آمار

مدد کاری اجتماعی-مشاوره خانواده واعتیاد

موضوعات اجتماعی-چالش ها

مراکز محل کارورزی
نویسنده : محمد مهدی امیری - ساعت ٩:٥٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/۱/۱٦
 

مراکز محل کارورزی

*- مرکز RRC ماهدشت

*- TC زنان چیتگر

*- کلینیک های مددکاری

*- بهزیستی شهرستانهای استان

*- مراکز بنیاد شهید استان

*- بیمارستان های استان

*- مراکز توانبخشی معلولین

*- مراکز اورژانس اجتماعی و مداخله در بحران های اجتماعی

*- شهرداری ها ومناطق مربوطه

*- دادگستری ها و دادسراها

*- آموزش و پرورش و مدارس مقاطع مختلف

*- کلینیک مددکاری اجتماعی باران

*- زندان ها

*- مراکز مشاوره و راهنمایی

*- هلال احمر

*- و...


 
comment نظرات ()
 
کارورزی 2
نویسنده : محمد مهدی امیری - ساعت ٩:۳٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/۱/۱٦
 

کارورزی 2 :                                                  2واحد=240 ساعت

اهداف عملکردی، رفتاری

*-  شناخت دانشجو از قوانین، دستورالعمل ها و بخشنامه ها

*- حضور در محل کارورزی طبق مقررات تعیین شده

*- تهیه انواع گزارشات مورد نیاز و نظرات پیشنهادی ( گزارش معرفی موسسه)، گزارش روزانه، بازدید منزل، گزارش موضوعی یا موردی، گزارش پیگیری و...

*- فضای (محیط) اجراء: کارگاه ، کارخانه، واحد تولیدی، مزرعه و...

برنامه اجرایی:

شرکت در جلسات توجیهی

مدت زمان /ساعت

اهداف عملکردی مرتبط

شغل

معرفی به موسسه محل کارورزی

 

 

 

مراجعه به موسسه محل کارورزی در زمان های تعیین شده

 

 

 

پیگیری منابع موجود در راستای کار عملی

 

 

 

ارائه گزارش در هر جلسه مراجعه به موسسه محل کارورزی

 

 

 

ارائه 2 مورد کوتاه مدت و

یک مورد بلند مدت

 

 

 

 

گزارش کارورزی باید سر فصل داشته باشد.

معرفی محیط کار، فصل دوم : شرح فعالیتهای کارورز وفصل سوم: نتیجه گیری

فرم ارزیابی کارورز

فرم دو: پیوست 2:

فرم ارزیابی تحقق اهداف عملکردی

ردیف

عامل ارزیابی

ضریب

نمره ارزیابی 0-20

امتیاز عنوان هدف عملکردی

 

 

 

 

 

 


 
comment نظرات ()
 
مددکاری در بحران
نویسنده : محمد مهدی امیری - ساعت ۱٠:٠۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/۱٢/۱۸
 

مشاهده یادداشت خصوصی


 
ادامه مطلب...
comment نظرات ()
 
جزوه درس مددکاری در بحران
نویسنده : محمد مهدی امیری - ساعت ٩:۳٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/۱٢/۱٦
 

مشاهده یادداشت خصوصی


 
ادامه مطلب...
comment نظرات ()
 
هدف در مددکاری اجتماعی:
نویسنده : محمد مهدی امیری - ساعت ٧:۱٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/۱۱/٢۸
 

 

اقای دکترقندی دراثر جاویدان خودش  به عنوان یکی از نخستین  اثار بومی درمددکاری اجتماعی به زیبای هدف مددکاری اجتماعی راچنین تصویرمیکند.هدف این است که بین بهزیستی افرادورفاه اجتماعی سازگاری ووفاق ایجاد شود دراین راستامددکار اجتماعی از تحمیل این نظرکه مردم محرومیت وذلت را به عنوان سرنوشت بپذیرندوخودرابا شرایط رنج اور وغیر عادلانه سازش دهند احتراز میکند...ومیکوشد به انسانها کمک کند تابینش روشن بیابند ، ابتدابا مشکلات و شرایط سخت به عنوان واقعیت زندگی روبرو شوند وسپس بکوشند تاانها رااز میان بردارند یاتغییر دهندتا بتوانند درشرایط بهترزندگی کنند(قندی ، 1347 :44).

فرایند"توانمندسازی"درتمامی شاخه هاوروشهای مددکاری اجتماعی مطرح بوده ومتناسب با ویزگیهای هریک ازاین شعبات وروشها  ،تحلیل وتبیین میشود.

 


 
ادامه مطلب...
comment نظرات ()
 
شرح فرایند کارگروهی-برنامه ششم دفتر...
نویسنده : محمد مهدی امیری - ساعت ٧:۳٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/۱٠/۸
 

مشاهده یادداشت خصوصی


 
comment نظرات ()
 
تعیین سیاستها- برنامه ششم
نویسنده : محمد مهدی امیری - ساعت ٧:۳٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/۱٠/۸
 

مشاهده یادداشت خصوصی


 
comment نظرات ()
 
تدوین پیشنهاد های قابل اجرا
نویسنده : محمد مهدی امیری - ساعت ٧:۳٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/۱٠/۸
 

مشاهده یادداشت خصوصی


 
comment نظرات ()