آمار

مدد کاری اجتماعی-مشاوره خانواده واعتیاد

موضوعات اجتماعی-چالش ها

مسوولیت اجتماعی شرکتها Corporate social responsibility-قسمت2
نویسنده : محمد مهدی امیری - ساعت ۱٠:٠٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/۱۱/۸
 

درک مسئولیت اجتماعی

مسئولیت اجتماعی سازمان‌ها

اصطلاح مـسئولیت اجتماعی به‌طور گسترده‌ای در اوایل دهـه 1970 مورد اسـتفاده قرار گرفـت، اگرچه جنـبه‌هـای مسئـولیت اجتماعی، موضوع اقداماتی، توسط سازمان‌ها و حکومت‌ها در اواخر قرن نوزدهم میلادی و در بعضی مواقع قبلتر از این تاریخ بوده‌است.

در گذشته، توجه مسئولیت اجتماعی عمدتاً بر روی تجارت تمرکز یافته‌بود. اصطلاح "مسئولیت اجتماعی صنفی" همچنان بیش از اصطلاح "مسئولیت اجتماعی" برای مردم آشنا می‌باشد.

این چشم‌انداز که مسئولیت اجتماعی برای تمامی سازمان‌هایی که از انواع سازمان‌ها پدید آمده‌اند و نه فقط سازمان‌های تجاری، دارای کاربرد است، مشخص می‌نماید که سازمان‌ها نیز مسئول مشارکت در توسعه پایدار، شامل بهداشت و رفاه اجتماعی می‌باشند.

عناصر مسئولیت اجتماعی، انتظارات جامعه در یک زمان خاص و هرگونه تغییر آنها را منعکس می‌نمایند. اگر نگرانی‌های جامعه تغییر کند، انتظارات جامعه از سازمان برای انعکاس این نگرانی‌ها، نیز تغییر می کند.

نظریه ابتدایی مسئولیت اجتماعی بر فعالیت‌های انسان دوستانه نظیر کمک به خیریه تمرکز یافته‌بود. موضوعاتی نظیر فعالیت‌های کاری و فعالیت‌های عملکردی عادلانه حدود یک قرن پیش و یا پیشتر پدیدار شد. دیگر موضوعات مانند حقوق بشر، محیط و حمایت از مصرف‌کننده، با گذشت زمان اضافه شده و اهمیت بیشتری پیدا کردند.

موضوعات مرکزی و مسائل بیان شده در این استاندارد بین‌المللی، چشم‌انداز رایج در مورد فعالیت مناسب را منعکس می‌نمایند. چشم‌اندازهای فعالیت مناسب، بدون شک در آینده تغییر خواهند کرد و ممکن است مسائل دیگری به عنوان عناصر با اهمیت در مسئولیت اجتماعی درنظر گرفته‌شوند.


 
ادامه مطلب...
comment نظرات ()
 
مسئولیت اجتماعی شرکتها-CSR) Corporate Social Responsibility)
نویسنده : محمد مهدی امیری - ساعت ۱٠:٠۳ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/۱۱/۸
 

  دامنه شمول

این استاندارد بین‌المللی برای تمامی سازمان‌ها، صرفنظر از اندازه و موقعیت جغرافیایی، راهنمایی در موارد زیر می‌باشد:

–       مفاهیم، اصطلاحات و تعاریف مربوط به مسئولیت اجتماعی

–       زمینه، گرایشات و خصوصیات مسئولیت اجتماعی

–       اصول و فعالیت‌های مرتبط با مسئولیت اجتماعی

–       موضوعات مرکزی و مسائل مربوط به مسئولیت اجتماعی

–       یکپارچه‌سازی، اجرا و ارتقاء اخلاق مسئولیت اجتماعی در سراسر سازمان و منطقه نفوذش

–       شناسایی و مشارکت با ذینفعان

–       آگاه کردن از تعهدات و عملکردهای مسئولیت اجتماعی

با تهیه این راهنما، این استاندارد بین‌المللی خواستار همکاری با سازمان‌ها در توسعه پایدار، شامل بهداشت و رفاه در جامعه می‌باشد.

این استاندارد بین‌المللی سازمان را به انجام فعالیت‌هایی فراتر از انطباق با قانون، شناسایی اینکه انطباق با قانون یک بخش اساسی از مسئولیت اجتماعی هر سازمان می‌باشد، تشویق می‌نماید.

این استاندارد بین‌المللی خواستار بهبود درک مشترک در زمینه مسئولیت اجتماعی می‌باشد. این استاندارد خواستار تکمیل دیگر ابزارها و ابتکارات مربوط به مسئولیت اجتماعی و نه جایگزین آنها، می‌باشد.

کاربرد این استاندارد ممکن است مربوط به جامعه، محیط، قانون و تنوع سازمانی، همچنین تفاوت در شرایط اقتصادی با درنظر داشتن قواعد بین‌المللی اخلاقی، درنظر گرفته شود.

این استاندارد بین‌المللی یک استاندارد سیستم مدیریتی نمی‌باشد. این استاندارد خواستار و یا مناسب برای اهداف صدور گواهی‌نامه یا استفاده‌های قانونی و قراردادی نمی‌باشد.


 
ادامه مطلب...
comment نظرات ()