آمار

مدد کاری اجتماعی-مشاوره خانواده واعتیاد

موضوعات اجتماعی-چالش ها

روش های مددکاری:
نویسنده : محمد مهدی امیری - ساعت ٧:٢٦ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٥/٢
 

یکی از مباحث عمده مددکار اجتماعی ، مسئله روش های مددکاری اجتماعی است .

در این مبحث می توان اذعان نمود اتفاق نظری بین تمام مددکاران اجتماعی تمام دنیا و دنشگاه های مددکاری اجتماعی سراسر جهان وجود دارد که روش ها را ابتدا به دو بخش اصلی و فرعی جدا می نمایند و پس از آن هر کدام از این دو بخش کلی را بسته به ماهیت کار و تمرکز فعالیت ها و نوع خدمات و اقداماتی که صورت می پذیرد، مشمول تقسیم بندی دیگری نموده و برای هرکدام تکنیک و مهارت ها و روش های مشخصی را قایل می شوند.


1-   انواع روش های مددکاری :

الف- روش های اصلی یا اساسی

ب – روش های فرعی یا کمکی

روش های اصلی مددکار عبارتند از :

الف- مددکاری فردی یا کار با فرد Caswork

ب-  مددکاری گروهی یا کار با گروه Groupwork

ج- مددکاری جامعه ای یا کار با جامعه Communitj Work

روش های فرعی مددکاری عبارتند از :

الف- مدیریت وامور اداری درمددکار اجتماعیSocialwork Adminsteration

ب- پژوهش و تحقیق در مددکاری اجتماعی Socialwork research

ضمناً روشی نیز تحت عنوان اقدام اجتماعی(Social action)  در امور در شمار فعالیت های اساسی و در مواقعی در ردیف فعالیت های فرعی قرار می گیرد که این طرز تلقی در کشورهای مختلف و بسته به نقش مددکاران اجتماعی و وظایفی که بر عهده می گیرند یا انتظارات رفاه اجتماعی آن کشور فرق می کند.


 
comment نظرات ()