آمار

مدد کاری اجتماعی-مشاوره خانواده واعتیاد

موضوعات اجتماعی-چالش ها

ج- مطالعه -روش جمع آوری اطلاعات
نویسنده : محمد مهدی امیری - ساعت ۸:۱٦ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٥/٢
 

از دیگر ابزارها، روش ها و وسایل برای شناخت مددجو، مشکل او در جریان مشکل گشایی که توسط مددکار اجتماعی به کار گرفته می شود، مطالعه است. مطالعه به معنی اطلاع یافتن از چیزی با دقت و صحت است.

مطالعه در مددکاری اجتماعی عبارت است از کلیه فعالیت هایی که قبل، همراه و هم عرض یا بعد از دیگر روش ها و از منابع ومآخذ مختلف به منظور کشف و شناخت حقایق موجود درباره مددجو و مشکل او توسط مددکار اجتماعی انجام می شود. می توان بر ویژگی های این روش شناخت در جریان مشکل گشایی، قدم هایی را که مددکار برای تقویت بنیان واساس آگاهی و دانش خود در زمینه مشکل مددجو بر می دارد اضافه کرد.


 
comment نظرات ()