آمار

مدد کاری اجتماعی-مشاوره خانواده واعتیاد

موضوعات اجتماعی-چالش ها

5- مکاشفه-روش جمع آوری اطلاعات
نویسنده : محمد مهدی امیری - ساعت ۸:۱۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٥/٢
 

مکاشفه که به دنبال مطالعه، ارزیابی و تشخیص می آید، شامل مراحلی است که بر موارد ذیل استوار می باشد.

* آنچه دیده شده است.

* آنجه توسط مددجو بیان و ابراز شده است، با این قید که مددکار مورد اعتماد او قرار گرفته است وفضای مناسب وکم وبیش معتبر برای بیان حقایق و طرح مسایل اصلی و درونی برای وی فراهم بوده است.

* استنباط ودرک مددجو از مشکل وبهایی را که برای آن قایل است.

* عوامل مؤثر در گذشته و شرایط کنونی مشکل و مددجو.

* اطلاعات مهمی که از خانواده، محل کار، پرونده واظهارات افراد موثر در زندگی مددجو تهیه شده یا به دست آمده است.

* میزان و دامنه آسیب دیدگی مددجو از مشکل و در ابعد درونی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و بهداشتی.

* اقدام و فعالیت هایی که تاکنون برای کاهش یا رفع مشکل به عمل آمده است.

* آمادگی، توانایی و استعدادهای آشکار و پنهان مددجو برای رویارویی با مشکل.

* تعیین تقدم و تأخر مشکلات نسبت به هم و معلوم داشتن لزوم فوریت و اولویت مقابله با یک مشکل در قیاس با سایر مشکلات از دیدگاه مددجو و دلایل موجود در این باره.


 
comment نظرات ()