آمار

مدد کاری اجتماعی-مشاوره خانواده واعتیاد

موضوعات اجتماعی-چالش ها

مهارت کنترل هیجانات و فشارهای روانی
نویسنده : محمد مهدی امیری - ساعت ۱٠:٠٧ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/٥/٦
 

به تعبیری می‌توان نوجوانی و جوانی را دوره جوشش و بروز شدید هیجان‌ها دانست. کودکان و نوجوانان باید راه‌های تشخیص هیجان‌ها را در خود و دیگران بیاموزند و شیوه‌های تأثیرگذاری هیجان‌ها بر رفتار و روش‌های مقابله با آنها را تمرین کنند. خشم، اندوه، نفرت، پرخاش و... بهداشت روانی را به طور جدی  تهدید می‌کند.

کنار ‌آمدن با فشار روانی نیز در میان مهارت‌های زندگی نقش برجسته‌ای دارد، زیرا زندگی کردن در محیط‌های پرتراکم شهری، تصمیم‌گیری اساسی در مورد تحصیل، شغل، ازدواج و دهها متغیر دیگر کم و بیش فرد را در معرض فشار روانی قرار می‌دهد. در بعد روان‌ شناختی نیز ادامه فشارهای روانی، بهداشت روانی افراد را بطور جدی در معرض خطر قرار می‌دهد. اضطراب، افسردگی و بی‌اعتمادی به محیط، شایع‌ترین تبعات قرار گرفتن شخص در محیط فشارزا می‌باشد.


در رابطه با فشار روانی، توجه به سه عنصر ضروری است:

óمنبع فشارهای روانی

óشناخت راه‌های اثرگذاری فشارهای روانی بر انسان

óچگونگی کنترل آثار فشارهای روانی

میزان فشارهای روانی در زندگی را نمی‌توان به صفر رساند اما راه‌هایی برای مقابله با آنها وجود دارد. برای مثال، می‌توان به گونه‌ای عمل کرد که منابع فشارهای روانی کاهش می‌یابد، بعلاوه، ایجاد تغییر در محیط فیزیکی یا شیوه زندگی برخی منابع فشارزا را از بین می‌برد. معمولاً ارزیابی شناختی شخص از واقعیت فشارزا، نحوه مواجهه او را با آن موقعیت مشخص می‌سازد. این ارزیابی شناختی، همواره چهارچوب منطقی ندارد و در بسیاری موارد تحلیل‌های افراد از موقعیت‌ مخدوش می‌گردد که در مکاتب روان‌درمانی شناختی‌نگر، این خدشه‌های منطقی را خطاهای شناختی می‌گویند. 

خطاهای شناختی، عموماً فشارهای روانی شدید را به همراه دارند و در برخی موارد، سلامت روانی افراد را بطور جدی تهدید و اقدامات درمانی را اجتناب‌ناپذیر می‌کند. در این میان، نکته جالب این است که تا حدودی می‌توان ارزیابی‌های شناختی صحیح را به افراد آموزش داد. پی‌آمد چنین مداخله مفیدی، ایجاد تغییرات مثبت در نگرش آنان و بالطبع کاهش میزان فشار روانی است.


 
comment نظرات ()