آمار

مدد کاری اجتماعی-مشاوره خانواده واعتیاد

موضوعات اجتماعی-چالش ها

WCLRF چیست؟
نویسنده : محمد مهدی امیری - ساعت ٦:٢۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٦/۱٦
 

نهاد تحقیقاتی حقوق زنان و اطفال به حیث یکی از ارگانهای تحقیقاتی در خصوص حقوق زنان و کودکان در سال 1381 خورشیدی توسط شماری از زنان حقوقدان افغان در شهر کابل تاسیس شد.

نخستین انگیزه ایجاد این نهاد بحث هایی بود که در داخل و بیرون از افغانستان در رابطه به زنان و اطفال مطرح میشد.

در این بحث ها عمدتأ از اعنعنات و رسوم نیز به عنوان یکی از زمینه های بروز تخطی از حقوق زنان  و کودکان یاد می شد. در کشور جنگ زده و بیشتر متکی به سنت های قبیلوی افغانستان شماری محدودی از افراد اند که تحمل درد و رنج زنان و کودکان را زیر نام رسم و رواجها تائید میکنند.

این مسأله موسسان این نهاد را واداشت تا به شکل رضاکارانه به جمع آوری سلسله یی از ارقام و آمار اقدام کنند تا در قدم اول موجودیت سنن و عنعناتی که برای زنان و کودکان این کشور غم انگیز و فاجعه باز است ثابت شود و بعدأ نقش و مووسلیت ارگانهای مختلف دولتی و نهادهای حقوقی که به نحوی از انها در این موضوع دخیل اند، برجسته شود.

در حقیقت این نهاد ایجاد شده است تا در برابر بی عدالتی ها و موانعی که در کوتاه مدت و دراز مدت نیاز به توجه و حمایت بیشتر دارند و به صورت مشخص به کودکان و زنان ارتباط میگیرد، ایستادگی کنند. وسایل و زمینه هایی را فراهم کنند تا مدافعین حقوق بشر از آن به عنوان اسناد و شواهد با اعتبار جهت شناسایی رسوم و عنعنات منفی که میتواند راه های رشد زنان و کودکان را می بندد، استفاده کنند.

از نشرات این نهاد میتوان ذیلأ یاد آوری نمود.

1.  بد مسکن درد آور

2.  مشارکت سیاسی زنان در افغانستان

3.  گزارش کنفرانس تاثیر عنعنات بالای زنان افغان

4.  چاپ شش نوع پوستر در رابطه به عنعنه ( بد )

5.  نظری بر نحوه نامگذاری افراد در افغانستان

6.  گزارش تحقیقاتی نظری بر قضایای فرار از منزل

7.  گزارش تحقیقاتی تعدد زوجات

8.  گزارش تحقیقاتی استقلال اقتصادی زنان

مجله واقعیت

 


 
comment نظرات ()