آمار

مدد کاری اجتماعی-مشاوره خانواده واعتیاد

موضوعات اجتماعی-چالش ها

مسئولیت اجتماعی شرکتها-CSR) Corporate Social Responsibility)
نویسنده : محمد مهدی امیری - ساعت ۱٠:٠۳ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/۱۱/۸
 

  دامنه شمول

این استاندارد بین‌المللی برای تمامی سازمان‌ها، صرفنظر از اندازه و موقعیت جغرافیایی، راهنمایی در موارد زیر می‌باشد:

–       مفاهیم، اصطلاحات و تعاریف مربوط به مسئولیت اجتماعی

–       زمینه، گرایشات و خصوصیات مسئولیت اجتماعی

–       اصول و فعالیت‌های مرتبط با مسئولیت اجتماعی

–       موضوعات مرکزی و مسائل مربوط به مسئولیت اجتماعی

–       یکپارچه‌سازی، اجرا و ارتقاء اخلاق مسئولیت اجتماعی در سراسر سازمان و منطقه نفوذش

–       شناسایی و مشارکت با ذینفعان

–       آگاه کردن از تعهدات و عملکردهای مسئولیت اجتماعی

با تهیه این راهنما، این استاندارد بین‌المللی خواستار همکاری با سازمان‌ها در توسعه پایدار، شامل بهداشت و رفاه در جامعه می‌باشد.

این استاندارد بین‌المللی سازمان را به انجام فعالیت‌هایی فراتر از انطباق با قانون، شناسایی اینکه انطباق با قانون یک بخش اساسی از مسئولیت اجتماعی هر سازمان می‌باشد، تشویق می‌نماید.

این استاندارد بین‌المللی خواستار بهبود درک مشترک در زمینه مسئولیت اجتماعی می‌باشد. این استاندارد خواستار تکمیل دیگر ابزارها و ابتکارات مربوط به مسئولیت اجتماعی و نه جایگزین آنها، می‌باشد.

کاربرد این استاندارد ممکن است مربوط به جامعه، محیط، قانون و تنوع سازمانی، همچنین تفاوت در شرایط اقتصادی با درنظر داشتن قواعد بین‌المللی اخلاقی، درنظر گرفته شود.

این استاندارد بین‌المللی یک استاندارد سیستم مدیریتی نمی‌باشد. این استاندارد خواستار و یا مناسب برای اهداف صدور گواهی‌نامه یا استفاده‌های قانونی و قراردادی نمی‌باشد.


2  اصطلاحات و تعاریف

اصطلاحات و تعاریف زیر در این استاندارد بین‌المللی دارای کاربرد هستند.

2-1 مقبولیت

مسئولیت یک سازمان در قبال تصمیمات و فعالیت‌هایش، و بیان پاسخگو بودن به سازمان‌های اداره‌کننده، مسئولان قانونی، و به‌طور وسیعتر، دیگر ذینفعانی که با تصمیمات و فعالیت‌هایش در ارتباط هستند.

2-2  مصرف‌کننده

فردی از کل جامعه که برای اهداف شخصی، خرید و یا از محصولات یا خدمات استفاده می‌نماید.

2-3  مشتری

سازمان و یا شخص خریدار یا استفاده‌کننده از محصولات یا خدمات، با اهداف تجاری، شخصی یا عمومی.

توجه: یک مصرف‌کننده گونه خاصی از مشتری می‌باشد.

2-4  نهایت کوشش

فرآیند درنظر گرفتن پیامد‌های منفی واقعی و پنهان فعالیت‌های سازمان به شکلی قاعده‌مند و از روی وجدان، و مدیریت آنها از منظر کاهش و یا دوری جستن از ریسک‌ خسارات اجتماعی یا محیطی.

2-5  محیط

محوطه طبیعی که هر سازمان در آن مشغول به‌کار است، شامل هوا، آب، خاک، منابع طبیعی، گیاهان، جانداران و مردم، و ارتباط متقابل بین‌ آنها.

توجه: محوطه در این متن، از درون یک سازمان تا سیستم جهانی گسترده شده‌است.

2-6  رفتار اخلاقی

رفتاری که مطابق با اصول پذیرفته‌شده حق باشد یا رفتار مناسبی در این متن، که برای یک شرایط خاص، و مطابق با قواعد بین‌المللی رفتاری باشد. (2-10)

2-7  تساوی جنسیتی

رفتارهای مشابه برای زنان و مردان، مطابق با نیازهای مخصوص به آنها و منافع‌شان.

توجه: این تعریف شامل رفتار برابر یا، در بعضی مواقع، رفتاری که متفاوت است اما در حقوق، مزایا، الزامات و موقعیت‌ها، برابر درنظر گرفته‌شده‌است، می‌باشد.

2-8  پیامد‌های یک سازمان

تغییرات مثبت و یا منفی در جامعه یا محیط، که کل یا قسمتی از آن نتیجه تصمیمات و فعالیت‌های یک سازمان می‌باشد.

2-9  ابتکارها برای مسئولیت اجتماعی

سازمان، برنامه یا فعالیت‌ صریحی که مختص مواجه با یک هدف خاص مسئولیت اجتماعی می‌باشد.

توجه: ابتکارات می‌توانند توسط هرگونه سازمانی، توسعه یابند، حمایت یا اجرا شوند.

2-10  قواعد بین‌المللی اخلاقی

انتظارات از رفتار مسئولیت اجتماعی سازمانی ، از قانون بین‌المللی متعارف، اصول پذیرفته‌شده قانون بین‌المللی، یا توافقات بین حکومتی (مانند پیمان‌ها و مقاوله‌نامه‌ها) که در سراسر دنیا یا در اکثر کشورها به‌رسمیت شناخته شده‌است، برگرفته شده‌اند.

توجه: اگرچه این ابزارها اصولاً برای توضیح‌دادن نوشته شده‌اند، به‌تفصیل در مذاکرات مورد توافق قرار گرفته و اهدافی که تمام سازمان‌ها خواستار آن هستند را بیان می کند. این ابزارها وابسته به موضوعات مرکزی و اصول مسئولیت اجتماعی که در این استاندارد پوشش داده‌شده‌است، می‌باشند.

2-11  مسئله مسئولیت اجتماعی

بخش خاصی از مسئولیت اجتماعی (2-16) که به‌محض طلب نتایج مطلوب، برای سازمان یا ذینفعانش می‌تواند مورد اقدام قرار گیرد.

2-12  اداره سازمانی

سیستمی که به‌وسیله آن سازمان برای پیگیری اهداف کلانش، تصمیم‌گیری و اجرا می نماید.

2-13  اصل

اصول بنیادی برای تصمیم‌گیری یا رفتار.

2-14  خدمت

اقدام یک سازمان برای رسیدن به یک خواسته یا نیاز.

2-15  گفتگوی اجتماعی

عبارت است از تمام مذاکرات، مشاوره‌ها و تبادل ساده اطلاعات بین یا درمیان نمایندگان حکومت‌ها، کارفرمایان و کارکنان، در مورد مسائل معمول مربوط به خط‌مشی اجتماعی و اقتصادی.

توجه: در این استاندارد بین‌المللی اصطلاح "گفتگوی اجتماعی" فقط در معنایی که در سازمان بین‌المللی کار مفهوم دارد، بکار برده می‌شود.

2-16  مسئولیت اجتماعی

مسئولیت یک سازمان در قبال پیامدهای تصمیمات و فعالیت‌هایش بر جامعه و محیط، به‌واسطه شفافیت و رفتار اخلاقی،

شامل موارد زیر می‌باشد:

–       مشارکت در توسعه پایدار، شامل بهداشت و رفاه اجتماع؛

–       در نظر گرفتن انتظارات ذینفعان؛

–       مطابق بودن با قانون کاربردی و سازگاری با قواعد بین‌المللی اخلاقی؛ و

–       یکپارچه‌سازی مسئولیت اجتماعی در سراسر سازمان و استفاده از آن در روابطش.

توجه 1: فعالیت‌ها شامل محصولات، خدمات و فرآیندها می‌باشد.

توجه 2: روابط، به فعالیت‌های یک سازمان در منطقه نفوذش بر می‌گردد.

2-17  منطقه نفوذ

کل فضایی که توانایی تأثیرپذیری از تصمیمات یا فعالیت‌های شخصی یا سازمانی را داشته‌باشد.

توجه: فضا می تواند یک مفهوم جغرافیای، همچنین یک مفهوم کارکردی داشته‌باشد.

2-18  دینفع

شخص یا گروهی که علاقمند به هرگونه فعالیت یا تصمیمات یک سازمان باشند.

2-19  اشتغال ذینفعان

فعالیتی است که متعهد ایجاد موقعیت‌هایی برای گفتگوی سازمان با یک یا تعداد بیشتری از ذینفعان، با هدف ایجاد یک مأخذ آگاه، برای تصمیمات سازمان می‌باشد.

2-20  زنجیره تأمین

توالی فعالیت‌ها یا عناصری که محصولات یا خدمات را برای یک سازمان فراهم می‌کنند.

توجه: در بعضی از کشورها، مفهوم زنجیره تأمین مشابه با زنجیره ارزش (2-23) درنظر گرفته شده‌است. به‌هرجهت، در این استاندارد بین‌المللی مفهوم زنجیره تأمین مطابق با تعریف بالا درنظر گرفته می‌شود.

2-21  توسعه پایدار

توسعه‌ای که نیازهای امروز را بدون درنظر گرفتن توانایی نسل آینده در برطرف کردن نیارهایشان، درنظر می‌گیرد.

توجه: این بحث شامل فاکتورهای اقتصادی، اجتماعی و محیطی و وابستگی متقابل آنها با تصمیم‌گیری‌ها و فعالیت‌های یک سازمان می‌شود.

2-22 شفافیت

آشکارسازی تصمیمات و فعالیت‌هایی که بر جامعه و محیط اثرگذارند، و تمایل به ابراز آنها به‌صورت واضح، دقیق و کامل.

2-23 زنجیره ارزش

توالی صحیح فعالیت‌ها یا عناصر، که ارزش را در قالب محصولات یا خدمات فراهم یا دریافت می‌نمایند.

توجه 1: عناصری که ارزش را فراهم می نمایند شامل پیمانکاران، کارگران خارج از سازمان و دیگر کارگران می‌باشند.

توجه 2: عناصری که ارزش را دریافت می‌کنند شامل مشتریان، مصرف‌کنندگان، ارباب رجوع‌ها و دیگر کاربران می‌باشند.

2-24 گروه آسیب‌پذیر

گروهی از افراد که دارای مشخصه‌هایی بر پایه تبعیض، و متناقض با شرایط اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و بهداشتی باشند، و این امر سبب عدم قابلیت دستیابی آنها به حقوق یا برخورداری مساوی از موقعیت‌ها ‌شود.


 
comment نظرات ()