آمار

مدد کاری اجتماعی-مشاوره خانواده واعتیاد

موضوعات اجتماعی-چالش ها

رشته مددکاری اجتماعی
نویسنده : محمد مهدی امیری - ساعت ٧:٢٠ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/۳/٢٠
 
مقدمه


پیچیدگی و دشواریهای امروز بشر و شرایط خاص جامعه و فشارهای روانی اجتماعی ناشی از زندگی پر هیاهوی قرن حاضر، ارائه خدمات و اقدامات اجتماعی در جهت استحکام خانواده و جامعه ای سالم، حرفه مددکاری را به صورت یک نیاز اجتماعی مطرح کرده است.
بررسی علل ناهنجاریها و کج رفتاریهای اجتماعی ، عواملی که در کارکردهای اجتماعی افراد، گروهها اثر می گذارد، رفاه اجتماعی اقشار و گروههای آسیب دیده و آسیب پذیر همچنین اداره امور موسسات و مراکز مددکاری و مشاوره ای ایجاب می کند تا جامعه نسبت به آموزش و پرورش مددکارانی مجهز به علم و دانش تخصص و تعهد اهتمام ورزد.
تعمیق مهارتهای حرفه ای و آگاهی از مسائل اجتماعی و تحقیق و پژوهش حرفه ای اولویتی است که یک مددکار اجتماعی باید به آن بپردازد. تأکید این دوره بر تربیت افراد متعهد و مسئول است که بتواند منطبق با اصول و فنون علمی و حرفه ای پاسخگوی نیازهای افراد جامعه به خدمات مددکاری باشند.مددکاری اجتماعی عبارت از مجموعه ای متشکل از تدابیر و مشاوره و فعالیتهای حرفه ای است که در قالب نهادها، سازمانها و موسسات رفاهی توانبخشی، اجتماعی، فرهنگی و تربیتی عرضه می شود تا با ایجاد تغییر و دگرگونی مناسب در شرایط مادی و معنوی افراد و اقشار جامعه زمینه بهزیستی رشد و تعالی آنها را فراهم آورد.

  • تربیت و تامین نیروی انسانی متخصص و متعهد مورد نیاز جامعه در زمینه مددکاری اجتماعی.
  • تلفیق علم و عمل در روشهای نوین حرفه ای مددکاری اجتماعی و انطباق آن با اصول، ارزشها و فلسفه مددکاری اجتماعی در بینش مکتب متعالی اسلام و منطبق بر مسائل انسانی و اجتماعی و فرهنگی جامعه اسلامی ایران.
  • تقویت موسسات و مراکز مددکاری و مشاوره ایدرسهای رشته

ردیف نام درس ردیف نام درس
1 جمعیت شناسی 2 آشنایی با روشهای مددکاری
3 اصول علم اقتصاد 4 اصول علم سیاست
5 اصول و فنون مشاوره و راهنمایی 6 اقتصاد ایران
7 انحرافات و آسیب شناسی 8 بررسی مسائل اجتماعی ایران با تأکید بر تغییرات
9 بهداشت خانواده و «پیشگیری از تولد کودکان عقب مانده 10 پروژه تحقیقاتی
11 تامین اجتماعی 12 تغذیه و بهداشت
13 توانبخشی گروههای خاص 14 جامعه شناسی روستایی
15 جامعه شناسی شهری و توسعه 16 حقوق خانواده
17 رشد و آسیب پذیری در مراحل مختلف زندگی 1 18 رشد و آسیب پذیری در مراحل مختلف زندگی 2
19 روانشناسی اجتماعی 20 روانشناسی بالینی
21 روانشناسی مرضی 22 روش شناسی پژوهش در مددکاری
23 ریاضیات پایه و آمار 24 زبان تخصصی
25 مأخذشناسی اسلام 26 مبانی جامعه شناسی
27 مبانی روان شناسی 28 مبانی مردم شناسی
29 مبانی و اصول توانبخشی 30 مبانی مددکاری اجتماعی
31 مبانی مدیریت و امور اداری 32 مبانی و حقوق کار
33 مبانی و خط مشی های رفاه اجتماعی 34 مددکاری جامعه ای 1
35 مددکاری جامعه ای 2 با تاکید به طراحی و اجرای طرحها 36 مددکاری فردی 1
37 مددکاری فردی 2 38 مددکاری گروهی 1 (با تاکید بر پویایی گروه)
39 مددکاری گروهی 2 40 مدیریت سازمانهای رفاه اجتماعی
41 مشاوره ژنتیک 42 نظریه های جامعه شناسی
43 نهاد خانواده و خدمات مددکاری 44 کارآموزی در عرصه مددکاری جامعه ای
45 کارآموزی در عرصه مددکاری فردی 46 کارآموزی در عرصه مددکاری گروهی
47 کاربرد آمار در مددکاری اجتماعی 48 کلیات برنامه ریزی اجتماعی- اقتصادی


صنعت و بازارکار


افرادی که در دوره کارشناسی مددکاری را بگذرانند قار خواهند بود با بهره گیری از فعالیتهای حرفه ای- تخصصی در سه زمینه زیر خدمات خود را به جامعه عرضه نمایند.

مددکاری فردی:

ارائه خدمات حرفه ای به افراد و خانواده ها تا روابط اجتماعی سالمتر و موثرتری را دارا شده و قادر شوند با بهره گیری از استعدادها توانمندیها، امکانات درونی و بیرونی خود و جامعه به حداکثر رشد مادی و تعالی معنوی و رضامندی حاصل از آن دست یافته و به صورت مستقل و خودکفا و با کارآیی بیشتر به زندگی خویش ادامه دهند.

مددکاری جامعه ای:

توسعه و تعمیم خدمات مددکاری اجتماعی در جوامع مختلف به منظور تامین نیازهای اجتماعی، فرهنگی رفاهی از طریق بسیج نیروها و جلب مشارکتهای عمومی و بهره گیری از استعدادها و نیروهای موجود جامعه.

مددکاری گروهی:

ارائه خدمات مددکاری گروهی به افراد به منظور رشد استعدادها ظرفیتها و قابلیتها با بهره گیری از روابط و فعل و انفعالات گروهی است تا اعضاء قادر شوند بر مسائل و مشکلات خود فائق آمده بنحو مطلوب تری از عهده وظایف و مسئولیتهای فردی و اجتماعی برآیند. 
comment نظرات ()