آمار

مدد کاری اجتماعی-مشاوره خانواده واعتیاد

موضوعات اجتماعی-چالش ها

خانواده متعادل
نویسنده : محمد مهدی امیری - ساعت ٦:٠٦ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۳/۳٠
 

 

1- خیلی از افراد این حقیقت را که همسری  
انتخاب کرده اند که به پدر و مادرشان یا   
 افراد نزدیکشان  شبیه بوده است را به  
  سادگی نمی پذیرند. 
2 - این افراد آگاهانه به دنبال همسری بودند که صفات مثبت و مورد پسند داشته باشد.

 

اما اکثر مردم علی رغم نیات وخواسته های خود آگاهشان جذب کسانی می شوند کهصفات وویژگیهای شخصیتی مثبت ومنفی پدرومادرشان را هردو داشته باشد.
-ودر این میان ویژگیهای منفیعموما تعیین کننده تر است.

 
comment نظرات ()