آمار

مدد کاری اجتماعی-مشاوره خانواده واعتیاد

موضوعات اجتماعی-چالش ها

تعریف مددکاری اجتماعی فردی- اهداف
نویسنده : محمد مهدی امیری - ساعت ٧:٢٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٥/٢
 

«مددکاری فردی یکی از روشهای مددکاری اجتماعی است که اساساً از طریق رابطه همه جانبه فرد با فرد می کوشد تا ظرفیت استعداد و قابلیتهای مددجو را کشف و برای وی آشکار سازد. این قابلیت و استعداد را باید آنگونه پرورش داد و تقویت کرد تا مددجو بتواند با استفاده از امکانات و منابع موجود، خود به احتیاجات خویش پاسخ دهد و نه تنها با حل و فصل مسایل مشکلات خویش با محیط سازگاری بهتری پیدا کند ، بلکه در صورت لزوم و امکان ، اوضاع را به نفع خود و اجتماع تغییر دهد تا از زندگی مرفه تری برخوردار شود. در تعریف دیگر، مددکاری فردی عبارت  است هنر کمک کردن به فرد به منظور پیشرفت و توسعه استعدادهای نهفته وی و استفاده از آنها برای حل مسایل و مشکلاتی که وی در محیط اجتماعی خویش با آنها روبرو می شود. مددکاری فردی، هنری است که دانش و معلومات مربوط به علم و روابط انسانی و مهارت در ایجاد رابطه به کار می برد تا استعدادهای نهفته و مکنون افراد را برانگیزد و منافعه اجتماعی متناسب و مربوط را به حرکت درآورد تا سازگاری بهتری بین مددجو ومحیط ایجاد گردد».


 
ادامه مطلب...
comment نظرات ()