آمار

مدد کاری اجتماعی-مشاوره خانواده واعتیاد

موضوعات اجتماعی-چالش ها

روسپیگری-کتانباف وموسوی
نویسنده : محمد مهدی امیری - ساعت ۸:٠٥ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/٤/٢۳
 

   به نظر می رسد که قدمت رسپیگری به چند هزار سال می رسد.در متون مربوط به تمام ادیان به این پدیده بر می خوریم که آن را شوم،ننگین دانسته اند وبرای آن مجازات های سنگین وشدید تعیین کرده اند.

رویکرد آسیب شناختی به روسپیگری وبی مبالاتی را باید از سه بعد انسانی ،یعنی زیستی _روانی _اجتماعی(bio_psycho_social)، مطرح و بررسی کرد .

این دو پدیده در بسیاری از موارد مستقل از هم اند ودر بسیاری موارد رابطهء تنگاتنگ وعلت ومعلولی دارند.در بررسی علل و پیامدها وجوه تشابه وگاه وجوه تفاوت بسیار دارند وبه هر صورت به اختصار می توان گفت که لزوما" دو سر یک طیف نیستند واز دیدگاه روان شناختی _زیست شناختی می می توان آن ها را مستقل از یکدیگر تعریف وتبعیین کرد.

دراین مقاله ابتدا به تعاریف، پیشینهء مطالعاتی تاریخی این دو پدیده پرداخته ایم وسپس تعداد موارد بی مبالاتی جنسی و روسپیگری را بادو عنوان مستقل در مراجعان (( مرکز مداخله در بحران)) و((ستاد پذیرش و قرنطینه)) منطقهء شمال بهز یستی استان تهران بررسی کرده ایم.

 


 
ادامه مطلب...
comment نظرات ()