آمار

مدد کاری اجتماعی-مشاوره خانواده واعتیاد

موضوعات اجتماعی-چالش ها

برخی ویژگی های خانواده بالنده
نویسنده : محمد مهدی امیری - ساعت ٧:٥٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٤/۳٠
 

1 ـ از خود دوستی، به دگر دوستی وهمدوستی رسیـده اند.  هرگز تک محور وخود خواه نیستند .‹‹شادی هایشان را باهم تقسیم می کنند ››.

2 ـ خود را مدیون دیگر اعضای خانواده  دانسته و با خوش رویی و لبخند درمقابل همدیگر ظاهر  می شوند . حتی المقدور اخمو  و قهری نیستند0

3 ـ در کنار هم و با هم هستند ، نه روبروی هم  ، و همواره  فرض را بر حسـن نیّت می گذارند .

4 ـ در زمان بروز اختلاف،خود را جای طرف مقابل میگذارندو دنیارا ازچشم او نگاه  می کنند .

5 ـ در خانواده  هرکسی  مسئولیّت  هائی دارد ،  و هرکدام  مسئولیّت ها را جا نانه می پذیرند .

6 ـ میخواهند برندة برنده  باشند و سعی در شکست طرف مقابل برای احقاق حق خود  ندارند .

7 ـ به ارزشها و علایق یکدیگر احترام می گذارند و فردیّت خود و طرف مقابل راحفظ میکنند .

8 ـ به سلامت فردی وخانوادگی وروح وجسم یکدیگر اهمیّت داده و دراین راه تلاش می کنند. 

9  ـ وجوه اشتراک متعددّی دارند و برای همپوشی و ازمیان برداشتن مشکلات هم  می کوشند .

10 ـ سعی میکنند درزمان مناسب و با حفظ آرامش مسایل و مشکلات را  با هم در میان بگذارند. 

11 ـ از فنون ایجاد حالِ خوب و هنر ارتباطِ مؤثر و مفید مطلع هستند و آنها را به کار می برند  .

12 ـ به روح یکدیگر ویتامین وانرژی مثبت میرسانندنه ویروس  یأس  و نا امیـدی و دلسـردی.

13 ـ می دانندکه سلامت ، با ملامت سازگاری ندارد ، انتقاد ها در مورد یک عمل خاص است نه   نشانه گرفتن شخصیت طرف مقابل.ضمناً انتقادکننده راه چارة مورد نظرش رانیزصادقانه ارائه میدهد ، ودر نهایت با دلگرمی  جمعی ، مشکل از میان برداشته می شود .

14ـ اصل هم اندیشی ومشورت با هدف رسیدن به یک راه حل مناسب مدّ نظر همة اعضای خانواده میباشد.

15 ـ  آنها قدردانی و سپاسگذاری و تشـکر  را کلیـد های  ویتـامین  هـای  روح می داننـد .

16 ـ ویتامین های روح : 1 ـ لبخند 2 ـ تفریح 3 ـ محبّت 4 ـ قدردانی 5 ـ خوب گوش کردن 

         6 ـ درست فهمیدن 7 ـ احترام 8 ـ حسن جویی 9 ـ تشویق 10 ـ حجب و حیا  11 ـ ورزش .

17 ـ در مورد ارتباطات خود با  دیگران به نحوی عمل می کنند که باعث رنجش خاطر              طرف   مقابل و دیگران نمی شوند.


 
comment نظرات ()