آمار

مدد کاری اجتماعی-مشاوره خانواده واعتیاد

موضوعات اجتماعی-چالش ها

هر گوشه یکی مستی دستی زده بر دستی
نویسنده : محمد مهدی امیری - ساعت ٧:٢٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/۱/٩
 

من مست و تودیوانه  ما را که برد خانه


صد بار تو را گفتم کم خور دو سه پیمانه

  درشهریکی کس را هشیار نمی بینم
هر یک بتر از دیگر شوریده و دیوانه

  هرگوشه یکی مستی دستی زده بر دستی

وان ساقی سرمستی با ساغر شاهانه

  ای لولی بربط
زن تو مست تری یا من

در پیش چو تو مستی افسون من افسانه

 ازخانه برون رفتم مستیم به پیش آمد
در هر نظرش مضمر صد گلشن و کاشانه

 چون کشتی بی لنگر کژ میشد و مژ میشد
وز حسرت او مرده صد عاقل و فرزانه

 گفتم که رفیقی کن با من که منت خویشم
گفتا که بنشناسم من خویش ز بیگانه

 گفتم:زکجایی تو؟ تسخر زد و گفت ای جان
نیمیم ز ترکستان نیمیم ز فرغانه

 نیمیم زآب وگل نیمیم ز جان و دل
نیمیم لب دریا نیمی همه دردانه

 درخانه خمارم من یک سینه سخن دارم

  من بی دل ودستارم هین شرح دهم یا نه

 تو وقف خراباتی دخلت می و خرجت می
زین وقف به هوشیاران  مسپار یکی دانه


 
comment نظرات ()