آمار

مدد کاری اجتماعی-مشاوره خانواده واعتیاد

موضوعات اجتماعی-چالش ها

منابع مربوط به آزمون کارشناسی ارشد مددکاری اجتماعی
نویسنده : محمد مهدی امیری - ساعت ۸:٥۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۳/٢۸
 

 

الف:مددکاری اجتماعی:

1- مبانی مددکاری اجتماعی دکتر محمد زاهدی اصل

2-مبانی مددکاری ومفاهیم اساسی مددکاری آقای حسن خاکساری

3-خدمات اجتماعی وتعاون در اسلام دکتر زاهدی اصل

4- حرفه مددکاری اجتماعی از دیدگاهی جامع ترجمه محمد حسین بازرگانی

5- مهارتهای کمک کردن به افرادخانواده وگروهها(جلد اول)ترجمه منیرالسادات میر بهاء

مددکاری گروهی:

6- مددکاری گروهی کار باگروه دکتر عزت اله سام آرام

7-پویایی ومشاوره گروهی دکتر عبدالله شفیع آبادی

8- مشاوره وروان درمانی گروهی دکتر باقر ثنایی

مددکاری جامعه ای:

9-جزوات درسی آقایان دکتر سید احمد حسینی و دکتر محمد زاهدی اصل

10-مددکاری کار با جامعه آقای دکتر سام آرام

روانشناسی:

11-زمینه روانشناسیجلد اول و دوم هیلگارد تنظیم وترجمه دکتر براهنی وهمکاران

12- آسیب شناسی روانی دکتر حسین آزاد جلد اول ودوم

مبانی ونظریه های جامعه شناسی:

13-نظریه های جامعه شناسی دکتر توسلی

14-مقدمه جامعه شناسی منوچهر محسنی

مبانی توانبخشی:

15-کودکان عقب مانده ذهنی دکتر عباس داورمنش

16-بهداشت خانواده های کودکان معلولین ذهنی دکتر مختار ملک پور

17- مبانی توانبخشی دکتر جغتایی وخانم نودهی

18-و...


 
comment نظرات ()
 
منابع دکتری مددکاری اجتماعی
نویسنده : محمد مهدی امیری - ساعت ٦:٤٥ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٩/٦
 
فهرست کتابهای معرفی شده برای آزمون دکتری مددکاری اجتماعی به نقل از وبلاگ فردین علی پور:
1- روش تحقیق و آمار

روش تحقیق در علوم اجتماعی جلد 1و 2     ارل ببی   مترجم فاضل

نحوه انجام تحقیقات اجتماعی                   ترز ال بیکر      مترجم هوشنگ نایبی

روش تحقیق کیفی در اعتیاد , ...                       دکتر حسن رفیعی و همکاران

روشهای آماری و شاخصهای بهداشتی                دکتر کاظم محمد و همکاران

مقدمه ای بر آمار در علوم اجتماعی                  مترجم تیموری

......


2- مدیریت

سازمان و مدیریت از تئوری تا عمل       پاریزی و ساسان گهر

مبانی مدیریت       استیفنز رابینز      مترجم اعرابی و همکاران

رفتار سازمانی      استیفن رابینز

رفتار سازمانی                            علی رضاییان

.......

3- مسایل و آسیبهای اجتماعی

انحرافات اجتماعی نظریه ها و دیدگاهها    فریده ممتاز

آسیب شناسی اجتماعی                    صدیق سروستانی

آسیب شناسی اجتماعی(جامعه شناسی انحرافات)  هدایت الله ستوده

فقر در ایران(مجموعه مقالات)    دکتر فریبرز ریس دانا و ...

مقدمه ای بر آسیب شناسی مسایل اجتماعی در ایران     الهام میرآشتیانی

مجموعه مقالات آسیبهای اجتماعی           انجمن جامعه شناسی

اعتیاد و آسیب شناسی خانواده   دکتر حبیب آقابخشی

نگرشی نو در تحلیل مسایل اجتماعی       سعید معیدفر

جامعه شناسی انحرافات و مسایل جامعتی ایران       داور شیخاوندی

بررسی مسایل اجتماعی ایران                             محمد مظلوم خراسانی

.....

4. نظریه های مددکاری اجتماعی

اصول و مبانی مددکاری اجتماعی         غنی آبادی

مراحل و مهارتهای مددکاری اجتماعی       کارکیا

مهارتهای کمک به افراد، خانواده و گروهها    لارنس شولمن      ترجمه: میربها - بخشی نیا

مهارتهای کار با گروهها 2                        لارنس شولمن       ترجمه: میربها - بخشی نیا

مبانی مددکاری اجتماعی                       دکتر زاهدی اصل

فرایندهای مددکاری اجتماعی 1 و 2          ترجمه: دکتر صدرالسادات - دکتر کریمی

مددکاری فردی(کار با فرد)                    دکتر مصطفی اقلیما

کار با گروه                                      دکتر مصطفی اقلیما

حرفه مددکاری از دیدگاهی جامع             بازرگانی

مددکاری اجتماعی                           محسن قندی

کتابهای لاتین در زمینه نظریه های مددکاری اجتماعی

 


 
comment نظرات ()
 
منابع آزمون کارشناسی ارشدمددکاری
نویسنده : محمد مهدی امیری - ساعت ۱:٤٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٦/٢۸
 

 

شناسی ارشد : مدد کاری اجتماعی  دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طبا طبا یی

 

الف – مددکاری اجتماعی

1-                 مبانی مددکاری : مبانی مددکاری دکتر محمد زاهدی

 اصل چاپ سوم 1385 مبانی مددکاری و مفاهیم اساسی  مددکاری

 آقی حسن خاکساری- خدمات اجتماعی و تعاون در اسلام دکتر زاهدی ا

صل 1386 چاپ دوم

 

2-                مددکاری فردی : حرفه مددکاری اجتماعی از دیدگاهی

 

جامع ترجمه محمد حسین بازرگانی مهارتهای کمک کردن به افراد

 

خانواده و گروهها ( جلد اول ، جلد دوم ) ترجمه خانم دکتر منیر ا

ل

سادات میر بهاء

3

-                مددکاری گروهی : مددکاری کار بگروه دکتر سام آرام

چپویایی و مشاوره گروهی دکتر شفیع آبادی مشاوره وروان درمانی

 

گروهی دکتر ثنایی

4

-                مددکاری جامعه ای : جزوات درسی آقایان دکتر سید ا

حمد حسینی و دکتر محمد زاهدی  اصل مددکاری با جامعه آقای

دکتر سام آرام مددکار و مراقبت اجتماعی تالیف مالکوم بین ترجمه

حاتم زواره ای انتشارات دانشگاه 1386

ب روانشناسی : زمینه روانشناسی جلد اول و دوم هیلگارد تنظیم و ترجمه

دکتر براهنی و همکاران آسیب شناسی روانی دکتر حسین آزاد  - جلد اول و

دوم

ج- مبانی و نظریه های جامعه شناسی : نظریه های جامعه شناسی دکتر توسلی -

- مقدمات جامعه شناسی منوچهر محسنی

د- مبانی توانبخشی :

1

- توانبخشی شغلی و حرفه ای معلولین ، دکتر عبدالله شفیع آبادی ، تهران نشر

جنگل 1382

کودکان استثنایی ، نرگس ادیبسر کش ، تهران دانشکده علوم بهزیستی و توان

ب

خشی 1380

ت

وانبخشی کودکان دکتر طلعت اللهیاری ، تهران سروش 1382

ا

عتیاد و آسیب شناسی خانواده دکتر حبیب آقا بخشی ، تهران دانشگاه علوم ب

هزیستی و توانبخشی 1379

 


 
comment نظرات ()