آمار

مدد کاری اجتماعی-مشاوره خانواده واعتیاد

موضوعات اجتماعی-چالش ها

شناخت مددجو:
نویسنده : محمد مهدی امیری - ساعت ٧:٤٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٥/٢
 

قبل از اینکه مددکار بتواند به نیازهای یک فرد پاسخ بدهد و یا درصدد کسترش ارتباط حرفه ای برآید و حل مشکل کند، لازم است موقعیت مددجو را درک کند چرا که همه انسان ها به رغم تشابهات بسیار دارای تفاوت های فردی فراوانی هستند که نشات گرفته از دوران رشد و عوامل موثر بر آن می باشد. در یک بررسی سمپاتیک غم فرد و موقعیت فرد مورد ارزیابی قرار گرفتند تا براثر تأثیرات متقابل این دو فردی منحصر به فرد که جهان را با جهان بینی خاص مشـاهده می کند ونیازهای خاصی دارد درک شود. شنـاخت این مددجو بـا موقعیت ویژه ای در مددکـاری اجتمـاعی بسیـار مهم می باشد. وسایلی که برای دانش شخص مفید است در شناخت مددجو نیز سودمند است تشخیص روشن مددجو ، فلسفه زندگی ، ضوابط اخلاقی و نظامی ارزشی فقط تا این مرحله امکان پذیر است که بدانیم مددجو نسبت به قرار دادن اطلاعات خود به این مددکار رضایت دارد و اینکه مددکار قادر است با تلاش و توجه به اساس دانش مددکاری اجتماعی و پیشینه مددجو تشخیص درستی انجام دهد.

میزان شناخت مددکار از راز مددجو به میزان نیازهای مددجو و حجم خدمات ارائه شده دارد، شناخت ریشه خانوادگی مددجو که همان زمینه فرهنگی وی هستند اغلب در ارائه خدمات مفید می باشند.

شناخت عملکرد وساختارخانوادگی مددجو وجایگاه وی در زندگی بسیار اهمیت دارد، تاثیرات خانواده بعنوان علت مهم تاثیرات زندگی مددجو شناخته شده است و رفتارش به نوعی یادگیری ازالگوهای خانوادگی است.درمواقعی شخص آن چه را که خانواده از وی توقع دارند رد می کند. شجره نامه ابزار مهم و موثر شناخت مددجوست که در قالب تاریخچه اجتماعی فردی ، نیازهای قابل شناسایی تاریخچه اجتماعی خانوادگی قابل دریافت است.درتاریخچه اجتماعی فردی، مشخصات شناسایی کامل،تحصیلات و تجربیات کاری، تنوع و تضادها، عوامل محیطی، نگرانی ها، نیازها و مشکلات و توانایی ها و محدودیت ها دریافت می شود.

در نیازسنجی مددجو، به بررسی عوامل فرهنگی از قبیل ارزش ها، روابط، ساختارخانوادگی، مهاجرت ها و مسائل تاریخی، الگوهای ارتباطی و زبانی، ساختار، جامعه ای الگوهای سازشی یا تطابقی، حالات اجتماعی و رفتارها و تفاوت های فردی و... مورد نظر قرار می گیرد.

در تاریخچه اجتماعی خانوادگی: اطلاعات خانواده، خانواده به عنوان یک نظام، محیط خانواده، عملکرد خانوادگی، توسعه خانواده، نگرانی ها، نیازها و مشکلات و توانایی ها و محدودیت های خانواده در تامین نیازها مورد بررسی قرار می گیرد.

1- شناخت مددجو:

در این قسمت علاوه بر دریافت اطلاعات شخصی شناسنامه ای و فردی، اطلاعات کامل بستگان، ارجاع دهند تاریخ ارجاع و دلیل ارجاع ذکر می گردد. هرموسسه ای بر اساس اهداف خود، اطلاعاتی بر مبنای خدمات قابل ارائه دریافت می کند. (جدول تنظیم می گردد)

1- مسائل و مشکلات مددجو

در این بخش مطالبی که درمساحبه با مددجو و اعضای خانواده او و بطور کلی افرد نزدیک به مددجو بیان می شود، درج می گردد. مددکار اجتماعی در این قسمت سعی می کند تا مشکل یا نگرانی مددجویان را آن طور که خود آنها احساس و بیان می کند، گزارش نماید. ارجاع مددجو به مددکار علت های مختلف دارد. گاه علت، مشگل یا نگرانی خاصی است. گاه علاقه به اجرای برنامه ای برای بهبود زندگی خویشتن است و گاهی هم تغییرات مثبت شرایط کاری این بخش کلیه اطلاعات خام حاص ارجاع مددجو را شامل می شود و گزارش می شود.

در مواقعی مددجو شخصاً قادر نیست اطلاعات لازم در اختیار مددکار قرار دهد، بایستی اطلاعات مورد نیاز را از خانواده به عنوان مددجوی اصلی دریافت کرد.

مددکار نباید انتظار داشته باشد که همه اطلاعات مورد نیاز در همان جلسه اول دریافت می شود. بلکه براساس وجود و شرایط مختلف و تبهر مددکار ممکن است درجلسات مختلف دریافت گردد.دراین رابطه مددکار نباید برای دریافت اطلاعات موجود اصرار کند بلکه باید با تشریح وقایع گذشته و ایجاد رابطه حرفه ای مشکل را شناسایی نماید به نحوی که مددجو احساس امنیت و راحتی داشته باشد تا به بیان مشکل بپردازد.

 

 

.


 
ادامه مطلب...
comment نظرات ()