آمار

مدد کاری اجتماعی-مشاوره خانواده واعتیاد

موضوعات اجتماعی-چالش ها

منابع دکتری مددکاری اجتماعی
نویسنده : محمد مهدی امیری - ساعت ٦:٤٥ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٩/٦
 
فهرست کتابهای معرفی شده برای آزمون دکتری مددکاری اجتماعی به نقل از وبلاگ فردین علی پور:
1- روش تحقیق و آمار

روش تحقیق در علوم اجتماعی جلد 1و 2     ارل ببی   مترجم فاضل

نحوه انجام تحقیقات اجتماعی                   ترز ال بیکر      مترجم هوشنگ نایبی

روش تحقیق کیفی در اعتیاد , ...                       دکتر حسن رفیعی و همکاران

روشهای آماری و شاخصهای بهداشتی                دکتر کاظم محمد و همکاران

مقدمه ای بر آمار در علوم اجتماعی                  مترجم تیموری

......


2- مدیریت

سازمان و مدیریت از تئوری تا عمل       پاریزی و ساسان گهر

مبانی مدیریت       استیفنز رابینز      مترجم اعرابی و همکاران

رفتار سازمانی      استیفن رابینز

رفتار سازمانی                            علی رضاییان

.......

3- مسایل و آسیبهای اجتماعی

انحرافات اجتماعی نظریه ها و دیدگاهها    فریده ممتاز

آسیب شناسی اجتماعی                    صدیق سروستانی

آسیب شناسی اجتماعی(جامعه شناسی انحرافات)  هدایت الله ستوده

فقر در ایران(مجموعه مقالات)    دکتر فریبرز ریس دانا و ...

مقدمه ای بر آسیب شناسی مسایل اجتماعی در ایران     الهام میرآشتیانی

مجموعه مقالات آسیبهای اجتماعی           انجمن جامعه شناسی

اعتیاد و آسیب شناسی خانواده   دکتر حبیب آقابخشی

نگرشی نو در تحلیل مسایل اجتماعی       سعید معیدفر

جامعه شناسی انحرافات و مسایل جامعتی ایران       داور شیخاوندی

بررسی مسایل اجتماعی ایران                             محمد مظلوم خراسانی

.....

4. نظریه های مددکاری اجتماعی

اصول و مبانی مددکاری اجتماعی         غنی آبادی

مراحل و مهارتهای مددکاری اجتماعی       کارکیا

مهارتهای کمک به افراد، خانواده و گروهها    لارنس شولمن      ترجمه: میربها - بخشی نیا

مهارتهای کار با گروهها 2                        لارنس شولمن       ترجمه: میربها - بخشی نیا

مبانی مددکاری اجتماعی                       دکتر زاهدی اصل

فرایندهای مددکاری اجتماعی 1 و 2          ترجمه: دکتر صدرالسادات - دکتر کریمی

مددکاری فردی(کار با فرد)                    دکتر مصطفی اقلیما

کار با گروه                                      دکتر مصطفی اقلیما

حرفه مددکاری از دیدگاهی جامع             بازرگانی

مددکاری اجتماعی                           محسن قندی

کتابهای لاتین در زمینه نظریه های مددکاری اجتماعی

 


 
comment نظرات ()