فرزندان شما، فرزندان شما نیستند،

فرزندان شما، فرزندان شما نیستند، آنها پسران و دختران خواهشی هستند که زندگی به خویش دارد. آنها به واسطه‌ی شما می‌آیند، اما نه از شما و با آنکه با شما هستند، از آن شما نیستند، شما می‌توانید مهر خود را به آنها بدهید، اما نه اندیشه‌های خود را، می‌توانید تن آنها را در خانه نگاه دارید، اما نه روحشان را، زیرا روح آنها در خانه فرداست.

نکوشید آنها را مانند خود سازید، زیرا زندگی واپس نمی‌رود.

جبران خلیل جبران

 

 

 

 

/ 0 نظر / 9 بازدید