پرسشنامه:

پرسشنامه یکی از شیوه هایی است که در کار تحقیق رواج فراوان دارد. در تنظی پرسشنامه باید دقت کافی مبذول شود زبرا جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه ای یکی از مراحل پر اهمیتی است که موفقیعت یا عدم آن را در تحقیق باید تا حدود زیادی مرهون توجه به سوالات و تنظیم پرسشنامه دانست. یکی از مسائلی که در تنظیم پرسشنامه باید کاملاً رعایت شود، تقدم وتأخر سوالات است.بدین صورت که سوالات ساده تر که پاسخگو می تواند سریع تر به آنها پاسخ دهد در ابتدا و سوالات پیچیده تر در انتها طرح می گردند.در کار تنظیم پرسشنامه باید به طرح سوالات شخصی و خانوادگی با ظرافت و دقت خاصی توجه کرد.                                   پرسشنامه باید بر پایی نظمی تنظیم شود که همه جوانب دریافت اطلاعات و ابعاد شخصیتی و اجتماعی پرسش شونده را در بر گیرد.

/ 0 نظر / 30 بازدید