اعتیاد

کتاب اعتیاد سبب شناسی،پیشگیری ودرمان بزودی از انتشارات آوای کلار جهت استفاده دانشجویان ،مشاوران ،مددکاران اجتماعی ومدرسان منتشر میشود.این کتاب حاوی مطالب کاربردی بوده وبهگروههای مذکور تقدیم میگردد.

/ 0 نظر / 6 بازدید