تجربیات شخصی شغلی بسیار ارزشمند

نام و نام خانوادگی = محمد مهدی امیری

عنوان پست مورد تصدی = کارشناس مراکز غیر دولتی

مدرک تحصیلی = کارشناس ارشد مدیریت رفاه اجتماعی

مدت تجربه = 24 سال

محل خدمت = سازمان بهزیستی کشور ، ستاد اشتغال و کارآفرینی

سوابق خدمتی =

1-  انجام خدمت سربازی از تاریخ 30/8/68 لغایت 30/10/69 با احتساب کسری خدمت در سپاه پاسداران جهاد سازندگی

2-  بنیاد مستضعفان و جانبازان استان لرستان از 30/3/68 لغایت 27/8/68 به مدت 5 ماه به عنوان مسئول بنیاد اشتغال

3-  بیمارستان امام جعفر صادق (ع) الیگودرز از 18/11/69 لغایت 24/6/71 بمدت 19 ماه و 6 روز به عنوان مدیر و قائم مقام بیمارستان امام جعفر صادق (ع) .

4-  بهزیستی شهرستان الیگودرز از 27/7/71 لغایت 14/9/71 بمدت 2ماه و 17 روز به عنوان کارشناس

5-  بهزیستی شهرستان الیگودرز از14/9/71 لغایت 14/4/72 بمدت 5ماه و 22 روز به عنوان رئیس مجتمع دستغیب

6-  بهزیستی شهرستان الیگودرز از31/6/72 لغایت 8/11/73 بمدت 16 ماه و 14 روز به عنوان رئیس شهرستان

7-  بهزیستی شهرستان دورود از 8/11/73 لغایت 17/6/79 بمدت 5 سال و 7ماه و 15 روز به عنوان رئیس بهزیستی شهرستان دورود

8-  بهزیستی شهرستان بروجرد از 10/7/79 لغایت 20/10/79 بمدت 3 ماه  و11روز با سمت معاون اجتماعی و توانبخشی

9-  بهزیستی شهرستان ازنا از 20/10/79 لغایت اسفند 1380 بمدت 14 ماه 12 روز با سمت کارشناس

10-   مرکز اجتماع درمان مدار TC از   فروردین 1381 لغایت 20/2/82 بمدت 2سال و 2 ماه

11-   مرکز اجتماع درمان مدار TC از   20/2/82 لغایت8/5/85 بمدت 3 سال و 2 ماه و 19 روز با سمت رئیس مرکز TC

12-   بهزیستی استان تهران شهرستان شهریار از 31/5/85 لغایت 22/12/85 بمدت 6ماه و 23روز با سمت کارشناس آسیب های اجتماعی

13-   بهزیستی استان تهران از 22/12/85 لغایت 15/12/88 به مدت 2سال و 11ماه و 23 روز با سمت جانشین معاونت اشتغال و کارآفرینی

14-   بهزیستی استان سمنان از 15/12/88 لغایت 28/2/90 به مدت 1سال و 3 ماه و 12 روز با سمت معاون پشتیبانی و منابع انسانی

15-   بهزیستی کشور ستاد اشتغال و کارآفرینی از 28/2/90 لغایت تاکنون به عنوان معاون دبیرخانه اشتغال و کارآفرینی بهزیستی کشور

 

الف : مقدمه

ستاد اشتغال و کارآفرینی یکی از دفاتر حوزه قائم مقام مشارکت های سازمان است که وظیفه ی سیاستگذاری ، برنامه ریزی ، سازماندهی ، نظارت ‌و... در مورد برنامه های اشتغالزایی مددجویان جامعه ی هدف را به عهده دارد . این ستاد در تعقیب سیاست های کلی نظام و توجه به برنامه های بلند مدت کشور ، برنامه های 5 ساله ، قوانین و مستندات بالا دستی ، قوانین جاری کشور و دستور العمل های موجود در جهت نیل افراد جامعه ی هدف به سمت توانمندسازی و خصوصاً توانمندسازی اقتصادی از طریق ایجاد اشتغال اهتمام دارد ، امری که نتیجه ی آن برآمد همه ی فعالیت های سازمان درجهت نیل به خودکفایی و استقلال افراد جامعه ی هدف بمنظور خروج از چرخه ی حمایت های سازمان و تحقق اهداف برنامه های پنجم توسعه می باشد.

این ستاد به ازای آماده سازی شخصی ، یا پیگیری برنامه های کارآفرینی و خود اشتغالی و استفاده از فرصت های موجود بازار کار تحت عنوان کارفرمایی ، در جهت ایجاد اشتغال ، اقدامات خود را دنبال نموده و در ادامه درجهت تثبیت اشتغال ، پایداری و رضایت شغلی ، اقدام می نماید .

ب : ارزیابی عمومی

ارزیابی کلی از حوزه وظایف و مسئولیت ها :

با توجه به آنچه که گفته شد حوزه اشتغال و کارآفرینی علیرغم سیاست گذاری و برنامه ریزی های انجام شده و نقاط قوت فراوان ، در رسیدن به اهداف تعیین شده با چالش هایی مواجه است که ذیلاً مورد بررسی قرار می گیرد .

نقاط قوت :

 • توجه به زیر ساخت های لازم و پیش بینی فرآیند های مورد نیاز ، سامانه و بانک های اطلاعاتی و ساختار مورد نیاز
 • برنامه ریزی و هدف گذاری بزرگ ایجاد اشتغال جهت نیاز کشور و منطبق با منشور وزارت و برنامه های کلی نظام هماهنگ با قوانین و اسناد بالا دستی

تغییر نگرش معاونین اشتغال و کارشناسان مرتبط به مباحث اشتغال از سنتی و جزء نگر به سیستمی و جامع و نوین  که همه ی افراد را همزمان مورد توجه قرار می دهد .

 • اقدام موثر و هدفمند حوزه و بررسی و نظارت لازم به روند فعالیت ها در دو سال اخیر
 • تلاش برای شناخت مسایل رفع موانع و اتخاذ راهکار های جدید ، تعاملی و هماهنگ بمنظور توسعه کمی و کیفی اهداف
 • و ...

نقاط ضعف :

 • متناسب نبودن منابع مادی و غیر مادی با اهداف تدوین شده جهت ایجاد اشتغال
 • عملیاتی نشدن ساخت سامانه و بانک های اطلاعاتی به دلایل مدیریتی ، کمبود منابع و اعتبارات و ... و عقیم ماندن برنامه
 • نبودن ساختار مناسب سازمانی و جایگاه تشکیلاتی برابر نظام پیشنهادی اشتغال و کارآفرینی
 • کمبود نیروی انسانی متخصص و مجرب بمنظور پیشبرد برنامه ها
 • عدم وجود هماهنگی ها درون و برون سازمانی بمنظور پیشبرد اهداف
 • مشکلات وافر بانک ها در پرداخت تسهیلات و عدم همکاری آنها
 • پیچیدگی زیاد امر اشتغال و کارآفرینی و ضرورت وجود برنامه 5 ساله بمنظور تحقق اهداف
 • عدم ثبات مدیریت ارشد سازمان و تغییرات تبعی  موضوع
 • عدم وجود قوانین مناسب و بعضاً نیاز به اصلاح قوانین موجود و یا الزام ضمانت های اجرایی قوانین

ج : روش های انجام کار

روش ها و شیوه های انجام وظایف و مسئولیت ها ،حل مسئله و تصمیم گیری در حوزه فعالیت به شرح ذیل می باشد :

با توجه به تعریف 4 فرآیند کلی ؛ کارآفرینی ، بررسی طرح های کسب و کار ، کارفرمایی و حمایت های پس از اشتغال ، در ستاد کشور‍ ، هر فرآیند می بایست توسط کارشناس مسئول به عنوان مدیر پروژه برنامه ریزی اجرا و پیگیری شود که به تبع آن در استان ها نیز متناظر با این تشکیلات کارشناسانی  وظایف را به عهده گرفتند و به صورت مستمر با تعامل و همکاری لازم ، به انجام امور اهتمام می گردد .

با این حال مسایل و مشکلات موجود هم به واسطه ی شناسایی مدیر پروژه و هم انعکاس      از استان ها در ستاد کشور جمع بندی می گردید که جهت تجزیه و تحلیل بیشتر  در جلسات کارشناسی کمیته تخصصی اشتغال و کارآفرینی و یا جلسات هم اندیشی استان ها که به صورت منطقه ای برنامه ریزی گردیده بود ، مورد بررسی قرار می گرفت ،  ماحصل و برآمد جلسات مذکور ، تصمیم سازی های لازم صورت پذیرفته و با طرح موضوع در    شورای اشتغال و کارآفرینی ، تصمیم گیری های لازم  انجام و جهت اجرا ابلاغ می گردید

د : عناوین تجارب  

با توجه به حدود 24 سال خدمت در سازمان بهزیستی و سایر دستگاه های اجرایی کشور ، همچنین با توجه به عضویت اینجانب در مجامع علمی و همکاریهای خارج سازمانی، تجربیات زیادی کسب شده است که از حوصله این مقال خارج است، لذا بصورت نمونه به بیان عنوان تعدادی از آنها بسنده می شود:

1- شناخت شرح وظایف و مسوولیت ها وماموریت های دستگاه اجرایی برای ارایه بهتر خدمات

2- شناخت منابع عمومی جامعه برای ارایه خدمات بهتر

3- شناخت قوانین و مقررات موجود جامعه و دستگاههای متبوع در ارتباط با خدمات وماموریت ها

4- شناخت جامعه هدف سازمان همراه با مشخصات، وی‍‍ژگیها، نیازها و نحوه ارتباط وپاسخگویی به آنها

5- اهمیت مسوولیت پذیری، انضباط اجتماعی، رعایت سلسله مراتب اداری و...در کسب موفقیت

6- وجدان کاری، توجه به آموزه های دینی ومذهبی، ارزشها وفرهنگ جامعه و نقش آن در موفقیت های سازمانی

7- یادگیری تعاملات اجرایی در سطح دستگاههای اداری ( درون بخشی) با زیر دستان، همترازان، و بالادستان، همچنین خارج سازمان و در رده های مختلف بمنظور کسب موفقیت( آموزش مهارتهای زندگی )

8- شرکت در اجرای برنامه ها و ماموریت ها، بدون واسطه در واحدهای صف، بمنظور شناخت بیشتر و کسب تجربه ونهایتا موفقیت

9- توجه به مدیریت منابع انسانی و اصل روابط انسانی در بهره گیری از بهترین منبع سازمانی، یعنی نیروی انسانی موجود

10-                  مدیریت برمنابع مالی، هزینه ها، اولویت بندی و صرفه وصلاح ، بمنظور بهره گیری از امکانات جامعه با حداکثر اثر بخشی

11-                  توجه به عوامل سیاسی، امنیتی وحفظ نظام در مدیریت دستگاههای اجرایی

12-                  ایجاد وحدت و یکپارچگی در سطح مدیران و کارمندان سازمانی بمنظور اثربخشی بیشتر برنامه ها جهت نیل به اهداف

13-                  جلب مشارکت فکری مدیران وکارشناسان و حتی جامعه هدف بمنظور هدف گذاری ونیل به آن

14-                  توجه به ارتقاء دانش و آگاهی های فردی، سازمانی و کارکنان در همه مقاطع کاری بمنظور مواجهه تخصصی با ماموریتها ،وظایف سازمانی وچالشها

15-                  تعامل، هم اندیشی و آنالیز مشکلات و مسایل سازمان با استفاده از نخبگان وکارشناسان توانمند

16-                  آسیب شناسی برنامه ها،ماموریتها، قوانین موجود و...وتلاش در جهت رفع آنها از طریق مبادی ذیربط

17-                  توجه به آینده جامعه وپیش بینی مسایل اتی سازمان وبرنامه ریزی درجهت برخورد مناسب و به موقع با آنها از طریق برنامه های پیشگیرانه

18-                  و...

 

                ه : تبیین تجارب

1-       شناخت شرح وظایف و مسوولیتها و ماموریتهای دستگاه اجرایی برای ارایه خدمات بهتر

آگاهی به ماموریتها، اهداف و وظایف دستگاه اجرایی، اساسی ترین عاملی است که کارکنان آن سیستم می بایست به آن اشراف داشته باشند، عدم توجه ویا شناخت از ماموریتها ومسوولیتها، باعث می شود کارکنان و مدیران ندانند که هدف چیست و چه اموری را و با چه کیفیتی و چگونه انجام دهند، سطح نیازهای دستگاه ومشتریان را ندانسته  وتلاش آنها قرین موفقیت نباشد.در حالی که آگاهی از موارد فوق، بمثابه چراغی است که کارگزاررا در تمامی مسیر هدایت و راهنمایی کرده تا به اهداف سازمانی، شغلی و فردی، در سیستم اداری خود نایل گردد.

2- شناخت منابع عمومی جامعه برای ارایه خدمات بهتر

با آگاهی ازنیازهای مشتریان و ماموریتهای سازمانی، بزرگ ترین عامل موفقیت ، شناخت منابع جامعه برای بهره گیری در جهت رفع نیازها وماموریتهای سازمانی است. قطعا امکانات ومنابع مختلف موجود جامعه بقدری زیاد، متنوع و ناشناخته است که شناخت آنها ضمن گسترش جهان بینی کارگزاران، آنها را در تحقق ونیل به اهداف، کمک وسرعت اورا تشدید می کند و این از جمله عوامل موفقیت وتجربه موفقی برای وی خواهد بود.

3- شناخت قوانین و مقررات موجود جامعه و دستگاههای متبوع در ارتباط با خدمات وماموریت ها

یکی از تجربه های موفق اینجانب، شناخت قوانین ومقررات، مستندات قانونی فرادستی، آیین نامه ها و دستورالعمل های موجودجامعه در راستای ماموریتهای سازمانی است. در این بررسی ها ضمن شناخت قوانین موجود وتجزیه وتحلیل آنها، مشخص گردید که چند دسته قوانین  وجود دارد، عده ای از آنها مناسبوتسهیل گرند، برخی از آنها مانع و یا کند کننده انجام امورند، و در پاره ای موارد اصلا قانونی وضع نشده و خلاء وجود دارد. با توجه به وضعیت ذکر شده قوانین تسهیلگر باقی خواهند ماند و آن دسته که نیاز به انجام اصلاحات دارند جهت ویرایش، می توانند مجددا در دستور کار قرار گیرند و دسته سوم نیز آنهایی هستند که حسب نیاز می بایست شناسایی وبرای ایجاد، پیشنهاد شوند.

4- شناخت جامعه هدف سازمان همراه با مشخصات، وی‍‍ژگیها، نیازها و نحوه ارتباط وپاسخگویی به آنها

از آنجایی که هر دستگاهی مشتری یا مشتریان خاص خود را دارد، یکی از عوامل موفقیت کارگزاران، شناخت همه جانبه مشتریان خود می باشد ،طبیعتا سازمان بهزیستی ،دستگاهی است حمایتی ،توانبخشی و پیشگیرانه که جامعه  هدف آن راعموما اقشارآسیب پذیروسه دهک پایین جامعه تشکیل داده اند، همه گروهها ی معلولین از جمله معلولین جسمی- حرکتی با طیف های  مختلف ، نابینایان ، ناشنوایان ، معلولین ذهنی ،سالمندان، بیماران روانی مزمنف گروههای اجتماعی شامل زنان سرپرست خانوار، زنان آسیب دیده و در معرض آسیب، فرزندان شبانه روزی، خانواده های نیازمند وبی سرپرست، و...همچنین گروههای معتادان بهبود یافته، بیماران HIV+ و...می باشد . گستردگی و تنوع جامعه ی هدف سازمان مستلزم صرف وقت به منظور شناسایی آنها ، ویژگی های مربوطه ، نیاز های آنان ،توانمندی های هر گروه ، نقاط آسیب پذیرشان ، شرایط فیزیکی ، روانی و اجتماعی آنها و سایر مواردی است که ما در جهت نحوه ی حل مسئله و تصمیم گیری درمورد مسائل زندگی شان راهنمایی می کند ، طبیعتاً مجموعه ی این عوامل کمک می کند که نحوهی بازتوانی و توانمند سازی آنها در چرخه ی مددکاری شناسایی و با استفاده از منابع جامعه و سازمان بهره گیری لازم انجام شود .

5- اهمیت مسئولیت پذیری ، انضباط اجتماعی ، رعایت سلسله مراتب اجتماعی و ... در کسب موفقیت

پرورش مهارت های مسئولیت پذیری ، توجه به انضباط اداری و اجتماعی نیز از دیگر مولفه های کلیدی کسب موفقیت است . پاسخگویی کارکنان در مقابل موفقیت ها تقویت انضباط اداری ، رعایت سلسله مراتب ها، احترام به متصدیان مشاغل در سطوح مختلف ، ارزش و جایگاه پست های سازمانی و اجرای دستورات صادره، گذارشدهی به مافوق، تعامل با همکاران و... شرایطی فراهم می آورد تا افراد در مقابل سیستم ، همکاران ، اقدامات ، تصمیمات و... پاسخگو باشند و لذا هدفمندی در رفتار ها و تصمیمات رشد قابل ملاحظه ای خواهند کرد .

6- وجدان کاری، توجه به آموزه های دینی ومذهبی، ارزشها وفرهنگ جامعه و نقش آن در موفقیت های سازمانی

توجه به انگیزه های کارکنان ، وجدان کاری ، تقویت آموزه های دینی و مذهبی ، پیشگیری از فرسودگی شغلی ، احترام به ارزشها وفرهنگ جامعه توسط کارگزاران درکسب موفقیتهای سازمانی مؤثر است لذا آموزش موارد به کارگزاران به صورت مستقیم یا غیر مستقیم، خصوصا از طریق مشاهده رفتار مدیران ومراجع قدرت، بسیار تاثیر گذار می باشد. حاکم نمودن فرهنگ اسلامی بر شرایط کار، توجه به ویژگیهای انسانی، ارزشهای فردی و احترام به انسان به عنوان فردی متمایز از دیگران ، احترام به قوانین و آموزه های فرهنگی، همگی موجب تغییرات موثری در سبک زندگی و روش کار می گردد که این مهم به سادگی در سطح دستگاه ها قابل اجرا می باشد .

7- یادگیری تعاملات اجرایی در سطح دستگاههای اداری ( درون بخشی) با زیر دستان، همترازان، و بالادستان، همچنین خارج سازمان و در رده های مختلف بمنظور کسب موفقیت( آموزش مهارتهای زندگی )

تجربه ً نشان داده است عموماً تنش های اجرایی ، عدم کارآیی ها و نتیجه گیری از مباحث و جلسات ناشی از ضعف مهارت ارتباطی کارگزاران می باشد یادگیری ارتباط با هم ترازان ، یادگیری تعامل با زیردستان ، با افراد بالا دست و... در درون مجموعه ی سازمانی ، همچنین نحوه ی ارتباط با دستگاه های بیرونی ،نظارتی ،همکار و ... نیازمند آموزش و کسب تجربه است. چنانچه موارد فوق در دستور کار قرار گیرد نتایج بهتری در این رابطه کسب خواهد شد . در یک کلام شناخت کارکنان از خود (خودآگاهی) و نحوه ی ارتباط با دیگران و سایر مهارت های مورد نیاز زندگی اجتماعی تحت عنوان مجموعه ی مهارت های زندگی اجتماعی از موئلفه هایی است که می بایست ضمن آموزش مستقیم و غیر مستقیم مورد توجه جدی قرار گیرد تا کارگزاران قادر باشند با استفاده از تکنیک ها و مهارت های فوق الذکر بهترین عملکرد و نتیجه گیری را در نیل به اهداف کسب نمایند .

8- شرکت در اجرای برنامه ها و ماموریت ها، بدون واسطه در واحدهای صف، بمنظور شناخت بیشتر و کسب تجربه ونهایتا موفقیت

یکی از عوامل مهم بررسی و شناخت از نیاز مشتریان و وضعیت موجود سازمان و جامعه ی هدف ، شرکت در برنامه ها ، بازدید ها و ارتباط مستقیم با مشتریان است تا بدون واسطه مسائل و مشکلات بازگو و وضعیت مشتری قابل دست یابی باشد . به همین وسیله  وضعیت عملکردی واحد های صف ، کارشناسان و سایر کارگزاران از درک نیاز ها ، شیوه های مقابله و تصمیم گیری و مداخلات اجتماعی حاصل می گردد و یکی از اهرم های نظارتی ، ارزیابی مدیریتی نیز محاسبه می شود . حضور در مناطق جغرافیایی قلمرو سازمانی ، حضور و بررسی مسائل خاص گروه های جامعه ی هدف ، مقاطع زمانی مختلف در معیت کارشناسان و یا بدون حضور آنها ، ضمن گسترش همدلی ، در درک واقعیات جامعه ،تنوع نیاز ها ، کسب اطلاعات دسته اول و تحریف نشده ، آشنایی با ابعاد مختلف مدیریتی و ماموریت های سازمانی ، گسترش بینش اجتماعی در حل مسائل و تصمیم گیری ها با توجه به شرایط اقلیمی ، جغرافیایی ، اجتماعی و روانی مشتریان کمک می کند . این تجربه درواقع حاصل موئلفه های مستتر و پنهانی است که به کیفیت ارائه خدمات و افزایش نظارت ها بر عملکرد منجر و تاثیر گذار خواهد شد .

9- توجه به مدیریت منابع انسانی و اصل روابط انسانی در بهره گیری از بهترین منبع سازمانی، یعنی نیروی انسانی موجود

همانطور که می دانید یکی از اصلی ترین منابع موجود در هر سازمان ، نیروی انسانی آن دستگاه می باشد که با ابعاد مختلف جنسی ، سنی ، تحصیلی ، تجربی و با تنوع فرهنگ ها و ارزش ها و آموزه های دینی در جایگاه های مختلف سازمانی، مشاغل خاصی را اداره می کنند، توجه به اصل تفاوتهای فردی، توجه به ارزشهای انسانی ، اهمیت مباحث فرهنگی، در نظر داشتن شرایط اقتصادی- اجتماعی کارکنان، مسایل و مشکلات جاری،  نقاط ضعف وقوت، وضعیت انگیزش، توجه به به نیازها، استفاده از توانایی های کارکنان با توجه به دانش، مهارت، آگاهی وتجربه وتوانایی های آشکار وبالقوه آنها وتوانایی جلب مشارکت فکری، علمی واجرایی آنها در جایگاههای مختلف، از جمله مباحث مهمی است که می بایست مورد توجه سازمانها وخصوصا مدیران قرار گیرد.برنامه ریزی های مؤثر پیرامون اوقات فراغت آنها و جلوگیری از عوامل فرسایشی و یکنواختی کار، طراحی مدلهای تنوع آفرین بمنظور حفظ طراوت وشادابی کارکنان، سبب می شود روابط سازمانی مستحکم، و به اشتراک اهداف انجامیده ونهایتا تلاش و همت کارمندان را در جهت نیل به آنها جلب نماید.

اهمیت امر سرمایه گذاری بمنظور ارتقاء توانایی های کارکنان، ارایه آموزشهای مختلف شغلی بدو خدمت، حین خدمت و بازآموزی های مستمر، توجه به شایستگیها، ارتقاء ها و...کمک میکند که شادابی ونشاط کارگزاران در طول خدمت حفظ و موجبات اثربخشی بیشتر را فراهم نماید.

10-   مدیریت برمنابع مالی، هزینه ها، اولویت بندی و صرفه وصلاح ، بمنظور بهره گیری از امکانات جامعه با حداکثر اثر بخشی

تنوع ماموریتها و وظایف در سازمان بهزیستی موجب شده است که برا ی انجام صحیح آنها وپاسخگویی بیشتر به مشتریان و طیف وسیعتری از نیازهای آنها، به منابع مهم سازمانی خصوصا مالی، توجه کافی مبذول شود.محدودیت منابع مالی و اعتباری، چه در بخشهای ابلاغی کشوری، استانی، تملک، درآمدهای اختصاصی، مشارکتهای مردمی و... در مقایسه با خدماتی که می بایست ارایه شوند، مستلزم شناخت از منابع، نیازها، قوانین ومستندات و...است که با اولویت بندی هزینه ها و نیازهای مشتریان، کارکنان و هزینه های اداری و رعایت صرفه وصلاح اقتصادی، امکان پذیر می باشد. طبق هرم نیازهای انسانی، هرگونه نیاز وهزینه در راستای پاسخگویی به نیازهای سطح اول یعنی زیستی، اعم از خوراک، پوشاک ومسکن و... در درجه اول اهمیت قرار دارد ، پس از آن نیاز های سطح دوم یعنی ایمنی و امنیت و پایداری نیاز های سطح اول در رده ی دوم قرار داشته و متعاقباً نیاز های مربوط به تعلق اجتماعی و ... در رتبه های بعدی است . همچنین با توجه به مواد برنامه و شرح هزینه ، هزینه های مربوط به جامعه ی هدف در اولویت اول قرار می گیرند ، هزینه های پرسنلی قبیل حقوق و مزایای پرسنلی - نیز در درجه ی اهمیت است ، پرداخت هزینه های اجتناب ناپذیر و اداری دستگاه از جمله مواردمهم و قابل توجه است آنگاه سایر هزینه ها اولویت بندی می گردند – هزینه هایی که گذشت زمان موجبات وارد کردن صدمات و لطمات جبران ناپذیر میگردند ، اولویت یافته و با همین روال سایر پرداخت ها در دستور کار قرار می گیرند ، در واقع امر شناخت نیاز ها ، شناخت منابع و روابط متقابل آنها با در نظر گرفتن ماموریت های سازمانی موجب می گردد تا بهترین مدیریت بر منابع قابل اجرا گردد .

11-   توجه به عوامل سیاسی، امنیتی وحفظ نظام در مدیریت دستگاههای اجرایی

ضرورت توجه به حفظ کیان اسلامی و انقلابی کشور و رعایت مسایل امنیتی و سیاسی ، موئلفه های قابل توجه در برقراری امنیت در دستگاه های اداری از جمله امنیت پرسنلی ، امنیت اطلاعات ، امنیت مشتریان و ... سبب می شود که کارگزاران کار راهکار های لازم را به منظور حفظ اطلاعات و امنیت همه جانبه ی عناصر سازمانی ، انسانی و مشتریان در دستور کار قرار داد ، و با انجام درست ماموریت ها و وظایف و جلب رضایت مشتریان ، کارکنان و سیستم ، رضایت شغلی را افزایش دهند ، سیستم های اطلاعاتی منتظر بهره گیری از عناصر ناراضی و منفعلی هستند که آگاهانه یا نا آگاهانه موجبات رنجش آنها فراهم شده است لذا تجربه نشان می دهد هر چه یک دلی و وحدت بین عناصر دستگاه اداری ایجاد و ارتقاء یافته است و ماموریت های سازمانی به نحو احسن انجام پذیرفته اند ، امنیت سیستم اداری و نهایتاً ارکان دولت و نظام پایدار تر و مستحکم تر باقی مانده است ، لذا حفظ و حراست از اسرار موجود اعم از پرسنلی ، سیستم ، جامعه ی هدف و مواجهه ی منطقی و اصلاحی و ارشادی در جهت بهبود وضعیت ، اتحاد و استحکام سیستم را به دنبال خواهد آورد .

12-   ایجاد وحدت و یکپارچگی در سطح مدیران و کارمندان سازمانی بمنظور اثربخشی بیشتر برنامه ها جهت نیل به اهداف

در استمرار استقرار امنیت و یکپارچگی ، ایجاد همدلی در سطوح مختلف سازمانی نقش بسزایی دارد ، ایجاد اتحاد بین مدیران ارشد سازمانی ، مدیران میانی ، پایه ، سرپرستان ، کارشناسان مسئول ، کارشناسان و کارکنان و... مستلزم مقبولیت اهداف و ماموریت ها ، برنامه های راهبردی ، روش های حل مسئله و تصمیم گیری ، سیستم نظارت و ارزیابی و سایر مواردی است که سیاستگزاران و برنامه ریزان و مدیران عالی سازمانی ، نقش اساسی را ایفا می کنند ، تبیین اهداف روشن و واقع بینانه، متناسب با ماموریت ها و نیاز های جامعه و سازمان ، انتخاب مدیران کارآمد ، دارای بصیرت و متخصص ، تقویت روحیه ی کار تیمی و تغییرات سبک زندگی مرتبط ، مشارکت همه جانبه مدیران سطوح مختلف در تدوین و اجرای برنامه ها و اهداف و همه و همه به عنوان مهمترین عوامل ایجاد در روحیه ی همدلی هستند ،وجود مدیران همدل با خصوصیات ذکر شده باعث می شود کارگزاران شاغل مجموعه نیز به تاسی از جو حاکم ضمن مقبولیت اهداف و برنامه ها ، با روحیه ی همدلی در جهت نیل به هدف تلاش می کنند ، وجود یا ایجاد روحیه ی همدلی باعث افزایش ظرفیت های سازمانی و هم افزایی هایی خواهد شد که ضمینه های نیل به اهداف را تسریع می نماید و عدم وجود آن و ایجاد اختلاف سلیقه ، تفسیر های متفاوت و ... انرژی سیستم را تحلیل خواهد برد و ضمن افت عملکرد و کندی حرکت ، موجبات ناامنی و فروپاشی کیان دستگاه را هموارکه می تواند کیان نظام را به مخاطره اندازد و بنابراین وجود مولفه های مناسب برای هدف گذاری ، انتخاب مدیران و انتصاب شاغلین در پست های سازمانی برای تحقق همدلی ، هنری است که همواره می بایست مورد توجه مدیران عالی رتبه قرار گیرد.

13-      جلب مشارکت فکری مدیران وکارشناسان و حتی جامعه هدف بمنظور هدف گذاری ونیل به آن

بمنظور اثر بخشی بیشتر فعالیت ها ، هدف گذاری روشن تر و سریع تر ، تدوین استراتژی ها و راهبردی های سازمانی و به تعبیری برنامه ریزی در همه ی ارکان سازمانی ،جلب نظر و مشارکت عوامل مختلف انسانی اعم از مدیران عالی رتبه و ارشد ، میانی ، پایه ، سرپرست ها ، کارشناسان رده های مختلف ، کارکنان و حتی مشتریان نقش اساسی دارد . مشارکت عوامل فوق الذکر سبب می شود تا با استفاده از توان فکری و دانشی همه ی اقشار مطرح شده ، نیاز ها در سطوح گوناگون ارزیابی و راهکار های متناسب با آنها نیز دریافت شود ، تجربیات افراد به همراه روش های انجام کار جمع آوری و نهایتاً حجم زیادی از اطلاعات و تجربیات در این رابطه در خدمت تدوین اهداف و برنامه ها قرار گیرد . ضمن ایجاد روحیه ی مشارکت ، کل نگری اهداف و برنامه ها و ... شرایطی فراهم می گردد تا عوامل مداخله گر و مشارکت کننده ، اهداف و برنامه ها را متعلق به خود احساس کرده و با روحیه ی مضاعف و با حذف شرایط مقاومت در برابر برنامه ها خود را مالک هدف و برنامه قرار داده و در جهت رسیدن به آن و افزایش انگیزه سایر افراد غیر مشارکت کننده در برنامه بکوشند . تجربه نشان داده است هرچه روحیه ی مشارکت پذیری سیستم ارتقاء‌یابد ، اهداف و برنامه ها با مقبولیت بیشتری توسط مشارکت دهندگان دنبال می شود که نتیجه ای جز عملکرد بهتر ، اثر بخشی بیشتر ، رضایت بالا تر و نهایتا موفقیت بیشتر حاصل نخواهد شد.

14-   توجه به ارتقاء دانش و آگاهی های فردی، سازمانی و کارکنان در همه مقاطع کاری بمنظور مواجهه تخصصی با ماموریتها ،وظایف سازمانی وچالشها

از آنجایی که ماموریتهای سازمانی از نظر کمی وکیفی، پیوسته در حال گسترش است، اجرای آنها نیز نیازمند کارشناسانی آگاه ومطلع در زمینه های مختلف حوزه ماموریت سازمانی است که این مهم زمانی بخوبی قابل انجام است که سطح دانش و آگاهی کارگزاران، خصوصا کارشناسان و مدیران پیوسته ارتقاء یابد. این امر مستلزم برنامه ریزی و اجرای دوره های آموزشی کوتاه مدت ومقطعی، بلند مدت، اعطای بورسهای تحصیلی، دریافت تجربیات کشورهای دیگر و مسلح شدن به علوم وفنون روز جهان می باشد. تربیت کارگزاران در سمتهای مختلف، رشته ها ورسته های مربوطه، مشاغل موجود، پست های و ردیف های سازمانی که هر کدام بمنظور پاسخگویی به بخشی از نیازهای موجود وماموریتهای سازمانی طراحی شده اند، امری اجتناب ناپذیر می باشد.آینده نگری در تدوین رشته های آموزشی، پیش بینی تغییرات اجتماعی، پیش بینی مسایل اجتماعی وبحرانها و راهکارهای برون رفت از آنها، نیازمند انجام پ‍ژوهش ها وتحقیقات میدانی است که حاصل و نتیجه آنها، خروجی های مورد نیاز برای سازگاری سیستم باشرایط آتی را فراهم می سازد. غفلت از انجام پژوهشهای مورد نیاز، آسیب شناسی سیستم، پیش بینی های دانش محور وعدم توجه به ارتقاء ظرفیت ئدانش کارکنان وکارشناسان، تهدیدهای جدی را برای سیستم به ارمغان می آورد.تجربه اینجانب نشان داده است ، افزایش توان تخصصی و مهارتی کارگزاران، بهبود عملکرد و رضایت شغلی فردی و سازمانی را به همراه دارد.

15-    تعامل، هم اندیشی و آنالیز مشکلات و مسایل سازمان با استفاده از نخبگان وکارشناسان توانمند

ایجادروحیه همکاری خصوصا در بحث آسیب شناسی مسایل سازمانی، این امکان را فراهم میکند که از نتیجه تعامل و هم اندیشی کارشناسان رده های مختلف صف وستاد، مشکلات موجود هر حوزه استحصال و نحوه مواجهه و رویارویی و برون رفت از آن نیز شناسایی گردد. بحث ها وبررسیهای کارشناسی پیرامون موضوعات مختلف و دستیابی به وضعیت موجود هر موضوع، وضعیت مطلوب و اختلافات موجود، شناخت از قوانین ومقررات، شناخت منابع جامعه، شناخت نیروی انسانی شاغل، شرایط اجتماعی سیستم و...، این فرصت را فراهم می سازد تا ضمن دسته بندی مشکلات موجود وعدم تحقق برنامه ها، راهکارهای لازم وقابل انجام نیز با بارش فکری، جمع بندی و ارزیابی کارشناسی، لیست شده وباتقویت مهارت های حل مسأله و تصمیم گیری، راهکارهای مناسب تشخیص وپیشنهاد شوند.در واقع، هم اندیشی سبب می شود مهارتهای تصمیم سازی در بدنه کارشناسی رشد یافته و به عنوان بازوی توانمند مدیریتی در تحقق اهداف وبرنامه ها مورد استفاده قرار گیرد.

این تجربه نشان داده است در شرایط سخت وبن بست های سازمانی، همیشه کار تیمی با رویکرد مسأله گشایی، کمک های شایانی نموده و جرقه های امید را برای خروج از بحرانها را نوید داده است.

16-   آسیب شناسی برنامه ها،ماموریتها، قوانین موجود و...وتلاش در جهت رفع آنها از طریق مبادی ذیربط

دررابطه با آسیب شناسی برنامه ها، ماموریتها و... تجربه نشان داده است بسیاری از از قوانین و برنامه های در دست اجرای سازمانها و دستگاهها، تناسب لازم با ماموریتها را ندارند و بایستی اصلاحاتی در مورد کم وکیف آنها صورت پذیرد. به همین منظور لازم است برسی های ضروری بمنظور شناسایی آن دسته از ماموریتها که با مستندات و قوانین فرادستی همخوانی ندارند صورت گیرد. همچنین پاره ای از قوانین تسهیلگر نبوده و موانعی برای تحقق اهداف محسوب می شوند که با شناسایی آنها می توان اصلاحات لازم را بمنظور اجرا، ارایه کرد. همچنین ضرورت پیشنهاد تدوین قوانینی جدید نیز حسب وظایف وظایف وشرایط زمانی حادث می گردند که ایجاد بموقع آنها می تواند سرعت تحقق اهداف را افزایش دهد به عنوان مثال توزیع شیرPKU تناسبی با اهداف سازمان بهزیستی ندارد و از جمله ماموریتهایی است که تناسب منطقی بین پذیرش آن و اهداف سازمانی مشاهده نمی شود. بررسی های آسیب شناسانه، وجود آسیب های مختلف از این قبیل را آشکار می کند.

برای انجام این مهم ، پژوهشهای میدانی، مطالعاتی و توصیفی و بررسی ها و جمع بندی های کارشناسانه و... پیشنهاد می شود.

17-   توجه به آینده جامعه وپیش بینی مسایل اتی سازمان وبرنامه ریزی درجهت برخورد مناسب و به موقع با آنها از طریق برنامه های پیشگیرانه

پیچیدگی های زندگی اجتماعی ، صنعتی شدن ، پیشرفت علوم و تکنولوژی و ... سبب پیشرفت ، تنوع و گستردگی مسایل اجماعی مختلف ، آسیب های نوپدید و چالشهای نوپدید اجتماعی بیشتر ، جدایی های عاطفی و مسایل مختلف انسانی می گردد ، با توجه به کثرت و تنوع وظایف و ماموریت های سازمان و کثرت گروه های بی شمار جامعه ی هدف ، ضرورت پیش بینی های دقیق از وضعیت آتی چامعه ، زندگی اجتماعی ، روابط متقابل و... به چشم می خورد ، سیاست های جهانی ، بحران های موجود و تصمیمات امروز جامعه ، تبعاتی را در آینده در پی دارد که چاره ای جز اندیشیدن در مورد فردای آنها را متصور نمی کند ، افزایش زاد و ولد و سیاست های تشویقی امروز به تربیت بحران های کودکی ،آموزشی ، نوجوانی ، جوانی ، ازدواج ، مسکن ، اشتغال ، میانسالی و سالمندی را در پی دارد که از مباحث کارشناسی آن است که با وقوع مسایل اجتماعی مختلف ،‌ می بایست تدابیر و برنامه های پیشگیرانه بمنظور رویارویی صحیح با تبعات مترتب بر حوادث مورد توجه قرار می گیرد ، در یک کلام هر گونه تصمیم گیری و یا عدم وجود تصمیم ، آبستن حوادثی خواهد بود که آینده جامعه را دستخوش تغییر ، نگرانی و ... خواهد کرد ، لذا بررسی های پیشگیرانه می تواند از بروز بحرانها و مسایل اجتماعی آتی در سطح دستگاه و جامعه جلوگیری کند ، برای نمونه ، کهنسالی و سالمندی پدیده ای است که از هم اینک نیازمند توجه و مداخله است ، همانطوری که بحث اشتغال و بیکاری دغدغه ی امروز جامعه است که ریشه ی همه ی اینها در تصمیمات گذشته است .

تجربه ثابت کرده است دستگاه هایی که با مسایل آتی سازمانی برخورد و مواجهه ی حل مسئله نداشته باشند ، دچار بحران های شدید و شکننده خواهند شد .

18-   و ...

و :  عوامل موفقیت یا عدم موفقیت تجارب حاصله ناشی از انجام امور محوله :

تجاربی که مطرح شد به سبب ارزیابیهای مستمر شغلی  واحساس نیاز انجام گردیدند که در پاره ای موارد نتایج مثبت و موفقیت، ماحصل اجرای امور بوده و در بعضی موارد نیز تجربه حاصله، نتیجه مثبت وموفقیتی در پی نداشته است. ذیلا عوامل مختلف موفقیت وعدم موفقیت تجربه های فوق الذکر، ارایه میگردد:

1- عوامل فردی: مجموعه عوامل فردی شامل هوش واستعداد، توانایی ها، آموزشهای فردی ، شرایط روانی-اجتماعی، وضعیت فیزیکی و... کارگزاران در موفقیت یا عدم موفقیت تجارب مؤثر است.

2- عوامل اقتصادی: شامل تامین منابع مادی مورد نیازبمنظور اجرای برنامه ها، ماموریتها و... که معمولا محدودیتهای موجود در مقایسه با حجم منابع مالی مورد نیاز، عمدتا از عوامل عدم موفقیت اجرای امور وتجربیات می باشند.

3- عوامل اجتماعی: شامل شرایط اجتماعی، سیاستگزاریها، قوانین موجود، روحیه مشارکت پذیری، حجم و تنوع مشکلات اجتماعی و... موجب می شوند که وظایف و ماموریتهای جدیدی به سازمان اضافهوپیچیدگی آنها را اضافه نماید، عدم موفقیت در برخی تجارب نتیجه پیچیدگی عوامل اجتماعی و ضعف کاستی قوانین و یا سیاستگزاریهای غیر اصولی است همچنانکه موفقیت انجام تجارب نیز می تواند مرهون شرایط خاص اجتماعی، وجود قوانین مرتبط و تسهیلگر و سیاستگزاریهای مناسب باشد. در ارتباط با ماموریتهای سازمان که عمدتا از جنس اجتماعی هستند، نقش عوامل اجتماعی کاملا محسوس و مهم می باشد.

4- عوامل انسانی: نیروی انسانی، یکی از مهمترین و اصلی ترین عوامل تاثیر گذار بر عملکرد دستگاههاست، کمیت وکیفیت نیروی انسانی شاغل اعم از جنس، سن، سابقه کار، تحصیلات، تجربیات شغلی، نوع استخدام، حقوق ومزایا، رفاهیات و... از عواملی است که بر انگیزش شغلی و چابکی سازمان تاثیر فراوان د

/ 0 نظر / 2 بازدید