تـاریخچه اعتیـاد

از مکتوبات تاریخی چنان برمی‌آید که بشر از آغاز زندگی برای تسکین آلام و یا حداقل برای کاهش دردهای خود به تجربه با مواد مخدر آشنا شده است. مواد مخدر در طول تاریخ بشری، زمانی به عنوان خوراکی و گاهی برای ایجاد لذت و در برخی موارد به عنوان دارو و برای رفع و التیام دردها به کار برده شده است.

بر خلاف آنچه مشهور است، چینی‌ها اولین مردمانی نبودند که با تریاک آشنایی داشتند اگرچه حکما و دانشمندان چینی از دیرباز با خواص درمانی تریاک آشنا بودند ولی احتمالاً در قرن نهم بود که تریاک توسط اعراب به کشور چین معرفی شد. لوح گلی مکشوفه متعلق به 5000 و به قولی 1100 سال قبل از میلاد مسیح، حاکی از آن است که سومریان از آن زمان به کشت خشخاش پرداخته‌اند و از مزایای دارویی آن سود می‌جستند و نام گیاه شادی‌بخش نیز به آن نهاده بودند، همچنین پزشکان آشوری نیز صدها سال قبل از میلاد مسیح به خواص دارویی تریاک پی بردند.

مجارستان اولین کشور اروپایی است که با خشخاش آشنا شده و گیاه‌شناسان مزبور، 1200 سال قبل از میلاد مسیح آن را می‌شناختند، یونانیان زمان سقراط نیز به آثار طبیعی تریاک پی برده و برای تسکین و آرامش خویش به کار می‌بردند.

حکما و دانشمندان ایرانی اولین کسانی بودند که با خواص دارویی تریاک آشنا شدند، در زمان صفویه تریاک متداول بود و اشراف و بزرگان جهت تعدیل اضطراب از آن استفاده می‌کردند و به مرور زمان، انواع مشتقات تریاک نیز جای پای خود را در سرزمین ایران باز کرد.

به تعبیری به لحاظ نگرش‌های دارویی و مسائل فرهنگی، مواد مخدر از دیرباز با زندگی اجتماعی انسان‌ها، پیوند خورده است و بعنوان یکی از پیچیده‌ترین معضلات جامعه بشری، آسیب‌های فراوانی وارد کرده است.

مروری بر قوانین و مقررات موجود کشور نشان می‌دهد که متناسب بااهمیت و بزرگی موضوع و آثار و عوارض زیانبار، در مبارزه و مقابله با این پدیده، توجه کافی نشده است و قوانین وضع شده به لحاظ نگرش‌های یک سویه و عدم توجه به کاهش تقاضا و اتخاذ تدابیر مناسب درمانی کارساز نبوده است.

در ذیل فرازهایی از قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1376 مرور می‌گردد تا با مطالعه آنها فاصله فی‌مابین برنامه‌ریزی‌های انجام شده و وضعیت موجود، نشان داده شود، امید است با تدابیر مناسب، شناخت و اقدام‌‌های مطلوب، تطبیق برنامه‌ریزی و درمان در حوزه اعتیاد و آسیب‌های اجتماعی، حاصل گردد.

ماده 1 : استعمال مواد مخدر به هر شکل و روش جرم است و مرتکب به مجازات‌های مقرر در قانون محکوم می‌شود.

ماده 14 : هرکس به منظور استعمال مواد مخدر، مکانی را دایر و یا اداره کند به جریمه نقدی و یک تا چهار سال حبس و انفصال از خدمات دولتی محکوم می‌شود.

ماده 15 : کلیه معتادان موظف به ترک اعتیاد هستند... و در صورت عدم ترک، دادسرا آنها را به مراکز بازپروری اعزام می‌کند.

ماده 16 : معتادان به مواد مخدر به جریمه نقدی و در دفعات مختلف دستگیری از 4 ماه تا 12 سال حبس و 50 ضربه شلاق و انفصال از خدمات دولتی محکوم می‌شوند.

ماده 18 : هرگاه محرز شود که شخصی با انگیزه و به قصد معتاد کردن دیگری، باعث اعتیاد به مواد مخدر گشته، به 5 تا 20 سال حبس و حتی اعدام، محکوم خواهد شد.

ماده 19 : افراد غیرمعتادی که مواد استعمال نمایند، به تناسب تا حداکثر 74 ضربه شلاق و جریمه نقدی محکوم می‌شوند.

ماده 24 : هریک از اعضای شورای اسلامی روستا، موظف است موضوع کشت خشخاش یا شاهدانه را به پاسگاه انتظامی گزارش دهد.

و....

 

/ 0 نظر / 9 بازدید