سمن تخصصی اشتغال وکارافرینی

 

شرح وظایف پیشنهادی  بنیاد کارافرینی واشتغال

1-نیاز سنجی جامعه هدف از حیث رشته های شغلی  ومشاغل مورد نیاز

2- نیاز سنجی رشته ها و شغل های دارای بازار کار و درآمدزا

3- ارایه آموزشهای شغلی مورد نیاز اعم از فنی، حرفه ای ، مهارتی و...

4- ارایه مشاوره های مورد نیاز شغلی به افراد جامعه هدف

5- دریافت وبررسی طرحهای کسب وکار متقاضیان

6- پیگیری مربوط  به تسهیلات ومنابع بانکی و رفع مشکلات بانکی

7- تهیه بانک افراد وحامیان اشتغال، مباشرت وهمکاری

8- همکاری در انعقاد قراردادهای بیمه، اصل وفرع تسهیلات و تضمین ها

9- بازدید وبررسی از اشتغال های ایجاد شده و ارایه خدمات مددکاری، حقوقی، مناسب سازی وارگونومی و سایر حمایتهای پس از اشتغال

10- تهیه آمارها و اطلاعات اشتغال یافتگان

11- بررسی ملاکهای توانمندسازی  واعلام افرادتوانمند شده و آماده سازی آنها بمنظور خروج

 

 

12- بررسی ومطالعه موردی، توصیفی، پژوهشی بمنظور شناخت مسایل، مشکلات و ارایه پیشنهادات عملی برای به روزآوری فعالیتها

13- کمک در پشتیبان گیری وخوشه سازی فعالیتهای اشتغال

14- کمک در تهیه دستورالعملها و شیوه نامه های مورد نیاز فعالیتهای مرتبط

15- کمک در بازاریابی و فروش محصولات تولیدی مددجویان

16- کمک در تشکیل تعاونیهای اشتغال  و سرمایه گذاری جامعه هدف

17- سایر امور حسب مورد

/ 0 نظر / 2 بازدید