مداخله در بحران فردی،‌ اجتماعی و خانوادگی

مرکز مداخله در بحران ( فردی، خانوادگی واجتماعی) :
مراکز مداخله در بحران مرکزی است که در اصل می توان آن را مادر سایر مراکز دانست.این مراکز به عنوان یک اورژانس مسایل اجتماعی عمل می کنند و موارد خشونت های خانگی ( کودک آزاری ، همسر آزاری ) خودکشی ، طلاق و. را پوشش می دهند و در ضمن به عنوان مرجعی موارد مختلف را به سایر مراکز سازمان ارجاع می دهند.

اهداف :
هدف کلی :
کنترل و کاهش بحران های فردی، خانوادگی و اجتماعی از طریق ارائه خدمات فوری و تخصصی لازم به افراد آسیب دیده اجتماعی یا در معرض آسیب اجتماعی .

اهداف اختصاصی :
ارتقاء سطح دانش و آگاهی افراد در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی در خصوص مسائل و مشکلات اجتماعی و کمک به درک موقعیت خوددر شرایط بحرانی ارتقاء توانمندیهای افراد در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی جهت مقابله با مسائل اجتماعی در شرایط بحرانی از طریق ارائه خدمات تخصصی .

ارتقاء آگاهی ها و شناخت خانواده و اجتماع نسبت به نیازهای مراجعانبه منظور تسهیل فرایند حل مسئله در شرایط بحرانی .
شناسائی مناطق و کانونهای آسیب زا و اقدامات تخصصی در بحران زدایی

افراد مشمول :
افراد مشمول دریافت خدمات از مرکز عبارتند از :
-
زوجین متقاضی طلاق و افراد دارای اختلاف خانوادگی حاد
-
زنان و دختران در معرض آسیب اجتماعی یا آسیب دیده اجتماعی
-
افرادی که قصد خودکشی دارند یا اقدام به خودکشی کرده اند.
-
کودکان خیابانی و کار
-
همسران آزار دیده
-
کودکان آزار دیده
-
مبتلایان به اختلال هویت جنسی
-
دختران و پسران فراری از منزل
-
سایر افرادی که در شرایط بحرانی قرار دارند

پذیرش :
مراجعان می توانند به صورتهای ذیل از خدمات مرکز بهره مند گردند:
خود معرف
ارجاعی :
درون سازمانی :
-
توسط خط اورژانس اجتماعی 123
-
توسط خدمات اجتماعی سیار
-
توسط سایر مراکز وابسته به سازمان بهزیستی در حوزه های مختلف
-
برون سازمانی :
-
توسط مراجع قضایی
-
توسط مراجع انتظامی
-
توسط سایر سازمان ها ونهادها ( آموزش و پرورش ،مراکز مشاوره ، سازمان زندان ها، پزشکی قانونی ، دانشگاهها ، سازمانهای غیر دولتی و …)

خدمات تخصصی مرکز:
-
خدمات مددکاری اجتماعی
خدمات روانشناسی
خدمات بهداشتی و درمانی
-
خدمات تربیتی
خدمات حقوقی
-
خدمات فرهنگی و آموزشی

نحوه پذیرش:
افراد می توانند به صورت خود معرف و یا با معرفی توسط خدمات اجتماعی سیار و خط اورژانس اجتماعی و یا با معرفی از طریق مراجع قضایی ، انتظامی ، سازمانها و نهاد های ذیربط و .. به مرکز مراجعه نموده و از خدمات این مرکز که صورت رایگان و شبانه روزی و به صورت سرپایی و نگهداری موقت ارائه می گردد بهره مند گردند.

نحوه ارائه خدمات :
در این مرکز پس از پذیرش ارزیلبی های تخصصی اجتماعی ، روانشناختی ، بهداشتی و درمانی و حقوقی تیم تشخیص مرکز با توجه به ارزیابی های صورت گرفته و متناسب با نوع مشکل مراجع تصمیم گیری نموده و سپس نسبت به ارائه خدمات تخصصی به افراد اقدام می گردد.

زنان و دختران در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی می توانند به مدت 3 تا حداکثر 20 روز از خدمات نگهداری موقت استفاده نمایند.
خدمات این مرکز می تواند از طریق تماس با خط اورزانس اجتماعی 123 و خدمات سیار اورزانس اجتماعی و همچنین از طریق حضور تیم های تخصصی مستقر در سایر سازمانها یا نهادهای ذیربط نیز به افراد در معرض آسیب اجتماعی یا آسیب دیده اجتماعی ارائه شود.

- ترخیص
ترخیص مراجعان با نظر و تایید کلیه اعضاء تیم تخصصی ، زمانی که بسترهای مناسب برای مراجع فراهم شده باشد، به یکی از صور زیر صورت می پذیرد:
بازگشت به خانواده مهمترین هدف این مراکز می باشد .
ارجاع به مراکز امور آسیب دیدگان اجتماعی ( مراکز خانه سلامت ، بازپروری زنان آسیب دیده اجتماعی و ) و سایر مراکز سازمان بهزیستی باتوجه به شرایط مراجع و شرایط پذیرش در دستور العمل مراکز مذکور

نظرات

ارسال به شبکه های اجتماعی

 

خانه سلامت دختران

مداخله در کاهش طلاق

/ 0 نظر / 5 بازدید