فرم کاربینی

بسمه تعالی

فرم گزارش کاربینی

 

 

 

 

کاربین محترم، این گزارش حاصل مشاهدات شما از محیط واقعی کار می‌باشد که و شما می‌بایست آن را با راهنمایی مدرس خود صرفا در زمینه‌ی شغلی مرتبط با رشته‌ی تحصیلی خود تکمیل نمایید.

الف) عنوان شغل ومشخصات کاربین

عنوان شغل :

 

نام:                          نام­خانوادگی:                                        شماره دانشجویی:                  

 

نیم‌سال تحصیلی:                      مقطع تحصیلی:  کاردانی □                   کارشناسی □       

 

رشته تحصیلی:                                                         نام مرکز آموزشی:                                                            

 

وضعیت اشتغال: بیکار □           شاغل مرتبط با رشته تحصیلی □          شاغل غیر مرتبط با رشته تحصیلی □

 

مدرس:

 

شماره تماس:

نشانی:

 

ب) مشخصات محیط واقعی کار مورد بازدید

نام و نشانی  و تلفن محیط واقعی کار
 مورد بازدید

 

 

نوع محیط واقعی کار مورد بازدید

دولتی                                  عمومی                                 خصوصی

تعداد تقریبی کارکنان

 

 

زمینه فعالیت

 

بخش تحقیق و توسعه (R&D)

دارد                                          ندارد

سازمان‌های ذیربط و مرتبط با حوزه شغلی

 

 

پ) در موارد زیر با توجه به مشاهدات خود از محیط واقعی کار به طور اجمالی توضیح دهید.

 

 

v     توصیف فرآیند انجام کار

 

  1. 1. تشریح جریان فرآیند کار:

 

  1. 2. ماشین‌آلات و دستگاه‌ها و ابزارها:

 

  1. 3. محصولات تولید شده (کالا یا خدمات) و نحوه ارایه خدمات پس از تولید و تحویل:

 

 

  1. 4. نحوه کنترل کیفیت انجام فعالیت‌ها:

 

 

 

v     توصیف توانمندی‌ها و مهارت‌های مورد انتظار برای احراز شغل موردنظر

 

  1. 1.  ویژگی‌های مهارتی:
  2. 2.  دانش و استعدادهای موردنیاز:
  3. 3. ویژگی‌های جسمانی:

 

v     توصیف شرایط انجام وظایف مربوط به شغل موردنظر

 

1. سختی و پیچیدگی کار:

2. نکات مربوط به قوانین و مقررات انجام کار:

  1. 3.  نکات مربوط به ایمنی و بهداشت:
  2. 4.  نکات مربوط به فرهنگی و اجتماعی (جاذبه و انگیزه‌های شغلی):

5. وضعیت درآمدی و مباحث اقتصادی:

 

ت) تحقیق، توصیف و مقایسه ویژگی‌های شغل موردنظر در داخل و خارج از کشور:

 

ث) ارایه نظرات و پیشنهادات کاربین در خصوص موقعیت فعلی و آینده شغل موردنظر:

 

ج ) نتیجه گیری نهایی :

 

 

/ 0 نظر / 838 بازدید