استاندارد تخصصی مددکاری اجتماعی ایران2-ایرانی

چارچوب مباحث

 

 

مددکاران اجتماعی به تبع نوع فعالیتشان، عموماً با افراد، خانواده‌ها و اجتماعاتی مواجهند که تحت تأثیر عوارض ناشی از سوء مصرف مواد یا اصطلاحاً SUD[1] قرار دارند. اغلب مددکاران اجتماعی، در زمینه‌های اعتیاد به مشروبات الکلی، دخانیات و مواد مخدر، به صورت تخصصی فعالیت می‌کنند، حال آنکه در سایر تشکیلات تخصصی و غیر تخصصی که در آنها نیز به افراد و خانواده‌هایشان خدمات درمانی ارائه می‌شود، متأسفانه در بیشتر موارد، عوارض سوء مصرف دارو هم بر مشکلات قبلی این مددجویان افزوده می‌شود.

این تشکیلات عمدتاً مراکز سلامت تن و روان، بیمارستانها، مؤسسات خیریه کودکان و بزرگسالان، سازمانهای وابسته به دادگستری و کانونهای اصلاح و تربیت، طرحهای همیاری کارکنان و نیز مراکز بخش خصوصی را شامل می‌شود.

امروزه در زمینه درمان تخصصی مددجویان سوء مصرف مواد، بر لزوم ورود و مداخله محدود و کوتاه مدت مددکاران، تأکیدات روزافزونی می‌شود. از آنجائیکه سوء مصرف مواد در مددجویان می‌تواند به یک عارضه مزمن تبدیل گردد، لذا در خصوص این قبیل افراد، مداخله طولانی مدت مددکاران در فرایند درمان، ضروری است. یکی از موارد شایع، لغزش مددجوی درحال درمان بوده، به گونه‌ای که ممکن است مصرف مجدد، تا ماهها و بلکه سالها ادامه یابد.

عوارض سوء مصرف مواد عموماً خود را به شکل عوارض مضاعف[2] نشان می‌دهد، به این معنی که مددجو به بیش از یک نوع ماده، اعتیاد داشته و یا بطور همزمان، دچار یک یا چند اختلال روانی است؛ هر چند این احتمال هم وجود دارد که بروز عوارض مضاعف، ناشی از مصرف داروهائی باشد که در فرایند درمان استفاده می‌شود.

برخی مددجویان سوء مصرف مواد، گاهاً درگیر یک الگوی چندگانه‌اند. در این موارد بدلیل مصرف بیش از یک نوع مواد، مصرف کننده دچار اثرات جسمی و روحی می‌شود. در بحث درمان اعتیاد، یک اصل شناخته شده می‌گوید انواع رفتارهای اعتیادی، دارای ارتباط زنجیره‌ای هستند؛ مضاف بر اینکه روش درمان بسیاری از عوارض سوءمصرف مواد مخدر، با درمان سایر انواع اعتیاد (از جمله اعتیاد به قمار یا پرخوری) یکسان است.

هدفمندسازی فرایند خدمت رسانی به مددجویان سوء مصرف مواد (از جمله معتادان دارای عوارض مضاعف یا مصرف کنندگان بیش از یک نوع مواد) از طریق ردیابی موارد حاد و مزمن، مأموریت ویژه و وظیفه منحصر به فرد مددکاران اجتماعی است. اتخاذ و توسعه رویکردهای مستند از طریق تلفیق مداخلات برنامه ریزی شده با پیشبرد فنون مبتنی بر مشاهدات و نتایج تحقیقات، کیفیت خدمات درمانی قابل ارائه به مددجویان و خانواده‌هایشان را به نحو قابل توجهی ارتقا می‌دهد.

بدیهی است تحقق این رویکرد، مستلزم آموزش مددکاران اجتماعی است؛ به گونه ای که نسبت به نحوه‌یسوء مصرف مواد و اثرات و حالات ناشی از آن در تمامی مراحلمصرف تفننی، وابستگی و اعتیاد[3]و نیز دوره ترک و پاکی[4]، آگاهی یابند. مددکاران اجتماعی همچنین برای پیشبرد برنامه های مؤثر درمانی، نیازمند کسب دانش و توانائی تعامل با چنین مددجویانی بوده که البته این مهم، با بکار بستن منابع موجود و قابل دسترسی همچون سوابق و تجارب مستند، میسر خواهد شد.

 

 

 

 

اصول راهبردی

 

 

امروزه روشهای بیشماری برای درمان و حفظ پاکی معتادان وجود دارد. ایجاد ذهنیت و نگاه مناسب به مددجو به عنوان عضوی مهم در مجموعه‌ای که در تلاش برای درمان او هستند، شاه کلید ارائه‌ی خدمات مؤثر و مفید است.

نظر به وجود حس شدید قباحت و انزجار عمومی در جامعه نسبت به پدیده سوء مصرف مواد، فرایند تشخیص اعتیاد و درمان مددجو می تواند تأثیر مخربی بر موقعیت شغلی و اجتماعی و بالنتیجه امرار معاش او داشته باشد.

از آنجائیکه انسجام یک خانواده تحت تأثیر مشکلات ناشی ازسوء مصرف مواد، دچار فروپاشی می شود، لذا تشخیص دلایل و ریشه‌های اعتیاد و نیز شناخت تبعات ناشی از حضور فرد معتاد بر روی کودکان آن خانواده، عامل بسیار مهمی است که همواره باید مد نظر قرار گیرد.

چنانچه تجارب و سوابق مددکاری اجتماعی همراه با انگیزه و رویکرد حمایتی بکار گرفته شود، در تطابق و هماهنگی کامل با روح این حرفه خواهد بود. در عملیات مددکاری، همواره بر اهمیت آموزش به مددجویان و خانواده‌ها، مداخله‌ی به موقع و نتیجتاً پیشگیری از بروز عوارض ناشی از سوء مصرف مواد، تأکید فراوانی شده است.

به منظور توفیق در خدمت رسانی به مددجویان سوء مصرف مواد، مددکاران اجتماعی میبایست در مواجهه با نوسانات و تغییرات مکرر قوانین، مقررات و نقطه نظرات خیّرین و حامیان مالی، به اندازه کافی منعطف بوده و از سوء اثر این محدودیتها بر فرایند درمان، پیشگیری کنند. شرح کامل این موارد در صفحات 111 الی 148 اصول حمایت از مددجویان و مراقبت از خوداتکائی آنان که بیشتر تحت عنوان ”مراقبت از خود اتکائی[5]“ شناخته می شود و نیز صفحات 110 تا 199 نظام انتقال و پاسخگوئی الکترونیک بیمه سلامت[6] (آمریکا) یا اصطلاحاً HIPAA آمده است.

 

 

 

 

رویکردها

 

 

نظر به اینکه در ویرایش پنجمنشریه تشخیصی و آماری اختلالات ذهنی[7](DSM-5)، اصلاحاتی در مفاهیم و تعاریف موجود ارائه شده، پدیده اعتیاد از این پس با نگاه صرفاً دو بعدی " یا این یا آن" قضاوت نمی‌شود. به بیان دیگر، مصرف مواد منحصراً به دو شق کلی "مصرف تفننی" و "وابستگی و اعتیاد" قابل دسته بندی نبوده و در عوض، به عنوان یک پدیده‌ی پیوسته و مستمر بررسی خواهد شد. چنین تغییر دیدگاهی، این امکان را میسر می‌کند که طیف وسیعتری از مددجویان را در مجموعه‌ی مصرف کنندگان مواد قرار داده و شرایط مناسبی برای درمان آنان مهیا ساخت.

به منظور تعیین مصادیق و تشخیص موارد سوء مصرف، مددکاران اجتماعی می‌بایست با معیارهای گفته شده در DSM-5، کاملاً آشنا باشند.

پیرو این نگرش، امروزه از جانب سازمانهای خدمات سرمایه گذاری و درمان فدرال آمریکا، تأکیدات روز افزونی بر ضرورت کاهش آسیبهای اجتماعی می‌شود. در رویکرد کاهش آسیبهای اجتماعی، داشتن پشتکار و البته ملاقات مددجو در محل، یک اصل مهم است. اصول کاهش آسیبهای اجتماعی، در جهت ارتقای سلامت جامعه، مؤثر بوده که دراین خصوص می‌توان به مواردی همچون کاهش معضل بی‌خانمانی و یا پیشگیری از تسری بیماری ایدز در بین گروههای متأثر از سوء مصرف مواد، اشاره کرد.

پرواضح است هرگونه برنامه ریزی و اقدام عملی می‌بایست همواره با لحاظ کردن سوابق و تجارب مستند، انجام شود؛ به این معنی که لازم است مهارت و صلاحیت در مددکاری اجتماعی و کاهش آسیبهای اجتماعی، با نتایج تحقیقات، مسلح گردیده که البته این مهم، هموارهمد نظر بسیاری از حامیان مالی نیز بوده است.

در این ارتباط و درمورد مددجویان مبتلا به عوارض سوء مصرف مواد، گردآوری و بررسی کلیه روشهای مرتبط با درمان و متناسب با سطح انگیزه‌ی بیمار، شرط لازم برای مؤثر و مناسب بودن اقدامات درمانی است.

درمواجهه با مددجویان دارای عوارض مضاعف و مصرف کنندگان بیش از یک نوع مواد، لازم است زمینه‌ی درمان مورد نظر، دارای رویکرد جامعتری بوده و از شکل و قالبیک درمان موردی، خارج شود. لذا مددکاران اجتماعی می بایست دانش و مهارت خود را نه تنها در زمینه سوء مصرف مواد، بلکه بطور همزمان در درمان بیماریهای روحی ناشی از عوارض آن، ارتقاء دهند.

 

 

 

 

اهداف استانداردها

 

 

استانداردهای مورد بحث، به منظور تعریف و تبیین مبسوط شرح خدمات کلیه افراد ذیربط در فرایند درمان، تهیه شده است. این شرح خدمات شامل وظائف مددکاران اجتماعی در قبال مددجویان سوء مصرف مواد، انتظارات و توقعات مددجویان و خانواده هایشان و نیز مواردی است که می‌بایست از جانب مدیران طرح، پشتیبانی شود.

 

 

 

نحوه طراحی و تنظیم این استانداردها به گونه ای است که در مورد مهارتها، دانش، ارزشها، روشها و حساسیتها، آگاهی و تأکید کافی به مددکاران اجتماعی داده تا بتوانند در تشکیلات و سازمانهائی که خود را وقف خدمت رسانی به مددجویان سوء مصرف مواد کرده‌اند، به طرز مؤثری فعالیت کنند.

در حالت ایده‌آل، از این استانداردها می‌توان در تهیه و تکمیل دستورالعملها و تعریف اهداف در زمینه‌هائی همچون تجارب و سوابق، تحقیقات، خط مشی و آموزش مددکاران اجتماعی،استفاده نمود.

اهداف ویژه این استانداردها عبارتست از:

-         ترسیم و پایه ریزی انتظاراتی که از ارائه خدمات مددکاری به مددجویان سوء مصرف مواد، مورد نظر است.

-         حصول اطمینان از اینکه سوابق فعالیتهای مددکاری در زمینه سوء مصرف مواد، در تطابق کامل با خط مشی اخلاقی NASW باشد.

-         حصول اطمینان از اینکه کاملترین و باکیفیت‌ترین خدمات مددکاری به مددجویان سوء مصرف مواد و خانواده‌هایشان ارائه شود.

-         ایجاد زمینه حمایتی برای دفاع از حقوق مددجویان (به گونه‌ای که کرامت و شأن آنان رعایت شود)، به شکل نامحسوس مورد حمایت قرار گیرند، به خدمات پشتیبانی دسترسی داشته و حق مشارکت در تصمیم‌سازیها نیز برایشان محفوظ باشد.

-         مهیا نمودن زمینه مناسب برای آماده‌سازی مددکارانی که در تعامل با مددجویان سوء مصرف مواد هستند. این آماده سازی باید به گونه ای باشد که برنامه ریزی لازم برای توسعه و پیشرفت سطح دانش آنان، به شکل پیوسته و مستمر انجام و امکانات مورد نیاز، فراهم گردد.

-         ترغیب مددکاران اجتماعی برای مشارکت دادن مددجویان سوء مصرف مواد در فرایند اصلاح و توسعه‌ی تفکر و مرام عمومی جامعه، به گونه‌ای که انجام این اصلاحات در ابعاد محلی، استانی و کشوری،در نهایت منجر به ارتقای شانس درمان موفقاین دسته از مددجویان شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 7 بازدید