رزومه محمد مهدی امیری

سوابق تحصیلی :

مقطع تحصیلی

نام دانشگاه

رشته تحصیلی

سال فراغت از تحصیل

لیسانس

علامه طباطبائی

علوم اجتماعی – خدمات اجتماعی

1367

فوق لیسانس

علوم بهزیستی و توانبخشی

مدیریت رفاه اجتماعی

1380

فوق لیسانس

دانشگاه علوم تحقیقات تهران

علوم اجتماعی- جمعیت شناسی

1396

 

سوابق پژوهش: ( مجری طرح همکار علمی / ناظر )

1 بررسی انتظارات مردم از شورای اسلامی شهر دورود 1379

2-بررسی طرح انگیزش شغلی کارکنان بهزیستی استان سمنان 1389                                        

 سوابق آموزشی :

1 - تدریس و همکاری آموزشی با دانشگاه علمی کار بردی شهید ایرانی فرماندهی ناجا

2  - تدریس و همکاری آموزشی با دانشگاه  آزاد اسلامی واحد رود هن

3- تدریس و همکاری آموزشی با مرکز علمی کاربردی رعد الغدیر

4 – مدرس مهارتهای زندگی خانواده اعتیاد و ... در مرکز  TC         استان لرستان

5 – تدریس موضوعات و مفاهیم اشتغال و مشارکت با بهزیستی استان تهران

6- تدریس مددکاری  اجتماعی مددکاران حوزه امور اجتماعی بهزیستی استان لرستان

7-مشاور و مدرس مهارتهای زندگی

8-مشاورخانواده وازدواج 

9-برگزاری کارگاه کشوری مداخله دربحرانهای اجتماعی(مدرس)

 10-تدریس وهمکاری آموزشی بادانشگاه علمی کاربردی بهزیستی تهران والبرز، بنیاد شهید و امور ایثارگران، هلال احمر تهران و بیمارستان ابن سینا

11- همکاری با جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران در تدریس

12- فرایندهای اشتغال وکارافرینی برای کارشناسان اشتغال کل کشور

13- تدریس مبانی کارافرینی برای کارشناسان اشتغال کل کشور

14-تدریس دوره نگارش طرحهای کسب وکار برای کارشناسان اشتغال کل کشور

15-تدریس دوره انواع کسب وکار خانگی برای کارشناسان اشتغال کل کشور

16-تدریس دوره مهارتهای زندگی برای کارکنان شرکت پالایش وپخش ایران

17- تدریس دوره مددکاری اجتماعی برای کارکنان پالایشگاه آبادان

18- تدریس دوره آشنایی با منابع ایجاد اشتغال برای کارشناسان اشتغال استان تهران

( دو دوره)

19-تدریس دوره آماده سازی شغلی برای کارشناسان اشتغال کل کشور در مشهد

20-تدریس دوره توانمند سازی منابع انسانی برای مسوولین ایثارگران شرکت پالایش وپخش فراورده های نفتی

21- تدریس دوره آشنایی با فرایندهای اشتغال وکارافرینی کارشناسان اشتغال استان فارس وروسای شهرستانهای تابعه

22-- تدریس دوره آشنایی با فرایندهای اشتغال وکارافرینی کارشناسان اشتغال استان خراسان جنوبی وروسای شهرستانهای تابعه

23-- تدریس دوره آشنایی با فرایندهای اشتغال وکارافرینی کارشناسان اشتغال و رابطین اشتغال استان تهران

24-- تدریس دوره آشنایی با فرایندهای اشتغال وکارافرینی کارشناسان امر اجتماعی  ومددکاران  مراکز غیردولتی استان آذربایجانغربی و شهرستانهای تابعه

25- تدریس دوره آشنایی با فرایندهای اشتغال وکارافرینی کارشناسان اشتغال وکارافرینی استان فارس و مجتمعات استان سال 91

26- تدریس دوره آماده سازی شغلی کارشناسان اشتغال وکارافرینی استانهای سراسر کشوردر استان خراسان رضوی

27-تدریس دوره آشنایی با منابع ایجاد اشتغال کارشناسان اشتغال وکارافرینی سراسر کشور در تهران

28-همکاری در تدریس و سرپرستی کارورزی مددکاری اجتماعی با دانشگاه علمی کاربردی رعد

29- مشاوره اعتیاد

30- همکاری ـآموزشی با مرکز علمی کاربردی بهزیستی استان البرز و تدریس دروس مددکاری - جامعه شناسی-کارافرینی و... برای مرکز از سال 1392

31- تدریس دوره های کشوری حمایتهای پس از اشتغال در کرمان 1392

32-تدریس دوره کشوری طراحی برنامه فردی اشتغال در استان همدان 1393  33- تدریس دوره مدیریت توانبخشی حرفه ای در ستاد کشوردرهمکاری با معاونت توانبخشی 1393

34- تدریس دوره مشاغل مناسب معلولین برای کارشناسان اشتغال و توانبخشی استان گلستان 1393

35- وبرگزاری دوره های مختلف کشوری و استانی در نهادهای مختلف

دروس تدریس شده :

1 جامعه شناسی اعتیاد

2 مددکاری اجتماعی در زندان

3 سر پرستی مددکاری فردی 1

4 سر پرستی مددکاری فردی 2

5 سر پرستی مدد کاری گروهی

6 اعتیاد

7 خانواده متعادل و سالم

8 مهارت های زندگی

 9-جمعیت وتنظیم خانواده

9-اصول ومبانی تعلیم وتربیت

١٠-روش تحقیق درعلوم اجتماعی

11-مبانی توانبخشی

 12- کارآفرینی

13- آشنایی با موسسات و منابع

14- مبانی جامعه شناسی

15- اقوام وفرهنگها

16- گزارش نویسی در مددکاری اجتماعی

17- مستند سازی

18-تسهیلگری در مددکاری اجتماعی

19-تکنیک های مصاحبه در مددکاری اجتماعی

20- طراحی برنامه توانمندسازی گروههای هدف

21- مقتدر سازی

22- سایر دروس دانشگاهی در حوزه مددکاری اجتماعی

 

 

تالیف کتاب :

نام کتاب

انتشارات

سال انتشار

 

 

1 خانواده بالنده

آوای کلار

1388

 

 

2 اعتیاد در سیب شناسی درمان

آوای کلار

1388

 

 

3 مهارتهای زندگی (حل مسئله )

آوای کلار

1388

 

 

4 مهارتهای زندگی ( تصمیم گیری )

آوای کلار

1388

 

 

 

  تقریر  مقالات :

1 اجتماع درمان مدار TC در نشریه تخصصی نواندیش سبز بهزیستی استان تهران

2 خانواده بالنده 1و2دو قسمت در نشریه تخصصی نو اندیش سبز بهزیستی استان تهران

3 چالش های مددکاری اجتماعی در ایران در نشریه تخصصی نو اندیش سبزبهزیستی ا ستان تهران

4 جزوه آموزشی مدد کاری اجتماعی

5 جزوه آموزشی اعتیاد

6 مهارتهای اساسی مورد نیاز در زندگی اجتماعی

7- تهیه متون آموزشی  وPPT های آموزشی حسب نیاز دوره های آموزشی

8- تهیه جزوه آموزشی شناسایی منابع جدید ایجاد اشتغال وکارافرینی و پایداری آن

9- تقریر مقاله تبیین نظام جامع اشتغال و کارافرینی درافق ایران 1404

10- ارایه پرو}ه گزارش توانمند سازی اقتصادی گروههای با نیاز خاص در سومین کنفرانس مددکاری اجتماعی ایران 1393

11- ارایه مقاله راهکارهای حمایتی سازمان بهزیستی در اشتغال معلولین در کنگره توانبخشی حرفه ای ایران 1392 

12-ارائه مقاله  مددکاری و مشارکت اجتماعی و چاپ در اولین کنگره بین المللی 60 سال مددکاری اجتماعی در ایران 1396

ارائه مقاله بررسی  عوامل موثر بر رضایتمندی مراجعین به بهزیستی کشور در سال 1396 و چاپ در فصلنامه علمی پژوهشی علوم اجتماعی

14-  حضور در سمینارها و کار گاههای آموزشی:

ردیف

عنوان دوره

تاریخ

ساعت

1

ISO 9001- 9002

23ژوئن

 

2

اموزش توجیهی بدو استخدام

30/11/71

 

3

کنفرانس کاربردی مددکاری اجتماعی

4/10/74

20ساعت

4

کارگاه دو روزه تدوین برنامه عملیاتی پیشگیری از اعتیاد

21و22/10/87

 

5

کارگاه دو روزه تدوین برنامه عملیاتی پیشگیری از اعتیاد

30 و31/1/79

 

6

دوره کامل کاردرمانی روانی مراکز اجتماع درمان مدارTC

بهمن 81

60

7

دوره ارزشیابی کارکنان

18/9/74

20

8

دوره کامل آموزش مراکز اجتماع درمان مدار TC

اسفند81اردیبهشت82

15 شبانه روزی-بدون مدرک

9

دوره آموزش مدیریت پایه ویژه استان

14/8-1/9/75

110

10

کارگاه آموزش کشوری مراکز اجتماع درمان مدار TC

11-13/12/83

24

11

مشاوره وراهنمایی شغلی  بارویکرد کارافرینی

29/11/86

6

12

راهنمایی ومشاوره شغلی

28/11/86

3

13

کارگاه آموزش درمانهای غیر دارویی اعتیاد

5-7/11/82

24

14

کارافرینی خانگی

30/11/86

6

15

پودمان آموزشی کارافرینی

5-7/8/86

24

16

سیستم بانکداری و وام

24 و25/11/86

18

17

برقراری ارتباط موثر با محیط و دیگران

6تا13/4/86

16

18

آموزش مهارتهای کسب و کار

شهریور86

72

19

کارگاه آموزش عمومی وتخصصی مدیریت بهره وری

27و28/11/86

16

20

دوره کامل ICDL

(WORD-WINDOWS-EXELL-ACCESS-INTERNETو...)

1384

130

21

مشاوره وراهنمایی شغلی

28/11/86

6

22

کارگاه سیستم مدیریت کیفیتISO 9001-9002

4-6/9/86

24

23

دوره مدیریت کیفیت

22و23 ژوئن

 

24

بیماریهای نوپدید

1387

6

25

مواد مخدر وپیامدهای آن

1387

6

26

طرح تکریم-پیشنهادات-حل مسئله و...

1387سه ماهه چهارم

24

27

آسیب شناسی اجتماعی وروشهای پیشگیری از ان

23-26/9/87

30

28

امر بمعروف و نهی ازمنکر

23/7/87

6

29

کارافرینی

17-18/12/87

16

30

اتاق های فکر از ضرورت تا شکوفایی سازمان

10/8/89

8

31

زبان انگلیسی

5/7/88

32

32

روشهای پیشگیری از اختلال استرس پس از  ضربهPTSD

23/3/88

6

33

برنامه ریزی رفاه اجتماعی

20/8/88

20

34

آشنایی با سامانه کارکنان نظام اداری اداری  راهبردی سامانه

27/11/89

4

35

آموزش مدیریت اسلامی حکمرانی خوب

29/4/89

6

36

انتظار ومهدویت

12-13/5/89

8

37

آموزش مبانی ومفاهیم خلاقیت  ونوآوری

26/3/89

6

38

آموزش قانون برگزاری مناقصات

17/9/89

4

39

آموزش ابزارهای ارتقاء بهره وری

1/3/89

4

40

آموزش اصلاح الگوی مصرف

14/5/89

8

41

آشنایی با تبیین سیاستهای کلی نظام اداری کشور

17/12/90

12

42

آشنایی با قانون مدیریت خدمات کشوری

4/12/89

8

43

آشنایی با ده برنامه تحول اداری

20/12/90

8

44

همت مضاعف کار مضاعف و راهکار اجرایی نمودن آن در نظام اداری کشور

19/11/90

12

45

کارآفرینی

/ 0 نظر / 519 بازدید