صورت جلسه نشست تخصصی تدوین برنامه ششم

صورت جلسه نشست تخصصی تدوین برنامه ششم دفتر اعتیاد- 12 آذر 93

 

 

 

 

طبق برنامه ریزی قبلی ، اولین نشست تخصصی با هدف بررسی ابعاد مختلف برنامه پنجم توسعه اقتصادی اجتماعی ایران و ارائه پیشنهاد به منظور تدوین برنامه ششم در حوزه پیشگیری و درمان اعتیاد، در تاریخ 12/9/93 و  با حضور جناب آقای دکتر مهرداد احترامی قائم مقام محترم مرکز توسعه پیشگیری و رئیس ستاد آینده پژوهی، معاونین محترم پیشگیری استان های فارس، تهران، اردبیل، خراسان رضوی، کرمانشاه و کردستان و با حضور کارشناسان ستادی  دفتر خانم ها: مددی کارشناس  برنامه اشتغال و حمایت های اجتماعی ،  صابری کارشناس مراکز اقامتی میان مدت و آفای امیری کارشناس مسئول برنامه تدوین برنامه ششم توسعه دفتراعتیاد ، در محل دفتر رئیس محترم مرکز توسعه پیشگیری برگزار گردید.

در ابتدا ضمن عرض خیر مقدم، تشریح اهداف برگزاری جلسه و تقدیر از مشارکت اعضاء کارگروه توسط کارشناس مسئول برنامه، جناب آقای دکتر احترامی به طرح مسئله و بیان سیاست ها واهداف نشست پرداختند و با یادآوری اهمیت امر آینده پژوهی و ضرورت برنامه ریزی، سیاستگذاری، وغیره به منظور ایجاد تغییر و هدف گذاری  متناسب و اهمیت مداخله در آینده ( برنامه ششم)،  مطالبی ارائه نمودند.

پس از آن با الهام از ضروریات و الزامات موجود و منطبق با ماموریت های دفتر، کارشناس مسئول برنامه به بیان سیاست های ملی و ابلاغی پیشگیری ودرمان اعتیاد پرداخته وبا اشاره به سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در این رابطه، اصول مرتبط برنامه پنجم توسعه را مطرح نمودند تا مقدمات ورود به مباحث کارگاهی مهیا گردد. متعاقبا در کارگروه اول بررسی نقاط ضعف وقوت برنامه پنجم و آسیب شناسی آن مطرح  ومورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و در کارگروه دوم بر اساس آسیب شناسی موجود، پیشنهادهایی برای تدوین در برنامه ششم ارائه گردید.

مصوبات:

1-     مقرر شدنتایج حاصله به منظور اخذ نظرات استان ها به اشتراک گذاشته شده و در جلسات آتی مورد برر سی نهایی قرار گیرد و استان ها ظرف یک هفته نظرات خود را منعکس نمایند.

2-    مقرر شد صرفا پاسخ های دریافتی استان ها تا تاریخ تعیین شده در جمع بندی لحاظ گردند.

3-    مقرر شد نشست  دوم به دلیل محدودیت زمانی حداکثر تا پایان آذر ماه برنامه ریزی و اجرا گردد.

جلسه ساعت 16:15 دقیقه خاتمه یافت.

 

 

 

 

حاضرین در جلسه:

1-     جناب آقای دکتر مهرداد احترامی قائم مقام محترم مرکز و رئیس ستاد آینده پژوهی

2-     جناب آقای حاجی پور معاون محترم پیشگیری استان خراسان رضوی

3-     جناب آقای علی مددی معاون محترم پیشگیری استان کرمانشاه

4-     جناب آقای کرمی معاون محترم پیشگیری استان کردستان

5-     سرکار خانم دکتر عباسی معاون محترم پیشگیری شهرستان های استان تهران

6-      سرکار خانم فروتن معاون محترم پیشگیری استان فارس

7-     سرکار خانم رزاق پور معاون محترم پیشگیری استان اردبیل

8-     سرکارخانم مددی کارشناس اشتغال و حمایت های اجتماعی ستاد سازمان

9-     سرکارخانم صابری کارشناس مراکز اقامتی میان مدت ستاد سازمان

10- جناب آقای امیری کارشناس مسئول برنامه تدوین برنامه ششم توسعه دفتر

عضو غائب:

1-     سرکار خانم دهمرده معاون محترم پیشگیری استان سیستان و بلوچستان

 

/ 0 نظر / 4 بازدید