رشته مددکاری اجتماعی


مددکاری اجتماعی عبارت از مجموعه ای متشکل از تدابیر و مشاوره و فعالیتهای حرفه ای است که در قالب نهادها، سازمانها و موسسات رفاهی توانبخشی، اجتماعی، فرهنگی و تربیتی عرضه می شود تا با ایجاد تغییر و دگرگونی مناسب در شرایط مادی و معنوی افراد و اقشار جامعه زمینه بهزیستی رشد و تعالی آنها را فراهم آورد.

  • تربیت و تامین نیروی انسانی متخصص و متعهد مورد نیاز جامعه در زمینه مددکاری اجتماعی.
  • تلفیق علم و عمل در روشهای نوین حرفه ای مددکاری اجتماعی و انطباق آن با اصول، ارزشها و فلسفه مددکاری اجتماعی در بینش مکتب متعالی اسلام و منطبق بر مسائل انسانی و اجتماعی و فرهنگی جامعه اسلامی ایران.
  • تقویت موسسات و مراکز مددکاری و مشاوره ایدرسهای رشته

ردیف نام درس ردیف نام درس 1 جمعیت شناسی 2 آشنایی با روشهای مددکاری 3 اصول علم اقتصاد 4 اصول علم سیاست 5 اصول و فنون مشاوره و راهنمایی 6 اقتصاد ایران 7 انحرافات و آسیب شناسی 8 بررسی مسائل اجتماعی ایران با تأکید بر تغییرات 9 بهداشت خانواده و «پیشگیری از تولد کودکان عقب مانده 10 پروژه تحقیقاتی 11 تامین اجتماعی 12 تغذیه و بهداشت 13 توانبخشی گروههای خاص 14 جامعه شناسی روستایی 15 جامعه شناسی شهری و توسعه 16 حقوق خانواده 17 رشد و آسیب پذیری در مراحل مختلف زندگی 1 18 رشد و آسیب پذیری در مراحل مختلف زندگی 2 19 روانشناسی اجتماعی 20 روانشناسی بالینی 21 روانشناسی مرضی 22 روش شناسی پژوهش در مددکاری 23 ریاضیات پایه و آمار 24 زبان تخصصی 25 مأخذشناسی اسلام 26 مبانی جامعه شناسی 27 مبانی روان شناسی 28 مبانی مردم شناسی 29 مبانی و اصول توانبخشی 30 مبانی مددکاری اجتماعی 31 مبانی مدیریت و امور اداری 32 مبانی و حقوق کار 33 مبانی و خط مشی های رفاه اجتماعی 34 مددکاری جامعه ای 1 35 مددکاری جامعه ای 2 با تاکید به طراحی و اجرای طرحها 36 مددکاری فردی 1 37 مددکاری فردی 2 38 مددکاری گروهی 1 (با تاکید بر پویایی گروه) 39 مددکاری گروهی 2 40 مدیریت سازمانهای رفاه اجتماعی 41 مشاوره ژنتیک 42 نظریه های جامعه شناسی 43 نهاد خانواده و خدمات مددکاری 44 کارآموزی در عرصه مددکاری جامعه ای 45 کارآموزی در عرصه مددکاری فردی 46 کارآموزی در عرصه مددکاری گروهی 47 کاربرد آمار در مددکاری اجتماعی 48 کلیات برنامه ریزی اجتماعی- اقتصادی


صنعت و بازارکار
افرادی که در دوره کارشناسی مددکاری را بگذرانند قار خواهند بود با بهره گیری از فعالیتهای حرفه ای- تخصصی در سه زمینه زیر خدمات خود را به جامعه عرضه نمایند.

مددکاری فردی:

ارائه خدمات حرفه ای به افراد و خانواده ها تا روابط اجتماعی سالمتر و موثرتری را دارا شده و قادر شوند با بهره گیری از استعدادها توانمندیها، امکانات درونی و بیرونی خود و جامعه به حداکثر رشد مادی و تعالی معنوی و رضامندی حاصل از آن دست یافته و به صورت مستقل و خودکفا و با کارآیی بیشتر به زندگی خویش ادامه دهند.

مددکاری جامعه ای:

توسعه و تعمیم خدمات مددکاری اجتماعی در جوامع مختلف به منظور تامین نیازهای اجتماعی، فرهنگی رفاهی از طریق بسیج نیروها و جلب مشارکتهای عمومی و بهره گیری از استعدادها و نیروهای موجود جامعه.

مددکاری گروهی:

ارائه خدمات مددکاری گروهی به افراد به منظور رشد استعدادها ظرفیتها و قابلیتها با بهره گیری از روابط و فعل و انفعالات گروهی است تا اعضاء قادر شوند بر مسائل و مشکلات خود فائق آمده بنحو مطلوب تری از عهده وظایف و مسئولیتهای فردی و اجتماعی برآیند.

/ 2 نظر / 17 بازدید

فرمایش درست ولی به شرطی که در امور اداری جایی برای پژوهش در نظر گرفته می شد و پژوهش را هم یک فعالیت مفید به حال مددجو در نظر می گرفتند و شعار ماهیگیری به جای ماهی دادن در پرتو چنین اقداماتی به شعور و فهم تبدیل می شد . یعنی می شه؟؟؟؟؟؟؟؟[متفکر]

آریانا

سلام استاد من دانشجوی رشته مدد کاری خانواده هستم مقطع کارشناسی خیلی مطالب خوب و مفیدی گذاشتین ممنونم خواستم از شما که در این رشته تجربه دارین بپرسم آنده کاری این رشته رو چطور میبینین؟ آیا میشه دفتر مشاوره زد؟ ممنون میشم جوابم رو بدید