آشنایی با منابع اعتباری و مالی ایجاد اشتغال در سازمان بهزیستی

 

بسم الله الرحمن الرحیم

عنوان دوره

آشنایی با منابع اعتباری و مالی ایجاد اشتغال در سازمان بهزیستی

 

تاریخ اجراء

1392

مدت دوره

16 ساعت

مجری

دبیرخانه ستاد اشتغال وکارافرینی

تدوین و ارایه

محمد مهدی امیری کارشناس نظارت وراهبری خدمات مبتنی بر جامعه

( معاون دبیرخانه ستاد اشتغال و کارافرینی )

 

 

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                                                      صفحه

منابع اعتباری و مالی ایجاد اشتغال در سازمان بهزیستی                                                                                                     9-4

                تسهیلات                                                                                                                                                                                4            

                اعتبارات بنگاههای زودبازده                                                                                                                                   4

                وجوه اداره شده                                                                                                                                                      4

                منابع داخلی بانک ها                                                                                                                                               5

                منابع قرض الحسنه سفر                                                                                                                                       5            

                اعتبارات مشاغل خانگی                                                                                                                                         5

                کسب وکارخرد                                                                                                                                                       5

اعتبارات بخش تعاون                                                                                                                                                            5

                حمل ونقل روستایی                                                                                                                                                                5

             ماده 77 قانون بودجه                                                                                                                                             5

استفاده از منابع موجود جامعه                                                                                                                                             7-6

 الزامات قانونی فرادستی                                                                                                                                                    8-7

 منابع و اعتبارات درون سازمانی                                                                                                                                         8

   سند چشم انداز 20 ساله توسعه اقتصادی اجتماعی کشور                                                                                           7

  قوانین برنامه 5 ساله کشور ( اول تا پنجم)                                                                                                                      7

قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی کشور )                                                                                                   7

قانون تنظیم بخشی از مقررات (مواد 26-24-28 و 88)                                                                                                  7

  ماده 26                                                                                                                                                                              7

 قانون تأمین زنان و کودکان بی سرپرست                                                                                                                        8

 قانون جامع حمایت از حقوق معلولان                                                                                                                                8

قانون هدفمند سازی یارانه ها                                                                                                                                              8

 لایحه تشکیل سازمان بهزیستی کشور                                                                                                                             8

 ضوابط اجرایی بودجه های سالیانه کشور                                                                                                                          8

منابع  وبرنامه های اعتباری اشتغالزایی وبستر سازی                                                                                                        9

برنامه30403 توانبخشی ردیف 131500                                                                                                            9

برنامه 30426 پیشگیری و خدمات مشاوره ردیف 131500                                                                                               9

برنامه 30429 برنامه حمایتهای اجتماعی ردیف 131500                                                                                  9

 اعتبارات فصل ششم                                                                                                                                             9

 اعتبارات توانمندسازی اجتماعی                                                                                                                           10

 اعتبارات از محل فصل پنجم                                                                                                                                 10

 کمک ها و مشارکت های مادی و معنوی به سازمان                                                                                             10

ارزیابی کلی                                                                                                                                                                          13-11

بیان وضع موجود                                                                                                                                                    11

نقاط قوت                                         &n

/ 0 نظر / 2 بازدید