خانواده استاندارد

 

1- خیلی از افراد این حقیقت را که همسری  
انتخاب کرده اند که به پدر و مادرشان یا   
 افراد نزدیکشان  شبیه بوده است را به  
  سادگی نمی پذیرند. 
2 - این افراد آگاهانه به دنبال همسری بودند که صفات مثبت و مورد پسند داشته باشد.
/ 0 نظر / 6 بازدید