پرسشنامه آماده سازی شغلی معتادین بهبود یافته

فرم شماره 3

بررسی وضعیت اجتماعی اقتصادی و خانوادگی

شغل همسر:                                             میزان درآمد:                          تعداد فرزندان :        

1-     از ارتباط خود با اعضاء خانواده راضی هستید؟ بلی    ¨     خیر    ¨     تاحدودی ¨

در حال حاضر با کدامیک از اعضا ءخانواده ،اقوام یا دوستان خود زندگی می کنید ؟

2- آیا درصورت نیاز خانواده از شما حمایت می کند؟

3- نام و مشخصات اقوام و دوستان که درصورت نیاز از شما حمایت خواهند کرد.(حداقل یک نفر حامی که برای کمک در بهبودی اعلام آمادگی کرده باشد.)

ردیف

نام و نام خانوادگی

نسبت

میزان و مقطع تحصیلی

شغل

آدرس و تلفن

ملاحظات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4- نشانی دقیق محل اقامت فعلی و تلفن ثابت:

5- آیا خانواده از مزایای بیمه ای برخوردارمی باشید؟

بلی ¨               خیر ¨                  مشخص نمایید

6- آیا خود شما  تا کنون تحت پوشش بیمه ای بوده اید ؟

بلی ¨               خیر ¨                  مشخص نمایید

7- آیا تاکنون از تسهیلات و امکانات خاصی از سازمان بهزیستی و یا سایر ارگانهای حمایتی استفاده کرده اید؟

بلی ¨               خیر ¨                 مشخص نمایید

8- درصورت  دریافت تسهیلات از سازمان بهزیستی ویا سایر ارگانها ، آیا بدهی معوقه دارید ؟

بلی ¨               خیر ¨                 مشخص نمایید

9- منبع درآمد فعلی شما چیست؟ مشخص نمایید .

10- میزان درآمد ماهیانه شما چه مقدار است ؟ مشخص نمایید.

11- آیا بطور مستمر در جلسات آموزش گروهی  که در مرکز درمانی انجام می شود مشارکت می کنید؟ 

 بلی ¨              خیر ¨                                 مشخص کنید.

12- آیا در اقوام وبستگان  نزدیک شما اعتیاد به مواد مخدر- محرک وجود دارد ؟

 بلی  ¨      خیر   ¨   مشخص نمایید

13 - آیا اقوام و بستگان امکان ایجاد اشتغال پایدار را برای شما دارند ؟

 بلی  ¨      خیر   ¨                      مشخص نمایید

14- آیا در گروههای خودیار NA   عضویت دارید؟

بلی  ¨      خیر   ¨                      مشخص نمایید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فرم شماره 4

پرسشنامه وضعیت اشتغال:

1- آیا تا کنون به شغلی  اشتغال داشته اید؟

بلی ¨               خیر ¨               مشخص نمائید چه شغلی

2- درصورت مثبت بودن پاسخ سوال یک،الگوی اشتغال در 5 سال گذشته را ذکر کنید.( با ذکر نوع شغل وجزئیات لازم  )

1- تمام وقت(هفته ای 5 روز روزی 8 ساعت)      ¨                     2- پاره وقت منظم (کمتر از ساعت تمام وقت اما منظم) ¨                           

3- پاره وقت نامنظم¨       

3- درصورت سابقه اشتغال علت ترک کار  قبلی را  مشخص نمائید.

4- آیا با انگیزه و تمایل خود متقاضی و جویای کار می باشید ؟

بلی ¨               خیر ¨               مشخص نمائید

5- آیا در حرفه ای خاص مهارت دارید؟

بلی ¨               خیر ¨               مشخص نمائید

6- درصورت مثبت بودن پاسخ سوال 5، آیا در زمینه مهارت دارای مدرک فنی و حرفه ای یا سایر مدارک معتبر می باشید؟

بلی ¨               خیر ¨               مشخص نمائید

7- آیا نیازمند گذراندن دوره های تکمیلی در زمینه مهارت خود می باشید؟

بلی ¨               خیر ¨               مشخص نمائید      چه مدت؟                                    چه دوره هایی؟

8- آیا تمایل و انگیزه برای ورود به بازار کار در زمینه مهارت قبلی را دارید؟

بلی ¨               خیر ¨                مشخص نمائید

9- آیا در شرایط محیط کار قبلی عامل برانگیزاننده برای مصرف مواد وجود دارد؟

بلی¨                خیر ¨                مشخص نمائید

10- آیا امکان اشتغال مجدد شما اکنون که بهبود یافته اید در محل کار قبلی وجود دارد؟

بلی¨                خیر ¨                مشخص نمائید

11- درصورت تمایل ورود به بازار کار قبلی آیا قادر به ایجاد شغل (خود اشتغالی) می باشید؟

بلی ¨               خیر ¨               مشخص نمائید.

12- آیا قادر به اشتغالزایی و کارآفرینی برای دیگران نیز می باشید؟

بلی ¨               خیر ¨               مشخص نمائید.

13- آیا دوره های آموزشی کسب و کار و آشنایی با قوانین کار را گذرانده اید؟

بلی ¨               خیر ¨               مشخص نمائید.

14- آیا تمایل به کاریابی در موسسات و شرکت ها را دارید؟

بلی ¨               خیر ¨             مشخص نمایید

15- درصورت کاریابی توانایی انجام کار به چه صورت را دارید؟

تمام وقت                         پاره وقت منظم                              پاره وقت نامنظم

16- درصورت تمایل به کاریابی در موسسات و شرکت ها،آیا از قوانین و حقوق کارگر و کارفرما مطلع می باشید؟

بلی ¨               خیر ¨

17- زمینه های شغلی را که توانایی و علاقه انجام آنرا دارید مشخص نمایید.

1-

2-

3-

18- درصورت تمایل به خود اشتغالی و کارآفرینی آیا برای دریافت تسهیلات ضمانت های لازم را می توانید فراهم نمائید؟

بلی ¨               خیر ¨               مشخص نمایید

تاریخ مصاحبه:                                     مصاحبه کننده(مددکار اجتماعی):                                   سمت:                              امضاء:

 

فرم شماره 5

پیشنهاد اقدامات مددکاری

توضیحات: اقدامات براساس تکمیل پرسشنامه ها و بررسی های مددکاری حاصل از نتایج بدست آمده انجام می شود. بطور مثال شامل اقدامات در جهت تأمین نیازهای اولیه (خوراک، پوشاک، مسکن و...)، آموزش های مورد نیاز،(مهارتهای زندگی،کسب وکار و...) انجام مصاحبه انگیزشی در جهت تشویق بهبود یافتگان برای ورود به بازار کار و استقلال اقتصادی، و سایر حمایت های مورد نیاز که براساس درجه اهمیت و به ترتیب اولویت بندی انجام می گیرد.

الف) با توجه به اطلاعات اخذ شده از فرم های شماره 1 الی4پیشنهاد می شود اقدامات مورد نظر براساس اولویت بندی به شرح ذیل برای خانم / آقای ............ فرزند ............... به شماره ملی ........................ انجام گیرد.

1-                                                                                                                                            3-

2-                                                                                                                                            4-

ب)پیگیری اقدامات انجام شده.

اقدام شماره 1 انجام شد       ¨انجام نشد         ¨   دلایل وتوضیحات

اقدام شماره 2 انجام شد       ¨انجام نشد         ¨   دلایل وتوضیحات        

اقدام شماره 3 انجام شد       ¨انجام نشد         ¨  دلایل وتوضیحات

اقدام شماره4 انجام شد        ¨انجام نشد         ¨   دلایل وتوضیحات  

ج)- آیا با توجه به اقدامات انجام شده برای فرد بهبود یافته در حال حاضر فرد آماده ورود به بازار کار می باشد؟

بلی ¨               خیر ¨

- درصورت بلی معرفی فرد طبق فرم شماره 6 به واحد اشتغال شهرستان انجام می گیرد.

- درصورت خیر چه اقدامات دیگری برای آمادگی فرد برای ورود به بازار کار مورد نیاز است؟

1-                                                                         2-

د)پیگیری مجدد واعلام نتیجه

- تاریخ مصاحبه:                                  مصاحبه کننده (مددکار اجتماعی):                                  سمت:                                       امضا:

 

فرم شماره6

معرفی نامه

جناب آقای / سرکار خانم

ریاست/مدیریت محترم    شهرستان .........                                                        

با سلام و احترام

بدین وسیله جناب آقای / سرکار خانم ..................... فرزند ...................... به شماره ملی .................. براساس اقدامات و بررسی های بعمل آمده، آماده به کار  می باشد. خواهشمند است با توجه به پیشنهادات ذیل نسبت به پیگیری اشتغال نامبرده دستور اقدام لازم مبذول نمایند.

پیشنهادات شغلی:

الف- خود اشتغالی

1-

2-

3-

ب- کارفرمایی (کارآفرینی) در زمینه های شغلی...

1-

2-

3-                     .

ج -کاریابی در زمینه های شغلی ...

1-

2-

                                                                                                    

                                                                                                                                معاون پیشگیری شهرستان

/ 0 نظر / 3 بازدید