مهارت کنترل هیجانات و فشارهای روانی

در رابطه با فشار روانی، توجه به سه عنصر ضروری است:

óمنبع فشارهای روانی

óشناخت راه‌های اثرگذاری فشارهای روانی بر انسان

óچگونگی کنترل آثار فشارهای روانی

میزان فشارهای روانی در زندگی را نمی‌توان به صفر رساند اما راه‌هایی برای مقابله با آنها وجود دارد. برای مثال، می‌توان به گونه‌ای عمل کرد که منابع فشارهای روانی کاهش می‌یابد، بعلاوه، ایجاد تغییر در محیط فیزیکی یا شیوه زندگی برخی منابع فشارزا را از بین می‌برد. معمولاً ارزیابی شناختی شخص از واقعیت فشارزا، نحوه مواجهه او را با آن موقعیت مشخص می‌سازد. این ارزیابی شناختی، همواره چهارچوب منطقی ندارد و در بسیاری موارد تحلیل‌های افراد از موقعیت‌ مخدوش می‌گردد که در مکاتب روان‌درمانی شناختی‌نگر، این خدشه‌های منطقی را خطاهای شناختی می‌گویند. 

خطاهای شناختی، عموماً فشارهای روانی شدید را به همراه دارند و در برخی موارد، سلامت روانی افراد را بطور جدی تهدید و اقدامات درمانی را اجتناب‌ناپذیر می‌کند. در این میان، نکته جالب این است که تا حدودی می‌توان ارزیابی‌های شناختی صحیح را به افراد آموزش داد. پی‌آمد چنین مداخله مفیدی، ایجاد تغییرات مثبت در نگرش آنان و بالطبع کاهش میزان فشار روانی است.

/ 1 نظر / 40 بازدید
غلام جدید واصل

تشکر بی بی پایان از سایت خوبی شما امیدوارم بشتر افتخار خدمت را داشته باشید .