پیشگیری از عود (Relapse Prevention

óمراقبت پس از ترک و پیگیری (After care and follow up)

مراقبت پس از ترک و پیگیری برای تداوم بهبودی ضروری است. این سرویس‌ها عبارتند از:

-   مشاوره که باید باعث افزایش انگیزه، یادگیری مهارت‌های چگونگی مقابله با مصرف مواد و تسهیل در اصلاح ارتباطات بین فردی و افزایش توانایی‌های فردی برای کار در جامعه باشد، گردد.

-   گروههای خودیاری که از اجزاء درمان تخصصی می‌باشند.

-   خانه‌های بین‌راهی (Halfway house) که برنامه‌های اقامتی جهت معتادینی می‌باشد که در نیمه راه بهبودی هستند، یک خانه بین‌راهی باید برای مقیمان خود پشتیبانی و حمایتی مشابه خانواده فرد ایجاد کند تا فرد بتواند مستقل و پاسخگو و مسئولیت‌پذیر در دنیای واقعی زندگی کند.

-   آموزش مهارت‌های کاری می‌بایست در یک برنامه جامع درمانی طراحی شود.

-   سازمان‌های خودیاری تلاش می‌کنند تا جریان کمک‌های دوطرفه‌‌ای را بین افراد و گروه‌های دارای مشکل یکسان و شبیه هم، ایجاد کنند. اهداف اولیه گروه‌های خودیاری نظیر الکلی‌های گمنام یا معتادین گمنام عبارتند از:

دستیابی به پرهیز کامل از الکل یا سایر مواد.

ایجاد تغییرات مؤثر در ارزش‌های فردی و رفتارهای بین‌فردی

ایجاد مشارکت مداوم بین افراد در تبادل تجربیات و کمک به افراد با مشکل مشابه

درمان وابستگی به مواد مخدر نیاز به طیف وسیعی از مهارت‌ها، درک و تجربیات دارد.

بهبودی، هدف نهایی درمان می‌باشد و از زمانی که معتاد خود را قادر به ادامه زندگی نمی‌بیند، شروع می‌شود و به تغییرات اساسی در سبک و روش زندگی (Lifestyle) ختم می‌شود.

 

/ 0 نظر / 9 بازدید