گریز

مرا می ترسانی که بروم

نمی گریزم

 

نمی گریزم. همین نزدیکی ها می مانم.مثل کودکی هایم که راه گریزبه جایی نداشتم می گذارم که حادثه

 

 

 

اتفاق بیفتد.کمی ترس و کمی استرس  دارم اما تجربه به من آموخته که فشاراین لحظه های دیرگذر، معبر

 

 

 

معجزات دیریاب است.شاید تواز راه برسی و مرا نجات دهی.شاید تمام

 

 آنچه که به هراسم می اندازد درهمین دقایق محو شوند، شاید کسی دلش به حال دلواپسی های این

 

 

 

چشمهای منتظربه رحم بیاید.نمی دانم هرچه که هست نمی گریزم. سرم را بالا می گیرم، فوقش این

 

 

 

است که مثل همیشه نمی آیی...

/ 0 نظر / 6 بازدید