دلتنگی-شعر از رها

دلتنگی
و مناجات ...
 
خداوندا دستانم خالی اند

دلم غرق در آرزوها
یا
به قدرت بی کرانت دستانم را توانا گردان
یا
دلم را از آرزوهای دست نیافتنی خالی کن.

/ 4 نظر / 8 بازدید
عرفانه

دکتر علی شریعتی من ادعا نمی کنم که همسشه به یاد آنهایی که دوستشان دارم ف هستم, اما ادعا میکنم حتی لحظاتی هم که به یادشان نیستم دوستشان دارم .[خجالت]

عرفانه

دکتر علی شریعتی من ادعا نمی کنم که همیشه به یاد آنهایی که دوستشان دارم هستم, اما ادعا میکنم حتی لحظاتی هم که به یادشان نیستم دوستشان دارم .[فرشته]

دست خود را یک دقیقه روی اجاق داغ بگذارید، به نظرتان یک ساعت خواهد آمد. یک ساعت در کنار دختری زیبا بنشینید، به نظرتان یک دقیقه خواهد آمد؛ این یعنی "نسبیت".

سخنانی زیبا از انیشتین هر احمقی می تواند چیزها را بزرگتر، پیچیده تر و خشن تر کند؛ برای حرکت در جهت عکس، به کمی نبوغ و مقدار زیادی جرات نیاز است. عاشق سفر هستم ولی از رسیدن متنفرم. من هوش ِ خاصی ندارم، فقط شدیدا کنجکاوم. سعی نکنید موفق شوید، بلکه سعی کنید با ارزش شوید. دنیا جای خطرناکی برای زندگی است. نه به خاطر مردمان شرور، بلکه به خاطر کسانی که شرارتها را می بینند و کاری در مورد آن انجام نمی دهند. یکی از قویترین عللی که منجر به ورود آدمی به عرصهء علم و هنر می شود فرار از زندگی روزمره است. مثال زدن، فقط یک راه دیگر آموزش دادن نیست؛ تنها راه آن است. حقیقت آن چیزی است که از آزمون تجربه، سربلند بیرون آید. زندگی مثل دوچرخه سواری است. برای حفظ تعادل باید حرکت کنید.