نعره نزن

حتی گریه نکن

اینجا هیچ کس نیست

اینجا تویی و خودت

و خودت هم حتی

گاهی خسته می شوی

می ماند فقط تو

تویی که تا چشم برهم بزنی نیست می شوی

و تویی که از ابتدا نیست بوده ای

تویی که گمان می کنی ابرها برای تو میبارند

و رنگ ها برای تو زیبایند

و تویی که هنوز نمی دانی

بهشتی که من از آن سخن می گویم را  نه به بها می دهند و نه به بهانه

بهشت مرا به هیچ کس نمی دهند...

/ 0 نظر / 5 بازدید