گروه معلولین ذهنی- کار دانشجوییخانم ها ربانی و رضایی

انسان که خداوند خلق کرده چند وجه یا چند بعد باشد:

 1- جسم و جان 2- روح و روان  3- معنویت 4- بلوغ اجتماعی

(با توجه به ابعاد و نیازهای انسان) هر گاه یکی از این ابعاد در جهت کمال پیش نرود انسان در آن بعد دچار معلولیت می شود.

تعریف معلولیت جسمی: هر گاه اعضای بدن انسان دچار هر گونه بدشکلی و عیبی و فقدان عضوی همراه شود که در نتیجه ی آن نقص ناتوانی پیش آید و انسان را در زندگی مستقل او دچار سختی و در نتیجه محدودیت به وجود آورد، انسان معلول است.

نکته: نتیجه و عملکرد سه مقوله نقص و ناتوانی و محدودیت را معلولیت می گویند.

طبقه بندی معلولین: صرفه نظر از علل معلولیت ها معلولین را در سه گروه اصلی

1-    جسمی حرکتی ( جسمی حرکتی)

2-    بیماران روانی مزمن

3-    معلولین ذهنی طبقه بندی می کنند.

 در گروه اول: نابینایان – ناشنوایان ( حواس بویایی و چشایی و لامسه) انواع ضایعات نخاعی    ( ضایع نخاعی از کمر- ضایع نخاعی از گردن) و تمامی قطع اندامها (دست و پا) و تمامی    فلج ها که بر حسب درجه و شدن معلولیت آنها را به (خفیف- متوسط- شدید- خیلی شدید) تقسیم می کنند.

در گروه دوم: گروهی هستند که بیماری های خاص آنها را از کارآیی در زندگی محدود کرده مثل بیماری اسکیزوفرنی- بیماری پارانویا- بیماری اختلالات شخصیتی ( حد و سط ندارند یا خیلی شاد یا خیلی غمگین)

در گروه سوم: معلولین ذهنی قرار دارند.

تعریف: به افرادی اطلاق می شود می شود که بر اثر نارسایی و نقص در کنش مغز دچار حدی از کم توانی ذهنی شده در نتیجه قادر به انجام امور شخصی نیست. معلولی که بهره هوشی کمتر از 90 داشته و در انجام امور شخصی، تکالیف اجتماعی و مهارت های تطابقی در مقایسه با همسالان خود دارای محدودیت بوده و سن شروع معلولیت وی قبل از 18 سالگی باشد.

گروه معلولین ذهنی: در صد هوشی ( نمره هوشی) مردم عادی بین 110 تا 90 میباشد. کمتر از 90 و بیشتر از 110 را افراد استثنایی تشکیل می دهند. به افراد بالای نمره 110 افراد نابغه ( و تیزهوشان) و زیر 90 را ( کم هوش) معلول ذهنی می گویند.

معلولین ذهنی نیز خود به سه گروه عمده تقسیم می شوند:

1 - آموزش پذیر 2- تربیت پذیر 3- عمیق (ایزوله)

-         گروه اول نمره هوشی بین 90 تا 70 دارند. (آموزش پذیر)

-         گروه دوم نمره هوشی بین 70 تا 50 دارند. ( تربیت پذیر)

-         گروه سوم نمره هوشی زیر 50 دارند. ( ایزوله (پناهگاهی)

-    در گروه آموزش پذیر، می توانند در مدارس استثنایی آموزش و پرورش درس بخوانند و تا حدودی تکالیف و وظایف خود را انجام دهند. ولی خیلی کند پیش می روند و حدوداً هر 3 تا 4 سال یک کلاس بالا می روند.

-    در گروه تربیت پذیر با مداخلات حرفه ای می توانند مهارت های خود یاری را یاد بگیرند. مثلاً لباس بپوشند و دکمه ی لباس را ببندند و قاشقی دست بگیرند و غذا بخورند و کارهای خیلی ساده و تکراری را انجام دهند و نمی توانند درس بخوانند و مدرسه نمی روند.

-         در گروه ایزوله ( پناهگاهی) افرادی هستند که ترجیحاً زندگی ثابتی دارند و فقط خواب و خوراک دارند و ارائه کمک به آنها محدودیت زیادی دارد و و فقط نگهداری می شوند و به عنوان انسان حق زندگی دارند و خیلی راه مداخله نداریم.

تشخیص:

تشخیص و تعیین درصد و درجه کم توانی ذهنی توسط روانشناسان بالینی با تست های وکسلر و تست های ریون ( رنگی و سیاه و سفید) انجام می گیرد.

توانبخشی: توانبخشی مجموعه ای است که اقداماتی هدفمند را در جهت قادرسازی شخصی معلول به منظور دست یابی به سطح نسبی از توانایی و عملکرد جسمی- حسی- ذهنی- روانی – اجتماعی که سبب بازگشت مجدد آنان به جامعه و حفظ این توانایی ها می باشد.

خدمات توانبخشی برای معلولین ذهنی ( کم توان ذهنی):

به مجموعه ای از اقدامات توانپزشکی و توانبخشی آموزشی، حرفه ای و اجتماعی گفته می شود که موجبات استقلال نسبی افراد ناتوان و معلول را در جامعه فراهم می نماید و سبب بازگشت مجدد آن را به جامعه و استفاده مساوی از فرصت های مختلف اجتماعی – شغلی- آموزشی و اقتصادی در مقایسه با افراد سالم می گردد.

انواع مراکز ارائه خدمات توانبخشی به معلولان ذهنی ( کم توان ذهنی):

1- مراکز روزانه آموزشی و توانبخشی زیر 14 سال:

این مراکز به کم توانان ذهنی زیر 14 سال واجد شرایط آموزش و توانبخشی با بهره هوشی تربیت پذیر و آموزش پذیر که امکان استفاده از مدارس کودکان استثنای را ندارند خدمات ارائه می کنند که تعداد 26 مرکز در استان تهران با این مجوز در حال فعالیت است.

هدف در این مراکز انجام برنامه ویژه ای است که می تواند نیازهای آموزشی خاص کودکان معلول از طریق اقداماتی نظیر روانشناسی، کار درمانی، گفتار درمانی و آموزشهای پیش دبستانی را برآورده سازد. برای چنین کاری ممکن است ابزارهای خاص، روشهای آموزش و تجهیزات ویژه ای مورد نیاز باشد. یک رویکرد منظم آموزشی برای کودکان کم توان ذهنی دارای 3 مرحله است:

1-    انتخاب هدف آموزشی   2- انتخاب روش آموزشی مناسب 3- ارزشیابی پیشرفت برنامه

2- مراکز روزانه آموزش و توابخشی حرفه ای کم توان ذهنی ( معلول ذهنی) بالای 14 سال:

این مراکز به معلولان ذهنی بالای 14 سال واجد شرایط آموزشهای فنی و حرفه ای همراه با خدمات توانبخشی با بهره هوشی تربیت پذیر و آموزش پذیر خدمات ارائه می کنند که تعداد 30 مرکز در استان تهران با این نوع مجوز فعالیت دارند. هدف از آموزش و توانبخشی حرفه ای بالا بردن توانایی های این گروه از معلولان ذهنی در رساندن آنان به حداکثر توانایی در جهت زندگی مستقل و مطلوب در خانه و جامعه و کسب تحمل معاش می باشد. که این آموزش ها حول 4 محور ( پرورش مهارتهای حرفه ای – پرورش مهارت های اجتماعی – پرورش مهارتهای فردی- پرورش مهارت های آموزشی) می چرخد.

3- مراکز توانبخشی و نگهداری شبانه روزی معلولان ذهنی بالا و زیر 14 سال:

این مراکز معلولان ذهنی بالا و زیر 14 سال واجد شرایط را نگه داری و خدمات توانبخشی، مراقبتهای اولیه پزشکی و پرستاری به صورت شبانه روزی ارائه می دهد. معلولان واجد شرایط نگهداری در این گونه مراکز کسانی هستند که میزان بهره هوشی آنها کمتر از 25 باشند. این مراکز علاوه بر ارائه خدمات مستمر به معلولان به منظور تامین نیازهای مراقبتی کوتاه مدت به خانواده های دارای عضو معلول ذهنی که در مقطعی از زمان دچار مشکل نگهداری و مراقبتی می باشند. خدمات نگهداری موقت نیز ارائه می دهند و در خانه های کوچک معلولان ذهنی    (پناهگاهی) خدمات مورد نیاز را ارائه می دهند. خانه های کوچک معلولان ذهنی حدفاصل مرکز و اجتماع هستند که با رعایت تست های بومی و محلی به صورت گروهی زندگی میکنند و از امکانات اجتماعی بهره می برند.

انواع توابخشی که برای معلولان با توجه به نیاز معلول در مراکز توانبخشی و نگهداری معلولین ذهنی به چهار بخش ( توانپزشکی- اجتامعی- آموزش حرفه ای) تقسیم می شود.

1)توانبخشی پزشکی: با استفاده از تخصص های پزشکی، اقدامات پزشکی مثل فیزیوتراپی، کار درمانی، گفتار درمانی، بینایی سنجی، شنوایی سنجی و ... در جهت ارتقاء کیفیت زندگی معلول انجام می گیرد.

افراد تیم توانبخشی پزشکی: فیزیوتراپ، کار درمانگر، شنوایی سنج، بینایی سنج، پزشک ، روانشناس و ...

2)توانبخشی اجتماعی: خدمات توانبخشی اجتماعی شامل خدمات مددکاری اجتماعی، روانشناسی برای افزایش سازگاری اجتماعی و حل مشکلات فرد معلول می باشد تا با شرایط اجتماعی موجود سازگاری حاصل شود.

افراد تیم توانبخشی اجتماعی: مددکار و روانشناس هستند با معرفی به مراکز خدماتی و ارجاع به کلینیک های توانبخشی، آگاهی دادن از ابتدا تا آخر توانمندسازی فرد معلول میباشد.

3)توانبخشی آموزشی: مجموعه ای از فعالیت های آموزشی که طی آن زندگی سالم برای معلول فراهم می شود. نظیر مراقبت های شخصی، پیشگیری از عوارض و رفتارهای پرخطر و سوء استفاده از فرد معلول، تغذیه سالم و ...

افراد تیم توانبخشی آموزشی: مددکار- مربیان آموزشی ( مهمترین افراد) ، روانشناسان، کار درمانگر، پزشک، خانواده

نکته: هسته ی اصلی تیم: مددکار- روانشناس- مربی آموزشی می باشد.

4)توانبخشی حرفه ای: فرآیندی است که طی آن توانمندیهای حرفه ای معلولین کشف و تقویت شده و در جهت عملکردهای جسمی، اجتماعی و ذهنی آنان می باشد تا ایجاد شغل برای معلول کند و تا حدی استقلال نسبی را در زندگی به دست آورد. توانبخشی حرفه ای معلولین ذهنی بیشتر در جنبه حمایتی می باشد، خودشان مستقلاً نمی توانند کار کنند.

افراد تیم توانبخشی حرفه ای: مددکار- کار درمانگر- روانشناس- ارزیابی حرفه ای

 

 

نتیجه:

 با توجه به اینکه اجرای برنامه های توانبخشی با رویکرد مشارکتی و حضور فعال معلول و خانواده وی در برنامه های توانبخشی و مبتنی بر جامعه بودن برنامه ها اثربخشی آنها را تکمیل می نماید، مشارکت فرد معلول ، خانواده و جامعه محلی و طی یکی از اصول مهم در توانبخشی معلولین می باشد.

همچنین با توجه به نقش مهم و مؤثر آموزش همگانی در تمامی سطوح توانبخشی و افزایش اطلاع رسانی و آگاه سازی فرد معلول، خانواده و جامعه ( دولتهای محلی و منطقه ای و ملی و سازمانهای غیر دولتی و متخصصین و ...) در درمان و توانبخشی گروه های مختلف معلولین، می توان به این نتیجه دست یافت که دستیابی به اهداف والای توانبخشی میسر نیست، مرگ در اجرای توانبخشی مبتنی بر جامعه که یکی از رویکردهای نوین و در حال اجرا در تمامی برنامه های توانبخشی میباشد.

تهیه کنندگان:

                               فیروزه ربانی و رقیه رضایی

 

/ 0 نظر / 2 بازدید