# ارزیابی_کارورزی

کارورزی 2

کارورزی 2 :                                                  2واحد=240 ساعت اهداف عملکردی، رفتاری *-  شناخت دانشجو از قوانین، دستورالعمل ها و بخشنامه ها *- حضور در محل کارورزی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 493 بازدید