# مدرس_جمعیت_شناسی

رزومه محمد مهدی امیری

سوابق تحصیلی : مقطع تحصیلی نام دانشگاه رشته تحصیلی سال فراغت از تحصیل لیسانس علامه طباطبائی علوم اجتماعی – خدمات اجتماعی 1367 فوق لیسانس علوم بهزیستی و توانبخشی مدیریت رفاه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 519 بازدید