مشاغل خانگی چالشها وپیشنهادات

بررسی و اصلاح آیین نامه مشاغل خانگی و ارائه ی دستورالعمل پیشنهادی

 

الف ) بررسی وضعیت موجود:

امروزه کسب و کار های خانگی به عنوان راهکار ی مهم برای ایجاد اشتغال و در آمد در سراسر جهان محسوب می گردد . کوچک سازی صنعتی و دور کاری صنعتی با قابلیت انجام این نوع کسب و کار در منزل موجب  ایجاد مزایای بسیاری برای شاغلین آن ها می شود که از جمله می توان به ایجاد توازن بین مسولیت خانوادگی زنان و اشتغال آنان ، حذف هزینه های مربوط به خرید ، رهن و اجاره کارگاه و ایاب وذهاب ، استفاده از نیروی کار سایر اعضای خانواده و ایجاد زمینه های کار خانوادگی و امکان انتقال تجارب از طریق آموزش غیر رسمی به شیوه استاد شاگردی بین اعضاءخانواده ......اشاره نمود.

در همین راستا با توجه به اینکه جامعه هدف سازمان از شرایط خاص برخورداربوده، که در بعضی موارد حضور فیزیکی اعضاء سرپرست در منزل الزامی است . بررسی های انجام شده حاکی از آنست که :

 

1- تعدادی از جامعه هدف سازمان در زمینه مشاغل خانگی شاغل و فعال هستند ، لذا تقویت آنها مثبت و مثمر ثمر ارزیابی می گردد .

2- ایجاد شغل برای افراد از طریق مشاغل خانگی به تنهایی کافی نبوده و بعنوان شغل پایدار که استمرار داشته ، موجب کسب در آمد مکفی و شرایط بیمه ای و نهایتاً قادر سازی و باز توانی شود ، محسوب نخواهد شد .

3- مشاغل خانگی بعنوان شغل مکمل اعضاء خانواده حائز توجه و اهمیت است .

4- اعمال سیاستهای حمایتهای پس از شغل به منظور تثبیت و پایدار ی آن ضروری است .

5- با توجه به توفیق نسبی استانها ، مشاغل خانگی بعنوان یک فرصت تلقی می گردد .

ب)مشکلات و چالشها:

1- تخصیص منابع داخلی بانکها جهت پرداخت تسهیلات از جمله چالشهای طرح است که منجر به ایجاد مقاومت در بانکها و عدم پرداخت کامل سهمیه اعتبار آنها گردید .

2- عناصر تشکیل دهنده ساختار بازار مانند تولید و عرضه ، تقاضا و فروش ، نوع و کیفیت محصول ، رقبا و اشباع بازار جای بررسی و تآمل دارد

3- پرداخت تسهیلات مشاغل خانگی به تنهایی نمی تواند منجر به قادر سازی و بازتوانی و قطع وابستگی مددجویان به چرخه حمایت شود.

4-  فرایند عملیاتی و بوروکراسی صدور مجوز توسط دستگاه های متولی صدور مجوز بسیار سخت، پیچیده و زمان بر می باشد.

5-عدم پرداخت به موقع تسهیلات توسط بانک های عامل  

6-تعداد زیاد بانک های عامل.

 

 

7- عدم یکسان سازی قوانین ضمانت بانکها بدون در نظر گرفتن شرایط بانک مرکزی.

8- عدم وجود شاخصهای یکسان و رویه واحد در ارزیابی شغل و شرایط ایجاد آن از جمله قوانین، محل اجرا ،طرح ،شرایط بهداشتی و...

9- بالا بودن میزان سود بانکی پرداخت تسهیلات به گروههای پشتیبان ، منجر به حذف و یا کاهش گروههای پشتیبان گردید .

10- مقرر بود یارانه پرداختی به افراد بعنوان ضمانت باز پرداخت تسهیلات در نظر گرفته شود که اینچنین نشد .

11-تغییرات زیاد در رشته های اعلام شده در دستورالعمل طرح مشاغل خانگی

12-برخی از عناوین مشاغل در جغرافیای مناطق می تواند بعنوان شغل خانگی محسوب گردد که نیاز به بازنگری دارد.

 

13-عدم هماهنگی مسئولین استانی در برخی مناطق که منجر به تاخیر در اقدامات و گردش کار شده است . 

14-فرایند بررسی و رسیدگی به تقاضای افراد تا زمان دریافت تسهیلات ، با توجه به گسترده بودن عملیات اجرائی و بوروکراسی آن ، بسیار زمان بر و به کندی انجام می شود .

15-تغییر مکان اجرای طرح با توجه به جابجایی افراد مستاجر، مشکلات خاص خود را بهمراه دارد .

16-ارائه آمار از سوی دستگاه های معرفی کننده همچنین دستگاه های متولی صدور مجوز(بویژه ثبت در سامانه رصد) اجرای طرح را از هدف اصلی آن دور نموده است.

 

17-تخصیص اعتبار برای سازمان بهزیستی در مقایسه با  دستگاه های حمایتی موازی کمتر است.

18-زمان پرداخت تسهیلات بانکی به 3 ماهه آخر سال کشیده شده که عملا زمان افزایش تراکم فعالیت بانکها و محدودیت در پرداخت تسهیلات ایجاد شد.

19- برخی از بانکها کلا به تعهدات خود مبنی بر پرداخت تسهیلات عمل نکردند.

 

ج)پیشنهادات و نظرات اصلاحی:

1- تخصیصردیف خاص بودجه جهت اجرای طرح

2- اعمال حمایتهای بیش از پیش وزارتخانه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی از سازمان بهزیستی در اعمال حمایتهای اجتماعی از افراد و خانوادهای نیازمند

3- تعیین مدت تنفس در باز پرداخت اقساط تسهیلات بانکی

4- تقویت پشتیبان و کار آفرین از طریق پرداخت تسهیلات با سود بانکی اندک

5- ایجاد تسهیلات جهت انجام بیمه محصولات

6- اجرایی شدن ضمانت بانکی از طریق یارانه ها

 

7- تغییر اساسی و نگرش و باز بینی کلی رشته های مشاغل خانگی بر اساس پتانسیل های منطقه ای

8- یکسان سازی قوانین ضمانت در بانکها

9- اختصاص بودجه و اعتبارات لازم جهت زمینه سازی و ایجاد زیر ساخت های اولیه جامعه هدف به این معنا که مددجویان از نظر آمادگی شغلی ، ارزشیابی حرفه ای ،آموزش و مهارت و ...... در بستری مناسب قرار گیرند پس جهت برخورداری از تسهیلات معرفی گردند.

10- صدور مجوز جهت جامعه هدف بهزیستی صرفاً توسط خود سازمان انجام شود .

 

11- بر اساس نوع شغل مدت اعتبار مجوز صادره، بین یک تا سه سال تعیین گردد

12 -تسریع در تمدید مجوزهای صادر شده یکساله

13- راه اندازی بازار چه های ملی، منطقه ای و محلی به صورت دائم و موقت جهت عرضه و فروش محصولات و تولیدات

14. مدت باز پرداخت تسهیلات بیش از 3 سال تعیین گردد.

15- بهره مندی افراد از محل طرح بیمه پردازی با نرخ 18 در صد بیمه تامین اجتماعی به منظور کمک به تثبیت شغل

16-تقلیل تعداد بانکهای عامل ، با توجه به اینکه در سال گذشته 8 بانک بوده و کیفیت مناسبی حاصل نگردید پیشنهاد می شود 2 الی 3 بانک  به عنوان بانک عامل معرفی گردند.

17-اعمال حمایت های پس از شغل، به منظور ایجاد شرایط بازتوانی الزامی است.

18-.مبلغ تسهیلات تا سقف 10 میلیون تعیین گردد .

19-ایجاد شرایط راه اندازی نمایشگاه و فروش تولید ات و محصولات افراد بین استانهای مختلف

20-برگزاری جشنواره ملی تجلیل از طرح های موفق اشتغالزایی

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 2 بازدید