هیجان از نظردوست عزیز ونویسنده ام رها

در گذشته همیشه باور بر این بود که کار یک کار عقلانیست و هیجان یک عملکرد احساسی با این دید که نباید هیجان در محیط کار وجود داشته باشد چون به جدی بودن ان لطمه وارد میشود , هرگونه کار خانمها در محیطی که مردان حضور داشتند زیر سوال بود سوال
امروزه مدیریت هیجان در محیط کار این مشکل را حل نموده است و طبق بررسیهای بعمل آمده در افزایش کاری کارکنان نیز نقش موثری دارد.اینکه یک مدیر بتواندحالات هیجانی کارمندش را درک کند وعصبانیت آنان را که شاید حتی بی مورد باشد ،درک و مدیریت کند نقش بسزایی در ایجاد انگیزش در کارکنان و در نهایت موفقیت آن مدیر دارد .

نویسنده:(رها)

ازقلم شما متشکرم.ماراامین خودبدانید.امیری

/ 0 نظر / 6 بازدید