دوست خوبم رها،تسلیت میگویم.شعرت راعرضه میکنم تابدانی بیادت هستم.

در بیابانی دور
که نروید جز خار
که نتوفد جز باد
که نخیزد جز مرگ
که نجنبد نفسی از نفسی
خفته در خاک کسی



زیر یک سنگ کبود
در دل خاک سیاه
میدرخشد دو نگاه
که بناکامی ازین محنت گاه
کرده افسانه هستی کوتاه



باز می خندد مهر
باز می تابد ماه
باز هم قافله سالار وجود
سوی صحرای عدم پوید راه
با دلی خسته و غمگین -همه سال-
دور ازین جوش و خروش
میروم جانب آن دشت خموش
تا دهم بوسه بر آن سنگ کبود
تا کشم چهره بر آن خاک سیاه



وندر این راه دراز
میچکد بر رخ من اشک نیاز
میدود در رگ من زهر ملال



منم امروز و همان و راه دراز
منم اکنون و همان دشت خموش
من و آن زهر ملال
من و آن اشک نیاز






بینم از دور،در آن خلوت سرد
-در دیاری که نجنبد نفسی از نفسی-
ایستادست کسی!



"روح آواره کیست؟
پای آن سنگ کبود
که در آن تنگ غروب
پر زنان آمده از ابر فرود؟"



می تپد سینه ام از وحشت مرگ
می رمد روحم از آن سایه دور
می شکافد دلم از زهر سکوت!



مانده

/ 14 نظر / 9 بازدید
نمایش نظرات قبلی
عرفانه

زندگي را نخواهيم فهميد اگر از همه گل‌هاي سرخ دنيا متنفر باشيم فقط چون در کودکي وقتي خواستيم گل‌سرخي را بچينيم خاري در دستمان فرو رفته است؟ زندگي را نخواهيم فهميداگر ديگر آرزو کردن و رويا ديدن را از ياد ببريم و جرات زندگي بهتر داشتنرا لب تاقچه به فراموشي بسپاريم فقط به اين خاطر که در گذشته يک يا چند تااز آرزوهايمان اجابت نشدند. زندگي را نخواهيم فهميد اگرعزيزي را براي هميشه ترک کنيم فقط به اين خاطر که در يک لحظه خطايي از او سر زد و حرکت اشتباهي انجام داد. زندگي را نخواهيم فهميد اگر ديگر درس و مشق را رها کنيم و به سراغ کتاب نرويم فقط چون در يک آزمون نمره خوبي به دست نياورديم و نتوانستيم يک سال قبول شويم. زندگي را نخواهيم فهميد اگر دست از تلاش و کوشش برداريم فقط به اين دليل که يک بار در زندگي سماجت و پيگيري ما بي‌نتيجه ماند. زندگي را نخواهيم فهميداگر همه دست‌هايي را که براي دوستي به سمت ما دراز مي‌شوند، پس بزنيم فقطبه اين دليل که يک روز، يک دوست غافل به ما خيانت کرد و از اعتماد ماسوءاستفاده کرد. زندگي را هرگز نخواهيم فهميد اگر فقط چون يکبار در عشق شکست خورديم ديگر جرات عاشق شدن را از دست بدهيم و

عرفانه

اگه ته کاری که انجام دادی رضایت خدا بود , ایثار به خاطر دیگران بود و خلاصه مبانی اعتقادی که حاضر نیستی به هیچ قیمتی ازش کوتاه بیای , پشیمون نشو حتی اگه , برچسب بخوری و از چشم محبوبت بیفتی.[دلشکسته]

عرفانه

4. از کار خود لذت ببريد: اگر هميشه براي انجام کاري تحت فشار هستيد يا از انجام کاري طفره مي‌رويد به اين معني است که از کاري که انجام مي‌دهيد لذت نمي بريد اما به هر حال ناچاريد. پس روي جنبه‌هاي لذت بخش آن تمرکز کنيد. يک ديد مثبت مي‌تواند تنش‌هاي دروني شما را بزدايد و به شما فرصت دهد که دريابيد چه تغييرات دراز مدتي را مي‌توانيد ايجاد کنيد. براي مثال مي‌توانيد به تقدير و ستايش پاياني کار فکر کنيد يا به دستمزد حاصل از آن. 5. انعطاف پذير باشيد: يک برنامه روزمره داشتن بسيار خوب و معقول است اما اجازه ندهيد که رعايت چنين برنامه اي سبب تنش و اضطراب شما شود. سختگيري‌هاي شديد سبب مي‌شود فرصت‌ها را از دست بدهيد پس انرژي خود را بيهوده تلف نکنيد. 6. ميان کار و زندگي تعادل برقرار کنيد: تداخل و ادغام زندگي کاري و اداري با زندگي خصوصي موجب اختلالات فيزيکي و عاطفي مي‌شود. برنامه و زماني را براي توقف کار انتخاب کنيد و به آن پاي بند باشيد. در خانه به کار فکر نکنيد و توجه خود را به زندگي خانوادگي معطوف کنيد. 7. عکس العمل‌هايتان را تغيير دهيد: شايد هميشه نتوانيد شرايط تنش زا را عوض کنيد پس سعي کنيد گاهي ديدگاه خود را نسبت به

عرفانه

2. به موفقيت‌هاي خود بها دهيد: يک موفقيت, پيروزي‌هاي بعدي را به دنبال مي‌آورد و احساس خود کم بيني را از انسان دور مي‌کند. هر موقع مايوس شديد تنها کافي است به يک چيز که موجب بالندگي شماست يا يک زمينه که در آن موفق بوده ايد فکر کنيد. 3. به نيازتان اهميت دهيد: هميشه به فکر راضي و خوشحال کردن ديگران نباشيد. کمي هم به فکر نيازهاي معقول و مقبول خود باشيد. اين به معني خودخواهي نيست. به نقطه نظرات ديگران گوش دهيد ولي در عين حال انعطاف پذير باشيد و نسبت به احساسات و عواطف خود نيز واقع گرا و بي رو دربايستي باشيد.[رویا]

عرفانه

مي‌خواهيد آرام و خونسرد و خوددار باشيد . در اين دنياي شلوغ و پر استرس کمي آرامش داشته باشيد؟ اما ذاتا هميشه مسوول امور و عهده دار نظم و ترتيب بوده ايد و احساس مي‌کنيد همه کارها بايد تحت کنترل شما باشد ولي براي يک بار هم که شده اين عادت کنترل کردن همه امور را رها کنيد و بگذاريد زندگي مسير خود را بپيمايد؛ چگونه؟ خيلي راحت, با خواندن و عمل کردن به اين پيشنهاد‌ها: 1. مسئوليت‌هاي متعدد را نپذيريد: ممکن است از اينکه همواره کارهاي بسياري را با هم انجام مي‌دهيد به خود بباليد ولي به طور قطع در حين کار احساس نداشتن تمرکز, نگراني و خستگي مي‌کنيد. در عهده داري کارها را يک به يک و به نوبت انجام دهيد. قدر لحظه‌هاي عمر خود را بدانيد و از انجام کاري که به عهده گرفته ايد لذت ببريد و پس از انجام آن احساس موفقيت کنيد. [پلک]

آیه

دلتنگي و مناجات ... خداوندا دستانم خالی اند دلم غرق در آرزوها یا به قدرت بی کرانت دستانم را توانا گردان یا دلم را از آرزوهای دست نیافتنی خالی کن.

رها

نسیم یاد تو بر دل خدای من! اگر اطاعت امر تو نبود هرگز با کوره خاطر خویش بر ساحل دریای یاد تو گذر نمی کردم چرا که می دانم ظرف وجود من شایسته من است، نه بایسته تو. وکاسه دل من به اندازه ظرفیت خویش از بحر تو آب ذکر بر می دارد، ونه به وسعت بی کرانگی تو

رها

بیاموزند که درست نیست خودشان را با دیگران مقایسه کنند ،بیاموزند که فقط چند ثانیه طول می کشد تا زخم های عمیقی در دل آنان که دوستشان داریم ایجاد کنیم اما سالها طول می کشد تا آن زخم ها را التیام بخشیم.بیاموزند ثروتمند کسی نیست مه بیشترین ها را دارد ، بلکه کسی است که به کمترین ها نیاز دارد.بیاموزند که آدمهایی هستند که آنها را دوست دارند فقط نمی دانند که چگونه احساساتشان را نشان دهند، بیاموزند که دو نفر می توانند با هم به یک نقطه نگاه کنند و آن را متفاوت ببینند. بیاموزند که کافی نیست فقط آنها دیگران را ببخشند،بلکه آنها باید خود را نیز ببخشند.من با خضوع گفتم:از شما به خاطر این گفت و گو متشکرم آیا چیز دیگری هست که دوست دارید فرزندانتان بدانند؟ خداوند لبخند زد و گفت : فقط اینکه بدانند من اینجا هستم،همیشه. از : رابیندرانات تاگور

رها

اینکه با اضطراب به آینده می نگرند و حال را فراموش کرده اند و بنا بر این نه در حال زندگی می کنند و نه در آینده. اینکه که آنها به گونه ای زندگی می کنند که گوئی هرگز نمی میرند و به گونه ای می میرند که گوئی هرگز زندگی نکرده اند.دستهای خدا دستانم را گرفت برای مدتی سکوت کردیم و من دوباره پرسیدمبه عنوان یک پدر می خواهی کدام درس های زندگی را فرزندانت بیاموزند؟ او گفت: بیاموزند که آنها نمی توانند کسی را وادار کنند که عاشقشان باشد ، همه کاری که می توانند انجام دهند این است که اجازه دهند خودشان دوست داشته باشند.

رها

در رویاهایم دیدم که با خدا گفت و گو می کنم. خدا پرسید:پس تو می خواهی با من گفت و گو کنی؟من در پاسخش گفتم:اگر وقت دارید.خدا خندید و گفت: وقت من بی نهایت است. در ذهنت چیست که می خواهی از من بپرسی؟پرسیدم:چه چیز بشر شما را سخت متعجب می سازد؟خدا پاسخ داد:کودکی شان.اینکه آنها از کودکی شان خسته می شوند،عجله دارند که بزرگ شوند. و بعد دوباره پس از مدت ها ، آرزو می کنند که کودک باشند ... اینکه آنها سلامتی خود را از دست می دهند تا پول به دست آورند و بعد پولشان را از دست می دهند تا دوباره سلامتی خود را به دست آورند.