داستان آموزنده

 

در روز اول سال تحصیلى ، خانم تامپسون معلّم کلاس پنجم دبستان وارد کلاس شد و پساز صحبت هاى اولیه ، مطابق معمول به دانش آموزان گفت که همه آن ها را به یک اندازهدوست دارد و فرقى بین آنها قائل نیست . البته او دروغ می گفت و چنین چیزى امکاننداشت . مخصوصاً این که پسر کوچکى در ردیف جلوى کلاس روى صندلى لم داده بود به نامتدى استودارد که خانم تامپسون چندان دل خوشى از او نداشت . تدى سال قبل نیز دانشآموز همین کلاس بود . همیشه لباس هاى کثیف به تن داشت ، با بچه هاى دیگر نمی جوشیدو به درسش هم نمی رسید . او واقعاً دانش آموز نامرتبى بود و خانم تامپسون از دست اوبسیار ناراضى بود و سرانجام هم به او نمره قبولى نداد و او را رفوزه کرد .
امسالکه دوباره تدى در کلاس پنجم حضور می یافت ، خانم تامپسون تصمیم گرفت به پروندهتحصیلى سال هاى قبل او نگاهى بیاندازد تا شاید به علّت درس نخواندن او پی ببرد وبتواند کمکش کند .

معلّم کلاس اول تدى در پرونده اش نوشته بود : تدى دانشآموز باهوش ، شاد و با استعدادى است . تکالیفش را خیلى خوب انجام می دهد و رفتارخوبى دارد . " رضایت کامل " .

معلّم کلاس دوم او در پرونده اش نوشته بود : تدى دانش آموز فوق العاده اى است . همکلاسی هایش دوستش دارند ولى او به خاطر بیمارىدرمان ناپذیر مادرش که در خانه بسترى است دچار مشکل روحى است .

معلّم کلاسسوم او در پرونده اش نوشته بود : مرگ مادر براى تدى بسیار گران تمام شده است . اوتمام تلاشش را براى درس خواندن می کند ولى پدرش به درس و مشق او علاقه اى ندارد . اگر شرایط محیطى او در خانه تغییر نکند او به زودى با مشکل روبرو خواهد شد .

معلّم کلاس چهارم تدى در پرونده اش نوشته بود : تدى درس خواندن را رهاکرده و علاقه اى به مدرسه نشان نمی دهد . دوستان زیادى ندارد و گاهى در کلاس خوابشمی برد .

خانم تامپسون با مطالعه پرونده هاى تدى به مشکل او پى برد و از اینکه دیر به فکر افتاده بود خود را نکوهش کرد . تصادفاً فرداى آن روز ، روز معلّم بودو همه دانش آموزان هدایایى براى او آوردند . هدایاى بچه ها همه در کاغذ کادو هاىزیبا و نوار هاى رنگارنگ پیچیده شده بود ، بجز هدیه تدى که داخل یک کاغذ معمولى وبه شکل نامناسبى بسته بندى شده بود . خانم تامپسون هدیه ها را سرکلاس باز کرد . وقتى بسته تدى را باز کرد یک دستبند کهنه که چند نگینش افتاده بود و یک شیشه عطر کهسه چهارمش مصرف شده بود در داخل آن بود . این امر باعث خنده بچه هاى کلاس شد امّاخانم تامپسون فوراً خنده بچه ها را قطع کرد و شروع به تعریف از زیبایى دستبند کرد . سپس آن را همانجا به دست کرد و مقدارى از آن عطر را نیز به خود زد . تدى آن روز بعداز تمام شدن ساعت مدرسه مدتى بیرون مدرسه صبر کرد تا خانم تامپسون از مدرسه خارج شد . سپس نزد او رفت و به او گفت : خانم تامپسون ، شما امروز بوى مادرم را می دادید .

خانم تامپسون ، بعد از خداحافظى از تدى ، داخل ماشینش رفت و براى دقایقىطولانى گریه کرد . از آن روز به بعد ، او آدم دیگرى شد و در کنار تدریس خواندن ،نوشتن ، ریاضیات و علوم ، به آموزش " زندگی " و " عشق به همنوع " به بچه ها پرداختو البته توجه ویژه اى نیز به تدى می کرد .

پس از مدتى ، ذهن تدى دوباره زندهشد . هر چه خانم تامپسون او را بیشتر تشویق می کرد او هم سریعتر پاسخ می داد . بهسرعت او یکى از با هوش ترین بچه هاى کلاس شد و خانم تامپسون با وجودى که به دروغگفته بود که همه را به یک اندازه دوست دارد ، امّا حالا تدى محبوبترین دانش آموزششده بود .

یکسال بعد ، خانم تامپسون یادداشتى از تدى دریافت کرد که در آننوشته بود شما بهترین معلّمى هستید که من در عمرم داشته ام .

شش سال بعد ،یادداشت دیگرى از تدى به خانم تامپسون رسید . او نوشته بود که دبیرستان را تمامکرده و شاگرد سوم شده است . و باز هم افزوده بود که شما همچنان بهترین معلمى هستیدکه در تمام عمرم داشته ام .

چهار سال بعد از آن ، خانم تامپسون نامه دیگرىدریافت کرد که در آن تدى نوشته بود با وجودى که روزگار سختى داشته است امّا دانشکدهرا رها نکرده و به زودى از دانشگاه با رتبه عالى فارغ التحصیل می شود . باز همتأکید کرده بود که خانم تامپسون بهترین معلم دوران زندگیش بوده است .

چهارسال دیگر هم گذشت و باز نامه اى دیگر رسید . این بار تدى توضیح داده بود که پس ازدریافت لیسانس تصمیم گرفته به تحصیل ادامه دهد و این کار را کرده است . باز هم خانمتامپسون را محبوبترین و بهترین معلم دوران عمرش خطاب کرده بود . امّا این بار ، نامتدى در پایان نامه کمى طولانی تر شده بود : دکتر تئودور استودارد .

ماجراهنوز تمام نشده است . بهار آن سال نامه دیگرى رسید . تدى در این نامه گفته بود کهبا دخترى آشنا شده و می خواهند با هم ازدواج کنند . او توضیح داده بود که پدرش چندسال پیش فوت شده و از خانم تامپسون خواهش کرده بود اگر موافقت کند در مراسم عروسىدر کلیسا ، در محلى که معمولاً براى نشستن مادر داماد در نظر گرفته می شود بنشیند . خانم تامپسون بدون معطلى پذیرفت و حدس بزنید چکار کرد ؟ او دستبند مادر تدى را باهمان جاهاى خالى نگین ها به دست کرد و علاوه بر آن ، یک شیشه از همان عطرى که تدىبرایش آورده بود خرید و روز عروسى به خودش زد .

تدى وقتى در کلیسا خانمتامپسون را دید او را به گرمى هر چه تمامتر در آغوش فشرد و در گوشش گفت : خانمتامپسون از این که به من اعتماد کردید از شما متشکرم . به خاطر این که باعث شدید مناحساس کنم که آدم مهمى هستم از شما متشکرم . و از همه بالاتر به خاطر این که به مننشان دادید که می توانم تغییر کنم از شما متشکرم .

خانم تامپسون که اشک درچشم داشت در گوش او پاسخ داد : تدى ، تو اشتباه می کنى . این تو بودى که به منآموختى که می توانم تغییر کنم . من قبل از آن روزى که تو بیرون مدرسه با من صحبتکردى ، بلد نبودم چگونه تدریس کنم .

بد نیست بدانید که تدى استودارد هماکنون در دانشگاه یوا یک استاد برجسته پزشکى است و بخش سرطان دانشکده پزشکى ایندانشگاه نیز به نام او نامگذارى شده است !
 
همین امروز گرمابخش قلب یک نفرشوید ... وجود فرشته ها را باور داشته باشید و مطمئن باشید که محبت شما به خودتانباز خواهد گشت .

/ 0 نظر / 7 بازدید